• Lelystad
 • Solliciteren is gesloten
 • Opdrachtnummer: J 20001

Gemeente lelystad

Voor de gemeente Lelystad zijn we op zoek naar een    

Beleidsadviseur onderwijs 

Organisatie 

Lelystad is volop in ontwikkeling. Een veranderende samenleving, die andere eisen aan de overheid stelt, vraagt om een andere manier van organiseren. Vertrouwen geven en verantwoordelijkheid nemen zijn de uitgangspunten. We werken samen, we zijn betrokken en we zijn duidelijk.
Je komt werken in een stad en bij een organisatie met ambitie en gericht op prestaties. Dit zie je ook terug in jouw werk. Sterker nog, jij hebt directe invloed op hoe professioneel de organisatie overkomt op de inwoners en andere stakeholders van Lelystad. Onze medewerkers zijn de professionals waarop de organisatie drijft. Zij verstaan hun vak en werken integraal met het algemeen belang voor ogen. Onze hiërarchie helpt hen de bredere organisatiecontext mee te wegen en onze bedrijfsvoering ondersteunt hen optimaal om binnen bedrijfsmatige kaders te werken. Je hebt dus een uitdagende baan, vol afwisseling in een energieke organisatie.
Het team Onderwijs & Jeugdhulp bestaat uit 10 beleidsadviseurs en een ondersteunend medewerker. Het team kent een hoge mate van zelforganisatie waarbij de medewerkers gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de resultaten op genoemde beleidsterreinen. Dit vraagt om een brede interesse en inzetbaarheid en een sterke collegiale betrokkenheid en openheid. 

Opdracht 

Wil jij ook het beste uit jezelf, de stad en de omgeving halen? Ben je iemand die graag bijdraagt aan de continue verbetering van het onderwijs in Lelystad zodat alle leerlingen zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen? Weet je vanuit je kennis, expertise en karakter op deze terreinen bruggen te slaan tussen partners in en rondom het onderwijs en het gemeentebestuur, en kun je collega’s binnen en buiten de afdeling verbinden?
Zo ja, reageer, want dan komen wij graag met jou in contact!

De functie

We zoeken een enthousiaste beleidsadviseur onderwijs die zijn vakkennis verbindt met het brede beleidsveld onderwijs en die invulling geeft aan de gemeentelijke regierol op dit terrein. Daarbij werk je natuurlijk goed en graag samen met de schoolbesturen, de voorschoolse partners en andere organisaties die binnen en rondom het onderwijs actief zijn.
Jouw inhoudelijke expertise omvat in ieder geval het gebied van peuteropvang, voor- en vroegschoolse educatie, primair onderwijs en onderwijsachterstandenbeleid. Vanuit je brede blik op het onderwijs maak je waar mogelijk de verbinding met andere Lelystadse thema’s. Uiteraard ben je goed op de hoogte van actuele ontwikkelingen binnen en rondom het onderwijs. Je hebt gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen en je bent in goed staat om in- en extern draagvlak te creëren. Je bent positief kritisch, kan goed plannen en organiseren en beschikt over doorzettingsvermogen. Dit alles combineer je met een gezond relativeringsvermogen.
Het aandachtsgebied

Op dit moment zoeken we tijdelijke versterking binnen team onderwijs op een aantal thema’s, zoals de Lokaal Educatieve Agenda, onderwijsachterstandenbeleid en primair onderwijs. Wij verwachten hierbij dat je:
Zelfstandig afgebakende opgaven uitvoert. 

 • Ontwikkelingen in het land volgt en deze naar de Lelystadse situatie vertaalt; 
 • Adviezen en voorstellen formuleert die leiden tot vaststelling en uitvoering van het beleid; 
 • Zorgt voor inhoudelijke afstemming met het onderwijsveld, samenwerking en (co)financiering; 

Dit vragen we verder van je: 

