• Houten
 • Solliciteren is gesloten
 • Opdrachtnummer: Z 20057

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Voor het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden zijn we op zoek naar een   

Projectmanager Informatie Beheer

Opdrachtomschrijving:

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden zorgt voor veilige dijken, schoon water en droge voeten in het zuidelijk deel van de provincie Utrecht en een klein deel van Zuid-Holland. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is één van de 21 waterschappen in Nederland. Het waterschap is, net als een gemeente, een lokale overheid. Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) bestaat uit een algemeen bestuur, een college van Dijkgraaf en Hoogheemraden en meer dan 500 medewerkers.

Ons waterschap is bezig met een aantal grote opgaven. Versterking van de Lekdijk en de nieuwe Omgevingswet om er een paar te noemen. Onze organisatie is meer en meer een netwerkorganisatie die allang niet meer in beeld kan worden gebracht met een traditioneel organogram.

Onze informatievoorziening wil inspelen op deze veranderingen en verandert o.a. van afdelingsgericht naar procesgericht. Daarnaast heeft HDSR verschillende projecten lopen die onderling samenhang hebben om het  informatiebeheer te verbeteren. HDSR is daarom vanuit de afdeling Informatiemanagement het programma “Dansen in de wolken” gestart.

Context:
Op het gebied van informatiebeheer zijn er nog diverse stappen te nemen en het programma voorziet in alle projecten waarbij achterstanden worden weggewerkt en waarbij we inzetten op doorontwikkeling van de informatievoorzieningen en bijhorend informatiebeheer. Dit betekent voor medewerkers een andere manier van werken. Deelprojecten binnen het programma zijn o.a.:

 • Realiseren van volledig digitaal werken: digitaliseren van analoge processen, inrichten van digitaal ondertekenen en Handboek Vervanging;
 • Wegwerken achterstanden analoge archieven;
 • Vervanging Document Management Systeem;
 • Opschonen en uitfaseren huidige Document Management Systeem;
 • Opschonen en uitfaseren netwerkschijven;
 • Inrichten archivering Zaaksysteem;
 • Inrichten informatiebeheer kwaliteitssysteem en governance.

Het programma dient onder architectuur gerealiseerd te worden. Als projectmanager informatiebeheer ben je verantwoordelijk voor de projecten “Digitaal werken” en “Inrichten informatiebeheer kwaliteitssysteem en governance”. Daarnaast bewaak je de samenhang met andere projecten binnen het programma en adviseer je vanuit je expertise. Daarnaast :

 • Zorg je voor de uitvoering en sturing van de jou toegewezen projecten conform de geldende project governance;
 • Borg je dat er onder architectuur wordt gewerkt;
 • Geef je inhoudelijk invulling aan, en advies over je projecten;
 • Manage, bewaak en rapporteer je adequaat over capaciteitsplanning en op risico’s en issue’s en kom je met oplossingen (niet met problemen);
 • Je bewaakt/managed de kwaliteit van de op te leveren resultaten;
 • Je stuurt de realisaties op tijd geld en kwaliteit;
 • Je zorgt voor een goede samenwerking tussen de projectteamleden en met belanghebbenden;
 • Je zorgt voor een goede aansluiting/afstemming van de toegewezen projecten op het programma, en op afhankelijkheden met overige projecten;
 • Je zorgt voor een goede overdracht van resultaten /levering bekwaamheden en veelal realisatie van bekwaamheden gedurende de implementatie in de organisatie (begeleiden van de transformatie).

Te boeken resultaten:

 • De diverse project resultaten en implementaties in de organisatie;
 • Management producten: Project opdracht, Vooronderzoek, (Aanbestedingen documentatie), Project Initiatie Document, Hoofd Punten Rapportage, Afwijkingsrapportage, Project Eind Rapportage.

Afdeling informatie:
Deze opdracht hoort bij het team Informatiemanagement en Automatisering (I&A). Het I&A team bestaat uit 45 medewerkers met twee leidinggevenden. In deze periode van Corona wordt er veel overlegd via MS Teams.

