• Zevenaar
 • Solliciteren is gesloten
 • Opdrachtnummer: Z 19513

Gemeente Zevenaar

Voor de Gemeente Zevenaar zijn we op zoek naar een   

 

Procesbegeleider Programmaorganisatie Aardgasvrij Angerlo 

Opdrachtomschrijving: 

Het dorp Angerlo, binnen de gemeente Zevenaar, wordt aardgasvrij! Hoe? Dat ligt nog niet tot in detail vast. Wel heeft een groep inwoners (w.o. Dorpsraad en Coöperatie Angerlo Duurzaam), gemeente, woningcorporatie en netbeheerder gezamenlijk een duidelijk richting op het oog. Gezamenlijk vormden zij de afgelopen twee jaar de Regiegroep. De Regiegroep heeft het (concept) Wijktransitieplan opgesteld. In het (concept) Wijktransitieplan is de oplossingsrichting verder uitgewerkt (zie bijlage). Voor de kern van Angerlo heeft een collectieve voorziening de voorkeur, voor het buitengebied is een individuele oplossing een optie. Het Wijktransitieplan wordt medio zomer 2021 afgerond en vastgesteld. Op basis van dit plan wordt de volgende fase opgestart: het komen tot een Wijkuitvoeringsplan. 

Om te komen tot het Wijkuitvoeringsplan wordt een Programmaorganisatie ingesteld waar jij begeleiding, ondersteuning en richting aan geeft. Je staat aan de lat om samen met de inwoners van het dorp (o.a. dorpsraad en Coöperatie Angerlo Duurzaam), de woningcorporatie Plavei, de gemeente Zevenaar en netbeheerder Liander het Wijkuitvoeringsplan op te stellen. In de toekomst kunnen andere stakeholders ook aansluiten, zoals bijvoorbeeld het lokale bedrijfsleven of de provincie. 

Als procesbegeleider zorg je ervoor dat de volgende activiteiten tot uitvoering komen: 

 • het continue realiseren van overeenstemming en draagvlak onder de deelnemers van de programmaorganisatie; 
 • participatie en communicatie (o.a. creëren van draagvlak);  
 • de technische haalbaarheid (inclusief concrete uitvoeringsstrategie, w.o. isolatie) en betrouwbaarheid van een toekomstige warmteoplossing;  
 • de begroting en financiering (qua investeringen, qua (maatschappelijke) kosten (betaalbaarheid) en benodigde subsidies voor de fase gericht op uitvoering;  
 • wet- en regelgeving en de voorbereiding van vergunningaanvragen (beperkingen, belemmeringen, risico’s etc.);   
 • onderzoek schaalbaarheid; verkenning eventuele samenwerking met naburige gemeenten;  
 • de juridische structuur en de governance; hoe wordt eigenaarschap, zeggenschap in de entiteit en toezicht geregeld; 
 • Definiëren van go-no/go momenten en hier gezamenlijk naar toe werken; 
 • Bestuurlijke terugkoppeling richting gemeente; 
 • de projectorganisatie vormgeven in de fase tussen oplevering van het WUP en de exploitatiefase.  

Eisen en wensen: 

 1. Je beschikt over een afgeronde HBO of WO opleiding. 
 2. Je hebt minimaal 3 jaar relevante werkervaring met warmte en/of energietransitie, met een voorkeur voor aardgasvrije projecten. 
 3. Je hebt minimaal 3 jaar relevante werkervaring met participatieve processen, w.o. bewonersparticipatie. 
 4. Je werkt op een zelfstandige wijze gestructureerd samen, haalt doelen op een pragmatische manier, kan als spin in het web overzicht houden en bent in staat te verbinden en mensen participatief samen te laten werken. Je hanteert steeds het organisatiebelang als uitgangspunt bij samenwerking met anderen. 
 5. Je hebt bij voorkeur een goed politiek gevoel en een antenne voor omgevingssignalen, met gevoel voor maatschappelijke en bestuurlijke verhoudingen. Ook ben je in staat om binnen een niet vastomlijnd proces mee te laveren en doelen te realiseren. 
 6. Je begrijpt bij voorkeur het belang van een rechtvaardig proces, waarbij het realiseren van draagvlak van de hele bevolking van Angerlo belangrijk is, alle partijen serieus worden genomen en vertrouwen wordt opgebouwd gericht op een gedragen aardgasvrije toekomst voor Angerlo. 
 7. Je beschikt bij voorkeur over technische en financiële kennis op het gebied van processen om de stappen gericht op aardgasvrij op uitvoering te kunnen begeleiden. 
 8. Verder beschik je over de volgende competenties en/of vaardigheden: 
  • Verantwoordelijkheid 
  • Oordeelsvorming 
  • Regisseren 
  • Samenwerken 
  • Resultaatgerichtheid 
Daarom zijn we benieuwd naar wie jij bent! Voeg een motivatiebrief van maximaal 2 pagina’s A4 en CV van maximaal 3 pagina’s A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe (PDF). Ten aanzien van referenties de vragen wij: naam, bedrijf en telefoonnummer Je wordt beoordeeld op zowel eisen als wensen. Wanneer er niet wordt voldaan aan een eis, komt je niet in aanmerking voor de opdracht (knock-out). Daarnaast wordt er beoordeeld op diverse wensen. In je aanbieding moeten eisen en wensen plus de mate waarin hieraan voldaan wordt expliciet benoemd worden. Vermeld het opdrachtnummer op je eventuele reactie. Stuur je CV en motivatiebrief voor 23 juli 2021 naar ons administratiekantoor zp@jong-en-ko.nl.  
Overige informatie in verband met Corona 
In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Komt de kandidaat in aanmerking voor een interview, dan plant de opdrachtgever vooralsnog een video-gesprek in met de kandidaat. Er zal tijdig contact worden opgenomen om de instructies hiervoor door te nemen. De kandidaat voert het gesprek alleen. 
 • Begindatum: 1 september 2021 
 • Einddatum opdracht: 1 september 2022 
 • Optie tot verlenging: ja, 2 maal 3 maanden 
 • Standplaats:  Zevenaar 
 • Uren :  12 uren per week  
 • Gesprek:  week van 9 augustus 2021 
Een indicatie van je uurtarief voor deze opdracht zien wij graag in je mail. ZP&co werkt in opdracht van de externe opdrachtgevers met uurtarieven inclusief reis en verblijfkosten, exclusief BTW.  
Nadere informatie verkrijgbaar bij team ZP&co 085 – 877 02 67.  
ZP&co is een bemiddelingsorganisatie/coöperatie voor ZZP’ers met een HBO+ werk-denkniveau. Wij hebben geen winstdoelstelling. Jij als Zelfstandig Professional staat centraal in onze coöperatie. Doe mee en word lid. Bedrijven die op zoek zijn naar ZZP’ers. Wij hebben ze. Meld jouw vacature aan op ons administratiekantoor zp@jong-en-ko.nl Met een achterban van ruim 14.000 ZZP’ers heeft de coöperatie altijd een oplossing. 
Procesbegeleider Programmaorganisatie Aardgasvrij Angerlo  / 115 / gemeente Zevenaar /  https://app.inhuurgelderland.nl/published/44542 

Tagged as: Beleids- en Adviesdiensten, Milieu en Groen, Projectmanagement