 • Je hebt een academisch werk- en denkniveau.; 
 • Je hebt minimaal 3 jaar kennis van en ervaring met beleidsontwikkeling op het gebied van onderwijs. 
 • Je bent iemand die initiatief neemt en leiderschap op de verschillende dossiers toont. 
 • Je werkt graag samen met onderwijsinstellingen en andere maatschappelijke organisaties. 
 • Je bent proactief en uitstekend in staat een netwerk op te bouwen en te onderhouden. 
 • Je handelt resultaatgericht, bent creatief, nauwkeurig, beschikt over een uitstekende omgevingssensitiviteit en bent in staat ad hoc oplossingen aan te dragen. 
 • Je staat stevig in je schoenen en bent besluitvaardig. 
 • Je hebt ervaring met bestuurlijke advisering en daarin ben je effectief. 
 • Je hebt een zakelijke en ondernemende instelling wat betreft besteding en beheer van financiële middelen. 
 • Je bent een vlotte (bestuurlijke) schrijver en je hebt een academisch werk- en denkniveau. 
 • Het hebben van een netwerk binnen het maatschappelijk middenveld van Lelystad is een pre. 

Eisen en wensen: 

 1. Je dient vóór aanvang van de werkzaamheden een recent (dwz niet ouder dan 3 maanden) afgegeven VOG te overleggen. Het is mogelijk dat de kandidaat een VOG overlegt die aangevraagd is voor een andere opdracht mits het screeningsprofiel op de ingeleverde VOG exact gelijk is aan het screeningsprofiel voor de betreffende inhuur functie. De kosten voor de VOG worden niet door de Opdrachtgever vergoed. Het profiel waaraan moet worden voldoen is: 11,12,13 en 41; 
 2. Je minimaal een afgeronde hbo-opleiding; 
 3. Je hebt minimaal 3 jaar kennis van en ervaring met beleidsontwikkeling op het gebied van onderwijs in de afgelopen 8 jaar bij voorkeur binnen een gemeente; 
 4. Een netwerk binnen het maatschappelijk middenveld van Lelystad is een pre; 
 5. Je hebt bij voorkeur kennis van en ervaring met de wet- en regelgeving op het gebied van onderwijs; 
 6. Je dient minimaal 1 recente referentie met contactgegevens op te nemen in het CV; 

Daarom zijn we benieuwd naar wie jij bent! Voeg een motivatiebrief van maximaal 2 pagina’s A4 en CV van maximaal 3 pagina’s A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe (PDF). Ten aanzien van de  referenties vragen wij: naam, bedrijf en telefoonnummer Je wordt beoordeeld op zowel eisen als wensen. Wanneer er niet wordt voldaan aan een eis, komt je niet in aanmerking voor de opdracht (knock-out). Daarnaast wordt er beoordeeld op diverse wensen. In je aanbieding moeten eisen en wensen plus de mate waarin hieraan voldaan wordt expliciet benoemd worden. Vermeld het opdrachtnummer op je eventuele reactie. Stuur je CV en motivatiebrief voor 29 juli 2021 naar ons administratiekantoor zp@jong-en-ko.nl 

Overige informatie in verband met Corona  
In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Komt de kandidaat in aanmerking voor een interview, dan plant de opdrachtgever vooralsnog een video-gesprek in met de kandidaat. Er zal tijdig contact worden opgenomen om de instructies hiervoor door te nemen. De kandidaat voert het gesprek alleen.  
 • Begindatum: 1 augustus 2021 
 • Einddatum opdracht: 31 december 2021 
 • Optie tot verlenging: ja, mogelijk 
 • Standplaats: Lelystad 
 • Uren:  24-32 uur per week  
 • Gesprek: 5 augustus van 11 tot 15 uur 
Deze opdracht is een niet specifieke zzp opdracht. Informeer naar de mogelijkheden. De functie wordt uitgevoerd op basis van een gezagsverhouding. Er is sprake van leiding en toezicht door de opdrachtgever. Voor de periode van de opdracht gaan wij met u een tijdelijk dienstverband aan.  
Salarisindicatie: tussen € 4.750 en € 5.500 bruto per maand op basis van 36 uur. (afhankelijk van leeftijd en ervaring).  
Nadere informatie verkrijgbaar bij team ZP&co 085 – 877 02 67. 
Beleidsadviseur onderwijs / SRQ152235 / 97,50 / talentenregio 

Tagged as: Beleids- en Adviesdiensten