Je bezit de volgende kerncompetenties:

 • Innovatief, ondernemend en je denkt “out of the box”;
  Je bent sturend en overtuigend, maar staat ook open voor input van anderen;
 • Je bent pragmatisch en oplossingsgericht maar werkt volgens de programma afspraken voor projectbeheersing en onder architectuur;
 • Je komt niet met problemen maar met oplossingen;
 • Je bent gericht op samenwerking;
 • Je bent gewend om meerdere belangen te kunnen dienen en maakt daarbij gebruik van de nodige bestuurlijke- en organisatiesensitiviteit;
 • Je communiceert en presenteert duidelijk, feitelijk en kernachtig, zowel mondeling als schriftelijk in de Nederlandse taal.

Eisen en wensen:

 1. Je beschikt over minimaal een afgeronde opleiding op HBO bachelor niveau in de richting van Bedrijfskunde, Bedrijfskundige Informatica, Bestuurlijke Informatiekunde ;
 2. Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring als (IM/ICT) projectmanager op het gebied van Informatie Beheer/Document Management;
 3. Je bent beschikbaar uiterlijk per 16 augustus 2021 voor minimaal 32 uur per week;
 4. Je beschikt over minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring als (IM/ICT) projectmanager op het gebied van Informatie Beheer/Document Management;
 5. Je hebt aantoonbare kennis van en ervaring met Informatie Beheer (zie toelichting onderaan criteria;
 6. Je beschikt over aantoonbare kennis van en ervaring met Document Management (zie toelichting onderaan criteria);
 7. Je hebt kennis en werkervaring bij een gemeentelijke instelling;
 8. Je bent PRINCE 2 PRACTITIONER en/of IPMA C gecertificeerd.
Daarom zijn we benieuwd naar wie jij bent! Voeg een motivatiebrief van maximaal 2 pagina’s A4 en CV van maximaal 3 pagina’s A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe (PDF). Ten aanzien van referenties de vragen wij: naam, bedrijf en telefoonnummer Je wordt beoordeeld op zowel eisen als wensen. Wanneer er niet wordt voldaan aan een eis, komt je niet in aanmerking voor de opdracht (knock-out). Daarnaast wordt er beoordeeld op diverse wensen. In je aanbieding moeten eisen en wensen plus de mate waarin hieraan voldaan wordt expliciet benoemd worden. Vermeld het opdrachtnummer op je eventuele reactie. Stuur je CV en motivatiebrief voor 27 juli 2021 naar ons administratiekantoor zp@jong-en-ko.nl 
Overige informatie in verband met Corona 
In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Komt de kandidaat in aanmerking voor een interview, dan plant de opdrachtgever vooralsnog een video-gesprek in met de kandidaat. Er zal tijdig contact worden opgenomen om de instructies hiervoor door te nemen. De kandidaat voert het gesprek alleen. 
 • Begindatum: 16 augustus 2021
 • Einddatum opdracht: 12 maanden vanaf begindatum
 • Optie tot verlenging: ja, 2×3 maanden 
 • Standplaats:  Houten
 • Uren :  32 tot 36 uren per week 
 • Gesprek:  3 augustus as. 
Een indicatie van je uurtarief voor deze opdracht zien wij graag in je mail. ZP&co werkt in opdracht van de externe opdrachtgevers met uurtarieven inclusief reis en verblijfkosten, exclusief BTW.  
Nadere informatie verkrijgbaar bij team ZP&co 085 – 877 02 67.  
ZP&co is een bemiddelingsorganisatie/coöperatie voor ZZP’ers met een HBO+ werk-denkniveau. Wij hebben geen winstdoelstelling. Jij als Zelfstandig Professional staat centraal in onze coöperatie. Doe mee en word lid. Bedrijven die op zoek zijn naar ZZP’ers. Wij hebben ze. Meld jouw vacature aan op ons administratiekantoor zp@jong-en-ko.nl Met een achterban van ruim 14.000 ZZP’ers heeft de coöperatie altijd een oplossing.
Projectmanager Informatie Beheer/ Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden / 100 incl 2,50 / Flextender / 6380

Tagged as: Projectmanagement