• Amsterdam
 • Solliciteren is gesloten
 • Opdrachtnummer: J 20043

Gemeente Amsterdam

Voor Gemeente Amsterdam zijn we op zoek naar een

Projectmanager één overheid in het Stadsloket


Opdrachtomschrijving
De dienstverlening van de overheid verschuift naar online. Zeker 20% van de burgers is minder digivaardig en mist het persoonlijk contact. Met name het persoonlijk contact met de verschillende uitvoeringsorganisaties als de Belastingdienst, het CAK, de SVB is niet vanzelfsprekend.
Met het inrichten van een gezamenlijke balie waar overheidsprofessionals van de deelnemende uitvoeringsorganisaties (fysiek) aanwezig zijn, is een laagdrempelige hulpstructuur in te richten voor burgers. Het doel: hen op één plek in één keer goed helpen.

Directie Dienstverlening en de Afdeling Armoedebestrijding willen het bestaande loket door ontwikkelen en daarbij aanhaken op het landelijke initiatief ‘Mens Centraal’.

Werkzaamheden

 1. Bepaal de randvoorwaarden voor de deelnemende landelijke overheidsorganisaties:
  1. Welke Uitvoeringsorganisaties moeten minimaal deelnemen.
  2. Tot welke organisaties moeten we ons (in de eerste fase?) beperken.
  3. Wat is het minimale niveau van participatie door landelijke organisaties.
 2. Stem de randvoorwaarden af met het landelijk initiatief  ‘Mens Centraal’.
 3. Verken hoe de dienstverlening aan de Amsterdammer er uit komt te zien:
  1. Concept werkinstructies voor medewerkers.
  2. Welke medewerkers zijn betrokken, welke loketten, welke uren.
  3. Welke WPI en/of buurtteam medewerkers moeten een rol spelen en hoe ziet die rol eruit (Sociaal Raadslieden, Budgetcoaches).
  4. Welke faciliteiten zijn nodig.
  5. Beschrijf wanneer deze dienstverlening succesvol is, aan welke voorwaarden, KPI’s is dan voldaan.
  6. Hoe is de governance gemeentelijk ( Dienstverlening en Directie inkomen) georganiseerd.
  7. Welke rapportages worden gemaakt en voor wie.
 4.  Je maakt:
  1. Een besluitvormingsdocument voor de managers van Dienstverlening en Directie inkomen: een uitgewerkt scenario waarbij de financiële, personele en organisatorische (IV-infrastructuur e.a.) consequenties duidelijk zijn.
  2. Na een positief besluit van beide Directies: een plan van aanpak voor implementatie.
  3. Je bent ook beschikbaar voor implementatie als hiervoor draagvlak is bij alle betrokken partijen.

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheer bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/

De opdrachtgever(s)
De directie Dienstverlening is dé plek binnen de gemeente Amsterdam met expertise over het contact met alle Amsterdammers. Zij beantwoorden vragen en leveren diensten en producten van de gemeente Amsterdam aan de burgers en ondernemers. Dit doen ze via de balie, telefoon en online. Ze zijn verantwoordelijk voor 8 Stadsloketten (inclusief loket Weesp), het Contact Center Amsterdam (14020), het Actie Service Centrum, online formulieren op amsterdam.nl, webcare op social media en post.
De Gemeente Amsterdam wil een voorloper zijn in de ontwikkeling en vernieuwing van de dienstverlening in Nederland. De dienstverlening aan de burgers en ondernemers wordt uiterst serieus genomen. Daarom organiseren ze onze dienstverlening als één organisatie met één beleid vanuit één sturing. Dit vraagt om een organisatie met medewerkers die zowel wat betreft takenpakket als standplaats flexibel zijn. Of een Amsterdammer nu telefonisch, online of aan de balie met de gemeente contact heeft: de vorm, inhoud en benadering is gelijk.

