• Hilversum
 • Opdrachtnummer: Z 19348

gemeente Hilversum

Voor de gemeente Hilversum zijn we op zoek naar een     

  

Projectmanager aanbesteding financieel systeem   

  

Opdrachtomschrijving:  

e gemeente Hilversum luistert aandachtig naar de vraagstukken die haar burgers, bezoekers en bedrijven aan de orde stellen. We zoeken actief de dialoog op met onze inwoners en partners. We helpen hen om oplossingen te vinden. Soms door in coproductie samen te werken. En soms door de regie te voeren. Zo werken we aan een zelfredzame samenleving. Die samenleving verandert echter steeds sneller. Van ons wordt verwacht dat wij effectief en tijdig kunnen inspringen op nieuwe eisen en wensen.

Hiervoor hebben we een netwerkorganisatie gebouwd. Daarin werken ruim 600 collega’s aan wat er nodig is voor en in Hilversum. Dat zijn collega’s die hun maatschappelijke betrokkenheid en ambitie kunnen omzetten naar concrete resultaten, waar de stad verder mee kan. Het zijn collega’s die bereid zijn om steeds die extra stap te zetten, ook op de minder gebaande paden. Die anderen – binnen en buiten de organisatie – stimuleren en helpen om hetzelfde te doen. Collega’s die flexibiliteit tonen in houding en gedrag. Die denken en handelen vanuit zelfvertrouwen en verantwoordelijkheid. Collega’s die politiek sensitief zijn, inzicht hebben in de processen en hun eigen rol binnen een politiek bestuurlijke omgeving.

Onze kernwaarden: klantgericht werken, initiatief nemen, samenwerken en samenlevingsgericht werken. De rode draad is dat we ons blijven ontwikkelen. Dan zijn we nu, maar ook in de toekomst, toegerust voor de (nieuwe) taken waar we als gemeente voor staan.

Algemene omschrijving opdracht:
Het huidige financieel systeem Key2Finance van Centric wordt al lange tijd gebruikt binnen de gemeente Hilversum. De gemeente Hilversum gaat zich voorbereiden op een Europese aanbesteding voor een nieuw systeem.

De verandering van financiële werkprocessen en daar aan gerelateerde werkprocessen en systemen zoals factuurafhandeling en LIAS is daar onlosmakelijk aan verbonden.

Het huidige systeem is functioneel onvoldoende in staat om de primaire financiële processen op een gebruikersvriendelijke manier te ondersteunen als gevolg van verouderd(e) architectuur en data model, waardoor koppelingen met andere systemen niet of moeilijk te realiseren zijn.

Het project vergt een gedegen voorbereiding, aanbesteding en implementatie fase. De beoogde livegang van het pakket is, gezien de noodzakelijke voorbereidingen, 01-01-2023.

Doel van vernieuwing financieel systeem
Optimale financiële dienstverlening bieden aan onze organisatie, vergroten van grip op onze financieel gezonde informatiehuishouding en verhogen de kwaliteit van onze financiële bedrijfsvoering.

Daadwerkelijke resultaten die uit deze doelstelling gerealiseerd moeten worden zijn onder andere:

 • Verbeterde organisatie-brede financieel gezonde dienstverlening, verbeterde financiële informatiehuishouding en verbeterde financiële bedrijfsvoering;
 • Vergroten zelfredzaamheid van onze medewerkers binnen de financiële informatie-huishouding;
 • Centrale ontsluiting van financiële informatie;
 • Verbeterde beschikbaarheid en raadpleegbaarheid van financiële informatie;
 • Grip op financiële processen en verantwoording hierover;
 • Een transparante en eenduidige manier van werken;
 • Inzicht in en verkorten van doorlooptijden en werkvoorraden;
 • Mogelijkheden voor het onderbrengen van specifieke financiële terreinen zoals vastgoed en grondzaken, een projectadministratie en van e-facturering;
 • Ruimte maken voor innovatie en data gedreven werken.

Wat vragen we van jou?

We vragen jou als projectmanager dit complexe traject met op een ondernemende en resultaatgerichte manier te laten slagen. Uitstekende organisatorische en communicatieve vaardigheden zijn hierbij onmisbaar. De projectmanager creëert draagvlak binnen de organisatie, werkt projectmatig, heeft oog voor processen en heeft veel ervaring met dergelijke aanbestedingstrajecten.

