• Houten
 • Opdrachtnummer: Z 19374

gemeente Houten

Voor de gemeente Houten zijn we op zoek naar een   

Projectleider Klimaatadaptatieplan

Opdrachtomschrijving

De gemeente Houten is onderdeel van de stadsregio Utrecht en in de laatste decennia uitgegroeid tot een middelgrote stad van 50.000 inwoners. Dat maakt dat wij als organisatie goed zijn in het combineren van denken en doen. Schouders eronder en aan de slag is ons motto. In korte tijd kunnen we goede resultaten boeken. Landelijke en regionale ontwikkelingen en eigen ambities worden opgepakt door voortdurend op zoek te gaan naar nieuwe oplossingen en manieren van werken. Innoveren en experimenteren helpen ons in het realiseren van onze ambities. We zoeken hiervoor actief de samenwerking met elkaar; collega’s, inwoners, ondernemers en partners. Een setting waardoor het fijn werken is in Houten. De platte structuur van de organisatie, met 12 samenwerkende teams, geeft veel ruimte voor eigen initiatief, eigenaarschap en persoonlijke ontwikkeling.

Als gemeente Houten zijn wij hard op weg om de Vinex bouwopgave af te ronden. En nog steeds is Houten erg in trek. Veel mensen willen hier blijven of komen wonen. Vooral onder ouderen, jongeren en gezinnen met een laag of middeninkomen is de woningbehoefte groot. Daarom gaan we de komende twintig jaar nieuwe woningen bouwen met veel oog voor zorg, mobiliteit, natuur, landschap, recreatie, voorzieningen, economie en werk, duurzaamheid en leefbaarheid. Met deze ambitie wordt het belang om zowel bij de planontwikkeling als in de bestaande infrastructuur stevig in te zetten op de ontwikkeling en het beheer van de openbare ruimte, alleen maar groter.

Het team Voorbereiding Ontwikkeling Beheer (VOB) zorgt o.a. voor de voorbereiding en doorontwikkeling van het beheer en onderhoud van de openbare ruimte: boven- en ondergrondse infrastructuur, groenvoorziening, speelvoorzieningen, alsmede de beleidsmatige aspecten hiervan. Het team bestaat uit 22 betrokken vaste medewerkers (aangevuld met enkele inhuurkrachten), waaronder projectleiders, werkvoorbereiders, toezichthouders, beleidsmedewerkers en wijkcoördinatoren.

Opdracht:
Het opstellen van een Klimaatadaptatieplan voor de gemeente Houten. Er is een startnotitie vastgesteld met de uitgangspunten voor het opstellen van het Klimaatadaptatieplan. Bij het opstellen van het plan zijn verschillende collega’s van de gemeente betrokken. Zij hebben daarbij slechts een adviserende rol. Het plan richt zich op het beheersen van Wateroverlast, Hittestress, Droogte en Overstromingsgevaar. Vitale en kwetsbare functies moeten bestand zijn tegen de gevolgen van overstromingen en wateroverlast. Het plan zal ook aandacht besteden aan biodiversiteit en het vergroten van de leefbaarheid door meer groen.

Het Klimaatadaptatieplan moet Houten helpen de gemeente klimaat adaptief in te richten bij herinrichting en nieuwe initiatieven. Het is belangrijk dat de gemeente daarbij samenwerkt met inwoners, bedrijven en instellingen. Met het plan geeft Houten ook invulling aan de landelijke doelen uit het Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie. Het Klimaatadaptatieplan zal bestaan uit een visie en een uitvoeringsplan. Het uitvoeringsplan zal bestaan uit concrete acties die van 2021 t/m 2025 uitgevoerd gaan worden. Het gaat daarbij zowel om fysieke aanpassingen in de buitenruimte als beleid en regelgeving. De opzet van het klimaatadaptatieplan Houten is als volgt:

Visie:

 • Probleemanalyse
  • Stresstests
  • Risicodialoog
 • Ambitie en doelen

Uitvoeringsplan:

 • Stappenplan
 • Maatregelen 2021-2025
 • Financieel dekkingsplan

Je bezit de volgende kerncompetenties:

 • plannen/organiseren;
 • daadkrachtig;
 • probleemoplossend;
 • communicatief;
 • verbindend;
 • affiniteit met Klimaatadaptatie;

Eisen en wensen:

 1. Je beschikt over afgeronde opleiding op minimaal hbo-bachelor niveau;
 2. Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar met projectmanagement binnen een gemeentelijke organisatie;
 3. Je beschikt over minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar binnen het ruimtelijk domein;
 4. Je hebt aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar op het gebied van klimaatadaptatie;
 5. Je beschikt over aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar met beleidsontwikkeling binnen het ruimtelijk domein;
 6. Je hebt aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar met diverse participatievormen (burgers/bewoners, bedrijven en instellingen) binnen het ruimtelijk domein.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Daarom zijn we benieuwd naar wie jij bent! Voeg een motivatiebrief van maximaal 2 pagina’s A4 en CV van maximaal 3 pagina’s A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe (PDF). Ten aanzien van referenties de vragen wij: naam, bedrijf en telefoonnummer Je wordt beoordeeld op zowel eisen als wensen. Wanneer er niet wordt voldaan aan een eis, komt je niet in aanmerking voor de opdracht (knock-out). Daarnaast wordt er beoordeeld op diverse wensen. In je aanbieding moeten eisen en wensen plus de mate waarin hieraan voldaan wordt expliciet benoemd worden. Vermeld het opdrachtnummer op je eventuele reactie. Stuur je CV en motivatiebrief voor 18 juni 2021 naar ons administratiekantoor zp@jong-en-ko.nl 
Overige informatie in verband met Corona 
In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Komt de kandidaat in aanmerking voor een interview, dan plant de opdrachtgever vooralsnog een video-gesprek in met de kandidaat. Er zal tijdig contact worden opgenomen om de instructies hiervoor door te nemen. De kandidaat voert het gesprek alleen. 
 • Begindatum: Z.s.m.
 • Einddatum opdracht: 4 maanden vanaf begindatum
 • Optie tot verlenging: Onbekend 
 • Standplaats: Houten
 • Uren :  10 tot 20 uren per week  
 • Gesprek: 24 juni as. 
Een indicatie van je uurtarief voor deze opdracht zien wij graag in je mail. ZP&co werkt in opdracht van de externe opdrachtgevers met uurtarieven inclusief reis en verblijfkosten, exclusief BTW.  
Nadere informatie verkrijgbaar bij team ZP&co 085 – 877 02 67.  
ZP&co is een bemiddelingsorganisatie/coöperatie voor ZZP’ers met een HBO+ werk-denkniveau. Wij hebben geen winstdoelstelling. Jij als Zelfstandig Professional staat centraal in onze coöperatie. Doe mee en word lid. Bedrijven die op zoek zijn naar ZZP’ers. Wij hebben ze. Meld jouw vacature aan op ons administratiekantoor zp@jong-en-ko.nl Met een achterban van ruim 14.000 ZZP’ers heeft de coöperatie altijd een oplossing. 
Projectleider Klimaatadaptatieplan/ gemeente Houten/ Schaal 10 incl. 2,75/ Flextender/ 6128

Tagged as: Bouw en Infra, Milieu en Groen, Projectmanagement