De dienstverlening wordt continu verbeterd. Zo wordt nu Mijn Amsterdam ontwikkeld. Een persoonlijke digitaal portaal waar iedere Amsterdammer 24/7 terecht kan voor inzage in zijn/haar persoonlijke gegevens. En meldingen van overlast kunnen nu 24 uur per dag online en telefonisch worden gemeld bij ons Actie Service Centrum. Hier wordt nauw samengewerkt met handhaving en andere partijen in de gemeenschappelijke meldkamer. Maar er wordt ook voor gezorgd dat de dienstverlening inclusief is voor alle Amsterdammers. Met nieuwe technieken wordt er onderzocht of de gemeente de Amsterdammer ook op andere manieren kan bereiken.

Eisen en wensen

 1. Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam.
 2. Je beschrijft in maximaal 1-a4 waarom jij de meest geschikte kandidaat bent.
 3. Je beschikt minimaal over een wo werk- en denkniveau.
 4. Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring als projectmanager.
 5. Je hebt aantoonbare ervaring met gemeentelijke dienstverlening en met het Sociaal Domein.
 6. Je hebt ervaring met het zijn van een stevige gesprekspartner voor de opdrachtgevers, het landelijke programma en de Uitvoeringsorganisaties.
 7. Je hebt bij voorkeur ervaring met het zelfstandig signaleren en rapporteren. Je adviseert de 2 directies over de vorderingen, steeds vanuit het belang van een goed eindresultaat voor de gebruiker. Je hebt bij de uitwerking voortdurend het belang van de (kwetsbare) burger en ondernemer voor ogen en verliest daarbij ook niet de belangen van de medewerkers uit het oog.

Daarom zijn we benieuwd naar wie jij bent! Voeg een motivatiebrief van maximaal 2 pagina’s A4 en CV van maximaal 3 pagina’s A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe (PDF). Ten aanzien van referenties de vragen wij: naam, bedrijf en telefoonnummer Je wordt beoordeeld op zowel eisen als wensen. Wanneer er niet wordt voldaan aan een eis, komt je niet in aanmerking voor de opdracht (knock-out). Daarnaast wordt er beoordeeld op diverse wensen. In je aanbieding moeten eisen en wensen plus de mate waarin hieraan voldaan wordt expliciet benoemd worden. Vermeld het opdrachtnummer op je eventuele reactie. Stuur je CV en motivatiebrief voor 26 juli 2021 naar ons administratiekantoor zp@jong-en-ko.nl 

Overige informatie in verband met Corona
In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Komt de kandidaat in aanmerking voor een interview, dan plant de opdrachtgever vooralsnog een video-gesprek in met de kandidaat. Er zal tijdig contact worden opgenomen om de instructies hiervoor door te nemen. De kandidaat voert het gesprek alleen. 
 • Begindatum: 16 augustus 2021
 • Einddatum opdracht: 28 januari 2022
 • Optie tot verlenging: Ja, tot 10 juni 2022
 • Standplaats: Amsterdam
 • Uren: 24 uur per week
 • Gesprek: z.s.m.
Deze opdracht is een niet specifieke zzp opdracht. Informeer naar de mogelijkheden. 
De functie wordt uitgevoerd op basis van een gezagsverhouding. Er is sprake van leiding en toezicht door de opdrachtgever. Voor de periode van de opdracht gaan wij een tijdelijk dienstverband met je aan.
Nadere informatie verkrijgbaar bij team ZP&co 085 – 877 02 67.  
ZP&co is een bemiddelingsorganisatie/coöperatie voor ZZP’ers met een HBO+ werk-denkniveau. Wij hebben geen winstdoelstelling. Jij als Zelfstandig Professional staat centraal in onze coöperatie. Doe mee en word lid. Bedrijven die op zoek zijn naar ZZP’ers. Wij hebben ze. Meld jouw vacature aan op ons administratiekantoor zp@jong-en-ko.nl Met een achterban van ruim 14.000 ZZP’ers heeft de coöperatie altijd een oplossing.   
Projectmanager één overheid in het Stadsloket
/125/Negometrix3

Tagged as: Marketing en Communicatie, Projectmanagement