• Huizen
 • Solliciteren is gesloten
 • Opdrachtnummer: Z 20056

gemeente Huizen

Voor de gemeente Huizen zijn we op zoek naar een     

  

Coördinator training en ontwikkeling Openbare Werken

  

  

Opdrachtomschrijving:  

Huizen staat voor aanpakken. Voor luisteren, meedenken en meebeslissen. Voor samen het verschil maken. En werken vanuit mogelijkheden. Huizen is een dorp waar inwoners meedoen, waar we er samen voor elkaar zijn. En waar we met elkaar werken aan een ondernemende, sociale, veilige en duurzame gemeenschap. Dit doen wij vanuit onze visie op dienstverlening ‘Goed geregeld, graag gedaan!’ Anders gezegd, wij zijn 4G. Huizen werkt aan grote opgaven. Een paar voorbeelden zijn de invoering van de omgevingswet, het uitbreiden van de digitalisering voor inwoners en collega’s, een klimaatneutraal Huizen in 2050, het vergroten van het toerisme in Huizen als verlengstuk van de metropoolregio en dienstverlening op maat voor alle inwoners.

In 2019 is in Huizen gestart met doorontwikkeling van de afdeling Openbare Werken. De scope van de ontwikkeling is breed en omvat de organisatorische inrichting (zowel kwantitatief als kwalitatief), de financiële structuur, de data- en informatiestructuur en de werkwijzen en processen rondom integraliteit, beleid, planmatig en datagestuurd werken. Voor de verschillende onderdelen van de doorontwikkeling zijn er verschillende collega’s die de kar trekken. Ook als het gaat om training en ontwikkeling, ligt er een belangrijke opgave. De afgelopen jaren is hier onvoldoende aandacht voor geweest. Om de ontwikkeling van de afdeling te laten slagen, is een gedegen plan voor ontwikkeling van capaciteiten en vaardigheden van collega’s en de afdeling als geheel essentieel. Het gaat hierbij om training en ontwikkeling op 4 verschillende niveaus:
– Verplichte vakinhoudelijke opleidingen (denk aan veiligheid, certificering);
– Inhoudelijke opleidingen en herhalingen om (basis)kennis en (basis) vaardigheden op peil te krijgen en te gaan houden;
– Het op niveau krijgen van de kennis en vaardigheden van nieuwe medewerkers;
– Het op niveau brengen van kwaliteiten en competenties van de medewerkers die ze nodig hebben, ook voor de toekomst.

Voor de verplichte opleidingen moet een aantal uitgangspunten nog (verder) worden geïnventariseerd en vastgesteld:
– Wat zijn de algemene verplichte opleidingen (bijvoorbeeld op basis van de arbowet)?
– Wat zijn verplichte opleidingen vanuit het vakgebied om kennis up to date te houden?
– Welke frequentie is hiervoor minimaal vereist (bijvoorbeeld in verband met certificeringen)?
– Bij welke (soort) functie worden welke verplichte opleidingen verplicht gesteld?

De afdeling is zwaar belast, waardoor we dit onderdeel van de ontwikkeling van de afdeling onvoldoende aandacht kunnen geven vanuit de bestaande bezetting.
Daarom zoeken wij tijdelijk ondersteuning van een coördinator training en ontwikkeling.

Opdracht:
Van de Coördinator training en ontwikkeling verwachten wij de volgende activiteiten / producten:
– Inventarisatie van trainings- en ontwikkeleisen en wensen binnen de afdeling (uiterlijk 15/10).
– Opstellen van een opleidingsstrategie: Wat zijn de prioriteiten? Wat wordt de volgorde der dingen? Hoe geven we daar vorm aan? Er is veel te doen, maar we willen de al zwaar belaste afdeling niet overvoeren (uiterlijk eind oktober).
– Opstellen van een opleidingsplan voor de afdeling (uiterlijk eind november).
– Starten met de uitvoering van dat plan (parallel aan planvorming): aanmelden van collega’s voor verplichte (herhalings)trainingen en dit administratief bijhouden.
– Vormgeven en in realistisch tempo opstarten van de reguliere ontwikkelgesprekken: inplannen van de gesprekken voor de leidinggevenden en borgen van de werkwijze (samen met P&O-adviseur).

Bij uitvoering van de opdracht wordt nauwe samenwerking verwacht van de adviseur met de medewerkers en leidinggevenden van de afdeling en met de P&O- en opleidingsadviseur vanuit P&O. Met de medewerkers omdat het voornamelijk over hún ontwikkeling gaat; met de leidinggevenden omdat zij de reguliere verantwoordelijkheid dragen voor de opleidingsplannen en ontwikkelgesprekken (met ondersteuning van bedrijfsvoering en de P&O adviseur van de afdeling); en met P&O omdat zij het organisatie brede opleidingsprogramma coördineren. Overdracht, continuering en borging van de hierboven genoemde activiteiten ná uitvoering van deze opdracht is een belangrijk uitgangspunt voor de opdracht.

