• Nijmegen
 • Solliciteren is gesloten
 • Opdrachtnummer: Z 19751

Omgevingsdienst Regio Nijmegen

Voor de Omgevingsdienst Regio Nijmegen zijn we op zoek naar een   

Senior medewerker Handhaving BRIKS

Opdrachtomschrijving:
Op 1 april 2013 is de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) van start gegaan. De ODRN is één van de zeven Gelderse omgevingsdiensten en levert hoogwaardige kennis en expertise op het gebied van vergunningverlening, toezicht, handhaving en advies. Daarbij gaat het onder andere om taken op het gebied van milieu, bouwen, geluid, bodem en water.

We zijn op zoek naar een ervaren Inspecteur BRIKS voor één van onze gemeentelijke opdrachtgevers

Opdracht: Inspecteren van Omgevingsvergunningen met de activiteit bouwen alsmede het be-/afhandelen van aan dit onderwerp gerelateerde klachten.

 • Zelfstandig uitvoeren van integrale controles op de naleving van wet- en regelgeving, vergunningen en beschikkingen op samenhangende terreinen van Wet algemene bepalingen Omgevingsrecht, Bouwbesluit 2012, Woningwet, Huisvestingswet, Strijdigheid bestemmingsplan.
 • Ter plaatse inspecteren van de bouwkundige voorzieningen, het zo nodig aanzeggen van bestuursrechtelijke sanctiemiddelen;
 • Het opstellen van schriftelijke controlerapporten aan de hand waarvan afspraken schriftelijk worden bevestigd;
 • Zelfstandig brieven opstellen richting bedrijven of burgers;
 • Voorlichting geven en informatie verstrekken;
 • Uitvoeren administratieve werkzaamheden en beheren geautomatiseerde bestanden;
 • Afhandelen handhavingszaken en klachten;
 • Zorgdragen voor afstemming, prioritering en afhandeling van projecten en dossiers;
 • Plannen en bewaken van de termijnen van de lopende processen en het gevraagd en ongevraagd adviseren daar waar knelpunten en/of verbeter kansen zijn;
 • Deelnemen aan diverse overleg structuren ter bevordering van de verbetering van de leefbaarheid en de veiligheid van de stad;
 • Signaleren van knelpunten en ontwikkelingen vanuit de praktijk en bijdragen leveren aan de vertaling van deze ontwikkelingen naar de toepassing van het handhavingsbeleid, regelgeving en procedures.

Eisen en wensen:

 1. Je hebt een relevante HBO opleiding (bijvoorbeeld in de richting van bouwkunde);
 2. Je hebt 3 jaar relevante werkervaring in de afgelopen 5 jaar;
 3. Je hebt kennis van Bouwbesluit 2012;
 4. Je hebt kennis en ervaring met ICT systemen (Corsa en WRS)
Daarom zijn we benieuwd naar wie jij bent! Voeg een motivatiebrief van maximaal 2 pagina’s A4 en CV van maximaal 3 pagina’s A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe (PDF). Ten aanzien van referenties de vragen wij: naam, bedrijf en telefoonnummer Je wordt beoordeeld op zowel eisen als wensen. Wanneer er niet wordt voldaan aan een eis, komt je niet in aanmerking voor de opdracht (knock-out). Daarnaast wordt er beoordeeld op diverse wensen. In je aanbieding moeten eisen en wensen plus de mate waarin hieraan voldaan wordt expliciet benoemd worden. Vermeld het opdrachtnummer op je eventuele reactie. Stuur je CV en motivatiebrief voor 9 juli 2021 naar ons administratiekantoor zp@jong-en-ko.nl 
Overige informatie in verband met Corona 
In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Komt de kandidaat in aanmerking voor een interview, dan plant de opdrachtgever vooralsnog een video-gesprek in met de kandidaat. Er zal tijdig contact worden opgenomen om de instructies hiervoor door te nemen. De kandidaat voert het gesprek alleen. 
 • Begindatum: 2 augustus 2021
 • Einddatum opdracht: 2 maart 2022
 • Optie tot verlenging: Ja 2×12 maanden
 • Standplaats: Nijmegen
 • Uren: 36 uur per week
 • Gesprek: z.s.m.
Een indicatie van je uurtarief voor deze opdracht zien wij graag in je mail. ZP&co werkt in opdracht van de externe opdrachtgevers met uurtarieven inclusief reis en verblijfkosten, exclusief BTW.  
Nadere informatie verkrijgbaar bij team ZP&co 085 – 877 02 67.  
ZP&co is een bemiddelingsorganisatie/coöperatie voor ZZP’ers met een HBO+ werk-denkniveau. Wij hebben geen winstdoelstelling. Jij als Zelfstandig Professional staat centraal in onze coöperatie. Doe mee en word lid. Bedrijven die op zoek zijn naar ZZP’ers. Wij hebben ze. Meld jouw vacature aan op ons administratiekantoor zp@jong-en-ko.nl Met een achterban van ruim 14.000 ZZP’ers heeft de coöperatie altijd een oplossing. 
Senior medewerker Handhaving Briks / Omgevingsdienst Regio Nijmegen  / 75  / https://app.inhuurgelderland.nl/published/44825

Tagged as: Bouw en Infra, ICT en IT