• Zwolle
 • Opdrachtnummer: Z 19910

provincie Overijssel

Voor provincie Overijssel zijn we op zoek naar een   

Projectmanager/Expert Implementatie Mavim

Opdrachtomschrijving:
Organisatie
De eenheid Bedrijfsvoering (verder: BV) stelt de kaders voor haar klantgroepen – de medewerkers, de leiding, de directie en het bestuur – en bedient deze optimaal in de bedrijfsvoering. De doelstellingen van de eenheid BV zijn beschreven langs de lijnen control, faciliteren en adviseren. Zij doet dit op diverse gebieden: financieel, personeel en organisatie, juridisch, facilitair en ICT. De eenheid BV bestaat uit zeven teams.

Het team Informatie (verder: BVINF), waar de ‘Projectmanager / Expert Implementatie Mavim’ deel van gaat uitmaken, levert diensten op het gebied van informatievoorziening, informatiebeleid en –architectuur en informatiebeheer.

De ambtelijke organisatie van de provincie bestaat uit acht eenheden. Naast BV zijn dit Publieke Dienstverlening, Economie en Cultuur, Project- en Programmamanagement, Wegen en Kanalen, Bestuurs- en Concernzaken, Natuur en Milieu, Ruimte en Bereikbaarheid. De hoofden van deze eenheden zijn vertegenwoordigd in het Centraal Management Team (CMT) en de adjunct hoofden zijn vertegenwoordigd in het Bedrijfsvoeringsoverleg (BO). Er is een tweehoofdige directie (Directie-overleg, DO).

Het Shared Service Centrum ONS (Overheid en Service, verder SSC) verleent diensten op het gebied van personeels- en salarisadministratie, ICT en inkoop aan de provincie Overijssel, en de gemeenten Zwolle en Kampen. Het beheer van de ICT-infrastructuur van deze drie partners is ondergebracht bij het SSC.

De provincie heeft een Strategisch Informatieplan opgesteld (STIP) waarin de koers is uitgezet voor de ontwikkelingen in de (organisatie van de) informatievoorziening. De uitvoering van STIP is georganiseerd in twee programma’s: Lean Organiseren en Beleid & Realiseren.

Het project ‘Beheren en ontsluiten van processen WK, PD, BV’ wordt als onderdeel van het programma “Beleid & Realiseren” uitgevoerd binnen de kaders van het ‘STIP’.

Project
De behoefte van de provincie Overijssel om snel te veranderen vraagt om flexibele en gestroomlijnde bedrijfsprocessen en informatievoorziening die efficiënt en transparant op elkaar zijn afgestemd. Om aan deze vraag tegemoet te komen is het noodzakelijk dat de kennis van bedrijfsprocessen, bedrijfsinformatie, ondersteunende ICT en de onderlinge relaties eenduidig en transparant beschikbaar is. De provincie wil daarvoor een procesmanagement tool selecteren dat helpt in haar behoefte om eenduidig proces beheer uit te voeren. Daartoe heeft zij eerst Informatie advies laten uitvoeren en daarna via een marktconsultatie de markt gevraagd haar te helpen bij het verfijnen van het selectieproces.

Opdracht omschrijving
In de marktconsultatie is naar voren gekomen om over te gaan tot aanschaf van een oplossing (Mavim) ter ondersteuning van het beheer en ontsluiten van processen inclusief implementatie en opleiding. Voor deze implementatie is een projectmanager (een expert in het implementeren van Mavim) benodigd.

De ‘Projectmanager / Expert Implementatie Mavim’ heeft de volgende taken:

 • Het laten verzorgen van de directe inkoop van licenties via de broker constructie van ONS-SSC.
 • Het verzorgen en nader begeleiden van de Mavim implementatie inclusief:
  • Het opstellen van een plan van aanpak;
  • Een demo laten verzorgen van de Mavim oplossing;
  • Inrichting van Mavim;
  • Borging in de organisatie;
  • Het (laten) verzorgen van een opleiding;
  • Borgen dat de architectuur uitgangspunten worden meegenomen bij de inrichting.

Je bezit de volgende kerncompetenties:

 • Communicatieve vaardigheden zowel mondeling als schriftelijk;
 • Organisatiesensitiviteit;
 • Samenwerken;
 • Analytisch denken;
 • Oordeelsvorming;
 • Integraal overzicht;
 • Resultaatgericht werken.

Eisen en wensen:

 1. Je beschikt aantoonbaar over tenminste een afgeronde HBO opleiding;
 2. Je beschikt aantoonbaar over minimaal 2 jaar werkervaring als projectmanager in de periode 2016 tot heden;
 3. Je beschikt aantoonbaar over minimaal 2 jaar werkervaring in informatie trajecten met en advisering over Mavim en dan met name de implementatie inclusief inrichting daarvan in de periode 2016 tot heden;
 4. Je beschikt aantoonbaar over ervaring met het werken met verschillende stakeholders in het Informatiedomein in de periode 2016 tot heden.
Daarom zijn we benieuwd naar wie jij bent! Voeg een motivatiebrief van maximaal 2 pagina’s A4 en CV van maximaal 3 pagina’s A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe (PDF). Ten aanzien van referenties de vragen wij: naam, bedrijf en telefoonnummer Je wordt beoordeeld op zowel eisen als wensen. Wanneer er niet wordt voldaan aan een eis, komt je niet in aanmerking voor de opdracht (knock-out). Daarnaast wordt er beoordeeld op diverse wensen. In je aanbieding moeten eisen en wensen plus de mate waarin hieraan voldaan wordt expliciet benoemd worden. Vermeld het opdrachtnummer op je eventuele reactie. Stuur je CV en motivatiebrief voor 20 augustus 2021 naar ons administratiekantoor zp@jong-en-ko.nl 
Overige informatie in verband met Corona 
In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Komt de kandidaat in aanmerking voor een interview, dan plant de opdrachtgever vooralsnog een video-gesprek in met de kandidaat. Er zal tijdig contact worden opgenomen om de instructies hiervoor door te nemen. De kandidaat voert het gesprek alleen. 
 • Begindatum: 7 september 2021 
 • Einddatum opdracht: 10 december 2021
 • Optie tot verlenging: In overleg mogelijk
 • Standplaats: Zwolle
 • Uren :  16 – 24 uren per week 
 • Gesprek: 26 augustus 2021 
Een indicatie van je uurtarief voor deze opdracht zien wij graag in je mail. ZP&co werkt in opdracht van de externe opdrachtgevers met uurtarieven inclusief reis en verblijfkosten, exclusief BTW.  
Nadere informatie verkrijgbaar bij team ZP&co 085 – 877 02 67.  
ZP&co is een bemiddelingsorganisatie/coöperatie voor ZZP’ers met een HBO+ werk-denkniveau. Wij hebben geen winstdoelstelling. Jij als Zelfstandig Professional staat centraal in onze coöperatie. Doe mee en word lid. Bedrijven die op zoek zijn naar ZZP’ers. Wij hebben ze. Meld jouw vacature aan op ons administratiekantoor zp@jong-en-ko.nl Met een achterban van ruim 14.000 ZZP’ers heeft de coöperatie altijd een oplossing.
Projectmanager/Expert Implementatie Mavim / 044827 / €100,-  / Inhuur Overijssel

Tagged as: Beleids- en Adviesdiensten, Projectmanagement