• Utrecht
 • Solliciteren is gesloten
 • Opdrachtnummer: Z 20012

De Omgevingsdienst regio Utrecht

Voor de ODRU zijn we op zoek naar een    

Senior adviseur Milieuvergunningen industrieel 

Organisatie 

We zijn met steeds meer mensen in ons kleine land. Zo voeren we de druk op het milieu, onze omgeving en elkaar steeds verder op. Een goede omgevingsdienst is daarom onmisbaar voor elke gemeente. Wij zijn een proactieve, klantgerichte kennisorganisatie met een breed aanbod aan producten en diensten. Met elkaar zorgen we voor een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving. Wie zijn we en wat doen we De Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) ondersteunt vijftien gemeenten en andere overheden in de regio Midden-Nederland bij de uitvoering van milieu- en omgevingstaken. Dat doen we met een breed scala aan producten en diensten op het terrein van o.a. bodem, bouw- en woningtoezicht, vergunningen en meldingen, geluid en lucht, klimaat, energie en duurzaamheid, natuur- en milieueducatie, ruimtelijke ordening en toezicht en handhaving. We werken met 150 vaste collega’s en een flexibele schil van inhuurkrachten. Wil je meer weten over de ODRU? Bekijk dan dit animatiefilmpje. 

Wat ga je doen  

De gezochte milieuvergunningverlener (met accent op afhandeling van aanvragen en meldingen voor industriële bedrijven) voldoet aan de volgende functieomschrijving: • Behandelt aanvragen voor vergunningen in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), onderdeel milieu;  

 • Opstellen van een beschikking omgevingsvergunning beperkte milieutoets in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), onderdeel milieu;
 • Opstellen van maatwerkbesluiten in het kader van het Activiteitenbesluit;
 • Behandelt meldingen in het kader van het Activiteitenbesluit; • Het verzamelen van de adviezen van zowel interne- als externe partners (bijvoorbeeld waterschappen en brandweer) om zo tot afhandeling van een melding te komen;
 • Het inhoudelijk beoordelen van (complexe) rapporten met betrekking tot lucht, geur, geluid, bodem en externe veiligheid behorende bij een melding;
 • Voeren van vooroverleg met een aanvrager en adviseurs;
 • Afstemmen van procedures en richtlijnen;
 • Bewaken van processen, regelgeving en voortgang van de vraag;
 • Levert inhoudelijke ondersteuning bij de afhandeling van integrale ruimtelijke plannen voor wat betreft het onderdeel milieuzonering

Het team  

Het cluster milieuvergunningen en meldingen bestaat uit 8 vaste medewerkers en ongeveer evenveel inhuurmedewerkers. We hebben een hecht en collegiaal team dat ook zeker in is voor een gezellig samenzijn op zijn tijd. Door onze kennis en werkwijze binnen het team te delen, zorgen we ervoor dat we op dezelfde (consistente) manier werken. Combinatie thuis werken / kantoor is mogelijk. Momenteel werken we vanuit huis, waarbij er wel de mogelijkheid is om ook op kantoor te werken (als dat gewenst is). 

Competenties 

 • Samenwerken
 • Professionaliteit
 • Nauwkeurigheid
 • Doortastendheid
 • Oplossingsgericht
 • Stressbestendig
 • Proactief

Eisen en wensen: 

 1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau (milieukunde of vergelijkbaar) 
 2. Bij voorkeur minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als Milieu vergunningverlener. 
 3. Bij voorkeur minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de laatste 3 jaar bij een omgevingsdienst/uitvoeringsdienst/milieudienst. 
 4. Bij voorkeur aantoonbare kennis van Squit. 
 5. Bij voorkeur aantoonbare werkervaring met (ROM)advisering inzake Bedrijven en milieuzonering. 
 6. Bij voorkeur aantoonbare kennis van of werkervaring met de Wabo, RIE, het Bor, Mor, Besluit MER, de NRB en PGSrichtlijnen. 
 7. Squit XO training is een verplichte training voor nieuwe kandidaten die gaan starten bij de ODRU. 
Daarom zijn we benieuwd naar wie jij bent! Voeg een motivatiebrief van maximaal 2 pagina’s A4 en CV van maximaal 3 pagina’s A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe (PDF). Ten aanzien van de  referenties vragen wij: naam, bedrijf en telefoonnummer Je wordt beoordeeld op zowel eisen als wensen. Wanneer er niet wordt voldaan aan een eis, komt je niet in aanmerking voor de opdracht (knock-out). Daarnaast wordt er beoordeeld op diverse wensen. In je aanbieding moeten eisen en wensen plus de mate waarin hieraan voldaan wordt expliciet benoemd worden. Vermeld het opdrachtnummer op je eventuele reactie. Stuur je CV en motivatiebrief voor 22 juli 2021 naar ons administratiekantoor zp@jong-en-ko.nl 
Overige informatie in verband met Corona  
In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Komt de kandidaat in aanmerking voor een interview, dan plant de opdrachtgever vooralsnog een video-gesprek in met de kandidaat. Er zal tijdig contact worden opgenomen om de instructies hiervoor door te nemen. De kandidaat voert het gesprek alleen.  
 • Begindatum: 1 augustus 2021 of zo spoedig mogelijk 
 • Einddatum opdracht: 1 augustus 2022 
 • Optie tot verlenging: ja, mogelijk.  
 • Standplaats: Utrecht 
 • Uren: 24-36 uur per week  
 • Gesprek: Week 30 en 31 
Een indicatie van je uurtarief voor deze opdracht zien wij graag in je mail. ZP&co werkt in opdracht van de externe opdrachtgevers met uurtarieven inclusief reis en verblijfkosten, exclusief BTW.   
Nadere informatie verkrijgbaar bij team ZP&co 085 – 877 02 67.   
ZP&co is een bemiddelingsorganisatie/coöperatie voor ZZP’ers met een HBO+ werk-denkniveau. Wij hebben geen winstdoelstelling. Jij als Zelfstandig Professional staat centraal in onze coöperatie. Doe mee en word lid. Bedrijven die op zoek zijn naar ZZP’ers. Wij hebben ze. Meld jouw vacature aan op ons administratiekantoor zp@jong-en-ko.nl Met een achterban van ruim 14.000 ZZP’ers heeft de coöperatie altijd een oplossing. 
Senior adviseur Milieuvergunningen industrieel / 275009  /90/ ctm 

 

Tagged as: Beleids- en Adviesdiensten, Milieu en Groen