We verwachten van deze coördinator training en ontwikkeling:
– Goed, aansluitend bij de vraag, strategisch en creatief mee denken met het management;
– Praktische, haalbare en doelmatige oplossingen voor de ontwikkeling van de medewerkers op de afdeling en daarmee de afdeling als geheel;
– Zelf die oplossingen in gang zetten zodat het management van de afdeling daarin ontzorgd wordt;
– Uitgebreide en aantoonbare ervaring met het inventariseren van ontwikkelbehoeften en het vertalen daarvan naar een effectieve opleidingsstrategie en realistisch opleidingsplan;
– Kennis van de markt van aanbieders van training en opleiding en ervaring in de inkoop van en samenwerking met deze aanbieders;
– Praktische organisatiekracht om ook de uitvoering van het opleidingsplan in gang te zetten.

Verder zoeken we bij de coördinator training en ontwikkeling de volgende kwaliteiten:
– Verbindend vermogen; nauw samenwerken met leidinggevenden en de medewerkers van de afdeling;
– Zelf handen uit de mouwen; naast plannen maken en aansturen van activiteiten door anderen zelf ook praktisch aan de gang om (uitvoerend) werk op dit onderwerp voor de andere collega’s uit handen te  nemen of makkelijker te maken;
– Voldoende affiniteit met het werkveld van de afdeling Openbare Werken / Fysiek domein van de gemeente;
– Oog voor de heel verschillende functies, rollen en kwaliteiten binnen de afdeling (van sterk beleidsmatig naar sterk uitvoerend;
– Planmatig en projectmatig werken;
– Ervaring met StudyTube / de eHRM oplossing van Motion / Eelloo is een pré. Studytube is beschikbaar binnen de gemeente en kan worden ingezet om het plan te ondersteunen c.q. opleidingen aan te bieden. De eHRM oplossing van Motion en Eelloo worden begin 2022 in gebruik genomen;
– Specifieke, inhoudelijke ervaring met het vakgebied en (beoogde) werkwijze van de afdeling is welkom, maar niet vereist. Die expertise is voldoende aanwezig binnen de afdeling.

  

   

Eisen en wensen:   

 1. Je beschikt over een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
 2. Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als coördinator/adviseur training en ontwikkeling;
 3. Je bent beschikbaar in de beoogde periode voor 16 tot 24 uur per week;
 4. Je beschikt over minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring met het inventariseren van ontwikkelbehoeften en het vertalen daarvan naar een effectieve opleidingsstrategie en realistisch opleidingsplan;
 5. Je bent aantoonbaar in staat zijn tot definiëren van praktische, haalbare en doelmatige oplossingen voor de ontwikkeling van de medewerkers op de afdeling en daarmee de afdeling als geheel (aannemelijk te maken in het cv op een aparte pagina);
 6. Je hebt aantoonbare affiniteit met het werkveld van een afdeling met veel verschillende functies, rollen en kwaliteiten binnen de afdeling (van sterk beleidsmatig naar sterk uitvoerend);
 7. Je moet aantoonbaar in staat zijn om in samenwerking met leidinggevenden en medewerkers, zelf de handen uit de mouwen te steken bij het praktisch uitvoeren van opleidingsplannen om collega’s te ontlasten of hun werk makkelijker te maken (omschrijf een concreet vb. in het cv op een aparte pagina).
Daarom zijn we benieuwd naar wie jij bent! Voeg een motivatiebrief van maximaal 2 pagina’s A4 en CV van maximaal 3 pagina’s A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe (PDF). Ten aanzien van referenties de vragen wij: naam, bedrijf en telefoonnummer Je wordt beoordeeld op zowel eisen als wensen. Wanneer er niet wordt voldaan aan een eis, komt je niet in aanmerking voor de opdracht (knock-out). Daarnaast wordt er beoordeeld op diverse wensen. In je aanbieding moeten eisen en wensen plus de mate waarin hieraan voldaan wordt expliciet benoemd worden. Vermeld het opdrachtnummer op je eventuele reactie. Stuur je CV en motivatiebrief voor 22 juli 2021 naar ons administratiekantoor zp@jong-en-ko.nl 
Overige informatie in verband met Corona 
In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Komt de kandidaat in aanmerking voor een interview, dan plant de opdrachtgever vooralsnog een video-gesprek in met de kandidaat. Er zal tijdig contact worden opgenomen om de instructies hiervoor door te nemen. De kandidaat voert het gesprek alleen. 
 • Begindatum: 30 augustus 2021 
 • Einddatum opdracht: 4 maanden vanaf begindatum
 • Optie tot verlenging: Onbekend 
 • Standplaats:  Huizen 
 • Uren :  16 tot 24 uren uren per week  
 • Gesprek: 28 juli as. 
Een indicatie van je uurtarief voor deze opdracht zien wij graag in je mail. ZP&co werkt in opdracht van de externe opdrachtgevers met uurtarieven inclusief reis en verblijfkosten, exclusief BTW.  
Nadere informatie verkrijgbaar bij team ZP&co 085 – 877 02 67.  
ZP&co is een bemiddelingsorganisatie/coöperatie voor ZZP’ers met een HBO+ werk-denkniveau. Wij hebben geen winstdoelstelling. Jij als Zelfstandig Professional staat centraal in onze coöperatie. Doe mee en word lid. Bedrijven die op zoek zijn naar ZZP’ers. Wij hebben ze. Meld jouw vacature aan op ons administratiekantoor zp@jong-en-ko.nl Met een achterban van ruim 14.000 ZZP’ers heeft de coöperatie altijd een oplossing.   

     

Coördinator training en ontwikkeling Openbare Werken/ gemeente Huizen / 90 incl. 0,0 Flextender / 6372

Tagged as: Onderwijs, Projectmanagement