• Apeldoorn
 • Solliciteren is gesloten
 • Opdrachtnummer: Z 19720

Kadaster

Voor het Kadaster zijn we op zoek naar een   

 

Senior Jurist 

Opdrachtomschrijving: 

Het Kadaster registreert en verstrekt gegevens over de ligging van vastgoed in Nederland en de daarmee samenhangende rechten, zoals eigendom en hypotheek. Als zelfstandig bestuursorgaan is dat onze wettelijke taak. Onze gegevens bieden houvast bij het onderzoeken van maatschappelijke vraagstukken, of het nu gaat om de beste route voor een nieuwe snelweg, actuele ontwikkelingen op de woningmarkt of het in beeld brengen van leegstand. 

Omschrijving project waarbinnen de inhuurkracht te werk wordt gesteld:
Het team Juridische Zaken is op zoek naar een senior jurist. Juridische Zaken valt onder de Staf van de raad van bestuur van het Kadaster. De senior jurist ressorteert rechtstreeks onder de manager Juridische Zaken. 

Juridische Zaken adviseert het bestuur en de onderliggende Directies, waarbij mede rekening wordt gehouden met de juridische aspecten van het Kadaster als zelfstandig bestuursorgaan. De afdeling Juridische Zaken bestaat uit  acht juristen die specialisaties op verschillende rechtsgebieden hebben waaronder arbeidsrecht, contractenrecht, bestuursrecht en aanbestedingsrecht. 

Opdrachtomschrijving:
De senior jurist werkt met een grote mate van zelfstandigheid. Hij/zij is voor het management een proactieve sparringpartner en klankbord. Hij/zij signaleert en denkt actief mee over ontwikkelingen en de integrale benadering van business vraagstukken. Hij/zij vertaalt deze naar de organisatie en naar de juridische processen in de organisatie (zowel op strategisch als tactisch niveau), geeft aandachts- en knelpunten aan en vertaalt deze in een praktisch advies. Hij/zij heeft een duidelijke en moderne visie op het juridische vak, maakt zaken bespreekbaar en weet anderen te overtuigen en te enthousiasmeren. Daarnaast is hij/zij tevens een sparringpartner voor de andere juristen en draagt zonodig zijn/haar kennis over. 

Verantwoordelijkheden: 

 • Verantwoordelijk voor advisering over ontwikkelingen en de integrale benadering van de business vraagstukken; 
 • Verantwoordelijk voor de advisering in zaken die betrekking hebben op contracten en markt&overheid vraagstukken. 

Nadere concretisering van verantwoordelijkheden 

 •  Volgt, analyseert en vertaalt relevante in- en externe ontwikkeling in de adviezen; 
 •  Signaleert risico’s; 
 •  Stelt integrale (juridische) adviezen op; 
 •  Verricht studie naar (de achtergronden van) regelgeving op het gebied van contracten en markt&overheid vraagstukken; 
 • Adviseert het management inzake juridische aangelegenheden met betrekking tot contracten; 
 • Adviseert en ondersteunt ten aanzien van gerechtelijke procedures. 

Eisen en wensen: 

 1. Je hebt Een academisch werk- en denkniveau op basis van een afgeronde universitaire opleiding rechten (bij voorkeur privaatrecht); 
 2. Je hebt minimaal 10 jaar ervaring in advisering met betrekking tot contracten; 
 3. Je hebt minimaal 4 jaar ervaring in advisering met betrekking tot markt&overheid vraagstukken en 
 4. Je hebt aantoonbare ervaring met succesvol samenwerken in omgevingen met een politiek/bestuurlijk karakter 
 5. Je hebt minimaal 4 jaar ervaring met een organisatie die, als ZBO, wettelijke taken uitvoert en werkt in een breed stakeholderveld; 
 6. Je dient te beschrijven op welke wijze na gunning zorg wordt gedragen dat de gevraagde kwaliteit zoals beschreven in de eisen, de opdrachtbeschrijving en verantwoordelijkheden geleverd wordt. Je dient in het plan van aanpak minimaal te beschrijven: 
  •  Hoe je je een beeld gaat vormen van de cultuur en werkwijze binnen het Kadaster en de verschillende afdelingen; 
  •  Hoe je de klanttevredenheid van Opdrachtgever gaat borgen. 
 7. Je dient een beschrijving te geven over een recentelijk advies inzake een Wet Markt en Overheid vraagstuk. Deze beschrijving dient minimaal het volgende te bevatten: 
  •  Welke aspecten je meeweegt bij de totstandkoming van het advies; 
 8. Verder beschik je over de volgende competenties en/of vaardigheden: 
  • Resultaatgericht; 
  • Helicopterview; 
  • Coöperatief; 
  • Adviesvaardigheid; 
  • Overtuigingskracht; 
  • Communicatief zowel schriftelijk als mondeling sterk; 
  • Klantgericht; 
  • Kwaliteitsgericht; 
  • Proactief en initiatiefrijk. 

 

Daarom zijn we benieuwd naar wie jij bent! Voeg een motivatiebrief van maximaal 2 pagina’s A4 en CV van maximaal 3 pagina’s A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe (PDF). Ten aanzien van referenties de vragen wij: naam, bedrijf en telefoonnummer Je wordt beoordeeld op zowel eisen als wensen. Wanneer er niet wordt voldaan aan een eis, komt je niet in aanmerking voor de opdracht (knock-out). Daarnaast wordt er beoordeeld op diverse wensen. In je aanbieding moeten eisen en wensen plus de mate waarin hieraan voldaan wordt expliciet benoemd worden. Vermeld het opdrachtnummer op je eventuele reactie. Stuur je CV en motivatiebrief voor 22 juli 2021 naar ons administratiekantoor zp@jong-en-ko.nl.  
Overige informatie in verband met Corona 
In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Komt de kandidaat in aanmerking voor een interview, dan plant de opdrachtgever vooralsnog een video-gesprek in met de kandidaat. Er zal tijdig contact worden opgenomen om de instructies hiervoor door te nemen. De kandidaat voert het gesprek alleen. 
 • Begindatum: 13 september 2021 
 • Einddatum opdracht: 14 februari 2022 
 • Optie tot verlenging: nee 
 • Standplaats:  Apeldoorn 
 • Uren :  36 uren per week  
 • Gesprek:  12 augustus 2021 
Een indicatie van je uurtarief voor deze opdracht zien wij graag in je mail. ZP&co werkt in opdracht van de externe opdrachtgevers met uurtarieven inclusief reis en verblijfkosten, exclusief BTW.  
Nadere informatie verkrijgbaar bij team ZP&co 085 – 877 02 67.  
ZP&co is een bemiddelingsorganisatie/coöperatie voor ZZP’ers met een HBO+ werk-denkniveau. Wij hebben geen winstdoelstelling. Jij als Zelfstandig Professional staat centraal in onze coöperatie. Doe mee en word lid. Bedrijven die op zoek zijn naar ZZP’ers. Wij hebben ze. Meld jouw vacature aan op ons administratiekantoor zp@jong-en-ko.nl Met een achterban van ruim 14.000 ZZP’ers heeft de coöperatie altijd een oplossing. 
Senior Jurist /  125 / Kadaster / https://app.inhuurgelderland.nl/published/44781 

Tagged as: Beleids- en Adviesdiensten, Juridisch, Overige