Kerntaken:
– Aansturen van de projectorganisatie;
– Opstellen van projectdocumenten met specificaties ten aanzien van tijd, bemensing, risico’s, budget en kwaliteit. Dit in overeenstemming met de opdracht van de (gedelegeerd) opdrachtgever;
– Opstellen van documenten benodigd voor bestuurlijke besluitvorming;
– Opstellen en laten vaststellen van een business case;
– Adviseren aan de (gedelegeerd) opdrachtgever;
– Inhoudelijk toelichten van het project, de projectresultaten en consequenties;
– Het voorzitten van project overleggen, stuur- en klankbordgroep;
– Het actief beïnvloeden van actoren in de omgeving van het project en deze op één lijn brengen;
– Het bewaken en sturen op planning, volledigheid en samenhang van voorbereiding van de publicatie tot en met de uiteindelijke gunning;
– Informeren en betrekken van alle stakeholders binnen de organisatie;
– Komen tot een onderbouwd advies voor de implementatie van een nieuw financieel systeem, inclusief een voorstel voor een projectplanning en -organisatie van deze fase.

Je legt rechtstreeks verantwoording af aan de teammanager financien en control en werkt nauw samen met de adviseur informatiemanagement, de inkoopadviseur, de medewerkers in de financiële keten en met concern control.

Je hebt aantoonbare kennis van en ervaring met de inhoud en bedrijfsvoering van de financiële keten, financieel beleid en de planning & control cyclus.

Je bezit de volgende kerncompetenties:   

 • Organisatiesensitief;
 • Omgevingsbewust;
 • Regisseren;
 • Resultaatgericht;
 • Analytisch;
 • Communicatief;
 • Proactief.

   

Eisen en wensen:   

 1. Je hebt een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
 2. Je beschikt over Aantoonbare werkervaring als projectleider implementatie financieel systeem binnen een gemeentelijke instelling;
 3. Je bent akkoord met de BYOD (Bring Your Own Device) regeling;
 4. Je beschikt over aantoonbare werkervaring met financiële processen binnen de overheid en van hieraan gerelateerd processen, zoals bijvoorbeeld projectmanagement en inkoop;
 5. Je hebt aantoonbare werkervaring met de specifieke markt, de verschillende oplossingsrichtingen die geboden kunnen worden;
 6. Je beschikt over aantoonbare werkervaring met het initiëren en begeleiden van aanbestedingsprocedures i.r.t. dit project;
 7. Je hebt aantoonbare werkervaring met verandermanagement i.r.t. dit project;
 8. Je beschikt over aantoonbare werkervaring met werken in projecten en sturing geven aan projecten;
 9. Je hebt aantoonbare werkervaring met het implementeren van financiële systemen binnen overheidsorganisaties.
Daarom zijn we benieuwd naar wie jij bent! Voeg een motivatiebrief van maximaal 2 pagina’s A4 en CV van maximaal 3 pagina’s A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe (PDF). Ten aanzien van referenties de vragen wij: naam, bedrijf en telefoonnummer Je wordt beoordeeld op zowel eisen als wensen. Wanneer er niet wordt voldaan aan een eis, komt je niet in aanmerking voor de opdracht (knock-out). Daarnaast wordt er beoordeeld op diverse wensen. In je aanbieding moeten eisen en wensen plus de mate waarin hieraan voldaan wordt expliciet benoemd worden. Vermeld het opdrachtnummer op je eventuele reactie. Stuur je CV en motivatiebrief voor 17 juni 2021 naar ons administratiekantoor zp@jong-en-ko.nl 
Overige informatie in verband met Corona 
In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Komt de kandidaat in aanmerking voor een interview, dan plant de opdrachtgever vooralsnog een video-gesprek in met de kandidaat. Er zal tijdig contact worden opgenomen om de instructies hiervoor door te nemen. De kandidaat voert het gesprek alleen. 
 • Begindatum: Z.s.m. 
 • Einddatum opdracht: 6 maanden vanaf begindatum 
 • Optie tot verlenging: Ja; 2×6 maanden 
 • Standplaats:  Hilversum 
 • Uren :  32 tot 36 uur per week 
 • Gesprek: 23 juni as. 
Een indicatie van je uurtarief voor deze opdracht zien wij graag in je mail. ZP&co werkt in opdracht van de externe opdrachtgevers met uurtarieven inclusief reis en verblijfkosten, exclusief BTW.  
Nadere informatie verkrijgbaar bij team ZP&co 085 – 877 02 67.  
ZP&co is een bemiddelingsorganisatie/coöperatie voor ZZP’ers met een HBO+ werk-denkniveau. Wij hebben geen winstdoelstelling. Jij als Zelfstandig Professional staat centraal in onze coöperatie. Doe mee en word lid. Bedrijven die op zoek zijn naar ZZP’ers. Wij hebben ze. Meld jouw vacature aan op ons administratiekantoor zp@jong-en-ko.nl Met een achterban van ruim 14.000 ZZP’ers heeft de coöperatie altijd een oplossing.   

     

Projectmanager aanbesteding financieel systeem/ gemeente Hilversum /Schaal 13 incl. 0,0 Flextender / 6125

Tagged as: Finance, Inkoop & Facilitair, Overige, Projectmanagement