• Amsterdam
 • Solliciteren is gesloten
 • Opdrachtnummer: Z 20063

gemeente Amsterdam

Voor de Gemeente Amsterdam zijn we op zoek naar een Senior stedenbouwkundig ontwerper

Opdrachtomschrijving

Voor gebiedsteam Zuidoost / Weesp zoeken wij een Senior Stedenbouwkundige Ontwerper. De Stedenbouwkundig ontwerper brengt adviezen uit, toets projectvoorstellen van de ontwikkelaar en maakt ontwerpen voor stedenbouwkundige vraagstukken in het project Weespersluis.

Werkzaamheden:
De werkzaamheden worden verricht in opdracht van het projectmanagement van het grootstedelijke project Weespersluis. Algemeen:
• Het toetsen van projectvoorstellen van de ontwikkelaar.
• Het opstellen van stedenbouwkundige adviezen, analyses, ontwerpen en visies inclusief afstemming op alle relevante disciplines.
• Het deelnemen in projectgroepen en in samenwerkingsverbanden met externe partijen.
• Het uitvoeren van participatieprocessen met externe stakeholders en bewoners.
• Het presenteren van plannen binnen ontwerp- en projectteam, bij externe partijen en indien nodig in bestuurlijke bijeenkomsten.
• Het begeleiding van collega`s op gelijke of lagere functieniveaus.
• Het zelfstandig coördineren en trekken van project (of delen van complexe projecten);

De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheer bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/

De omgeving van stedenbouw, planologie en duurzaamheid verandert sterk. De manier waarop omgegaan wordt met het stellen van kaders en het formuleren van beleid verandert mee. De directie Ruimte en Duurzaamheid (R&D) werkt op ieder schaalniveau, van portiek tot metropool, aan het ontwikkelen van een duurzame visie op de ontwikkeling van Amsterdam, het uitwerken van die visie tot concrete voorstellen en inrichtingsplannen en het mogelijk maken van die ontwikkeling en de uitvoering van de plannen. Enerzijds is R&D verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling en kaderstelling op het gebied van ruimtelijke ordening, stedenbouw en duurzaamheid. Anderzijds werkt R&D in opdracht voor stadsdelen en grootstedelijke projecten, waar zij kennis inbrengt en planproducten tot stand brengt met betrekking tot stedenbouw, openbare ruimte ontwerp, planologie en duurzaamheid.

Eisen en wensen

 1. Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam;
 2. Je bent in het bezit van een erkende diploma Technische Universiteit, Bouwkunde;
 3. Je hebt meer dan 7 jaar ervaring op gebied van ontwerp, advisering, analyse en planvorming m.b.t. reguliere en complexe ruimtelijke vraagstukken;
 4. Je beschikt over aantoonbare ervaring met bestuurlijke processen en gevoel voor bestuurlijke verhoudingen binnen de gemeente Amsterdam;
 5. Je hebt bij voorkeur een brede oriëntatie op het vakgebied, ook in relatie tot andere disciplines in het ruimtelijk domein;
 6. Je hebt  bij voorkeur ervaring met op verschillend schaalniveau te denken en acteren.
Daarom zijn we benieuwd naar wie jij bent! Voeg een motivatiebrief van maximaal 2 pagina’s A4 en CV van maximaal 3 pagina’s A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe (PDF). Ten aanzien van referenties de vragen wij: naam, bedrijf en telefoonnummer Je wordt beoordeeld op zowel eisen als wensen. Wanneer er niet wordt voldaan aan een eis, komt je niet in aanmerking voor de opdracht (knock-out). Daarnaast wordt er beoordeeld op diverse wensen. In je aanbieding moeten eisen en wensen plus de mate waarin hieraan voldaan wordt expliciet benoemd worden. Vermeld het opdrachtnummer op je eventuele reactie. Stuur je CV en motivatiebrief voor 26 juli 2021 naar ons administratiekantoor zp@jong-en-ko.nl
Overige informatie in verband met Corona 
In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Komt de kandidaat in aanmerking voor een interview, dan plant de opdrachtgever vooralsnog een video-gesprek in met de kandidaat. Er zal tijdig contact worden opgenomen om de instructies hiervoor door te nemen. De kandidaat voert het gesprek alleen. 
 • Begindatum: 1 september 2021
 • Einddatum opdracht: 31 augustus 2022
 • Optie tot verlenging: Ja, tot 30 augustus 2023
 • Standplaats: Amsterdam
 • Uren: 20 tot 24 uren per week
 • Gesprek: n.t.b.
Deze opdracht is een niet specifieke zzp opdracht. Informeer naar de mogelijkheden. De functie wordt uitgevoerd op basis van een gezagsverhouding. Er is sprake van leiding en toezicht door de opdrachtgever. Voor de periode van de opdracht gaan wij met u een tijdelijk dienstverband aan.
Salarisindicatie: tussen € 4.200 en € 5.200 bruto per maand op basis van 36 uur. (afhankelijk van leeftijd en ervaring). Nadere informatie verkrijgbaar bij team ZP&co: 085 – 487 85 00.  
 


Senior stedenbouwkundig ontwerper / Gemeente Amsterdam/ 80-100 /  Negometrix3 / 182032

Tagged as: Beleids- en Adviesdiensten, Bouw en Infra