• Bilthoven
 • Solliciteren is gesloten
 • Opdrachtnummer: Z 20075

gemeente de Bilt

Voor de gemeente De Bilt zijn we op zoek naar een   

Directeur

Opdracht omschrijving

Het is goed werken voor de inwoners, organisaties en bedrijven in de zes dorpen die samen onze gemeente vormen. We weten dat we elkaar nodig hebben om de gemeente De Bilt leefbaarder, groener, duurzamer en ondernemender te maken. Om het voor de 42.000 mensen nog fijner te maken om hier te wonen, te werken en te recreëren. Mensenwerk dus.

Onze ongeveer 240 medewerkers laten zich elke dag weer inspireren door de wensen en ontwikkelingen in Bilthoven, De Bilt, Groenekan, Maartensdijk, Hollandsche Rading en Westbroek. Steeds vaker werken wij binnen een netwerk van inwoners en bedrijven, dat zelf zaken voor elkaar kan krijgen. Mensen, middelen en technieken slim aan elkaar knopen: dat is onze kracht. Door meer en betere samenwerking binnen de organisatie en met externe partners: dat is de werkelijke innovatie in onze manier van werken.

Meer informatie vindt u op de pagina Onze organisatie.

Opdracht:
De directie wordt momenteel nog gevormd door de gemeentesecretaris (algemeen directeur) en twee directeuren, waarvan 1 interim, die onderling de aandachtsvelden hebben verdeeld. Op korte termijn zal een drietal strategisch managers aangenomen worden met ieder een eigen aandachtsgebied op bestuurlijk, ruimtelijk en sociaal domein. Ter overbrugging van de periode tot het aannemen van de strategisch managers zijn wij op zoek naar een interim directeur die de ruimtelijke portefeuille onder zijn hoede kan nemen en een rol kan vervullen in de overdracht naar de nieuwe strategisch manager. Deze directeursfunctie vervalt als de strategisch manager ruimtelijk domein op zijn plek zit. Dat betekent dat de kandidaat in ieder geval goed ingevoerd moet zijn en ruime kennis en ervaring moet hebben met ruimtelijke ontwikkeling, volkshuisvesting en vastgoed / grondexploitatie.

Je bent in deze tijdelijke overbruggingsfunctie medeverantwoordelijk voor de effectiviteit van de organisatie en het realiseren van de gestelde bestuurlijke en ambtelijke doelen. Je bent de verbinder tussen bestuur en ambtelijke organisatie. Je signaleert en adviseert over complexe en strategische vraagstukken op bestuurlijk en concern-breed niveau met een grote impact op de organisatie. Je vertegenwoordigt waar nodig de gemeentelijke organisatie in externe contacten en je bent de verbinder tussen de bestuurlijke agenda en de organisatiestrategie voor de langere termijn.

Je bent medeverantwoordelijk voor de continue doorontwikkeling en innovatie van de organisatie en de verbinding tussen de ambtelijke en bestuurlijke processen. In het bijzonder ben je verantwoordelijk voor de doorontwikkeling en implementatie van ambtelijk opdrachtgeverschap in de organisatie, om beter te sturen op de realisatie van de strategische opgaven, passend bij onze gebiedsgerichte werkwijze. Je neemt daarvoor kennis en ervaring mee waarmee je ons inspireert en vooruit helpt.

Je staat voor de waarden van onze organisatie en bent drager van de gewenste cultuur waarin zelforganisatie, professionaliteit en vertrouwen belangrijke thema’s zijn. We zoeken een resultaatgerichte bruggenbouwer en verbinder.

Functie-profiel

 • Fungeren als sparringpartner voor het bestuur (college van burgemeester en wethouders).
 • Opdrachtgever voor de (beleids-)ontwikkeling en projecten binnen de aan jou toebedeelde portefeuilles. Dit zijn in elk geval de portefeuilles Ruimtelijke ontwikkeling (incl. Omgevingswet en grondexploitaties), Volkshuisvesting, Openbare Ruimte, Vastgoed (incl. grondbeleid) en Beheer en Exploitatie van de gemeentelijke accommodaties.
 • Aansturing van enkele strategisch adviseurs en teamondersteuners.
 • Een actieve bijdrage leveren aan de verdere doorontwikkeling van de organisatie (opgavengestuurd en gebiedsgericht werken, ontwikkeling naar zelfregelende teams, vakmanschap, verbeteringen van werkprocessen, professionele dienstverlening aan burger en bestuur).

Je bezit de volgende kerncompetenties:

 • Je hebt visie op organisatieontwikkeling, je ondersteunt de ontwikkelrichting van onze organisatie en bent daarin een voorbeeld in houding en gedrag (practice what you preach).
 • Je bent empathisch en in staat om te verbinden: het verbinden van mensen aan mensen en van mensen aan doelen.
 • Je bent resultaatgericht en stelt heldere kaders, waarbinnen managers en medewerkers ruimte ervaren om hun professionele bijdrage te leveren aan de beoogde doelen.
 • Je bent vasthoudend aan de eisen van de gemeente in onderhandelingen, maar blijft de goede sfeer en relatie bewaken.
 • Je bent politiek-bestuurlijk sensitief en kunt goed schakelen tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau.
 • Je bent gewend om snel te schakelen tussen diverse (beleids)onderwerpen, om risico’s en consequenties in te schatten, om de juiste personen / partijen te betrekken en je weet tijdig te (de-)escaleren en de benodigde beslissingen te nemen.   

Eisen en wensen:

 1. Je beschikt over aantoonbare werkervaring als directeur in een gemeentelijke organisatie;
 2. Je hebt een aantoonbaar afgeronde opleiding op WO niveau;
 3. Je beschikt over minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als eindverantwoordelijk directeur in een gemeentelijke organisatie;
 4. Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met de beleidsterreinen Ruimtelijke Ontwikkeling, Vastgoed en / of Grondexploitatie in de afgelopen 10 jaar;
 5. Je beschikt over aantoonbare werkervaring als ambtelijk opdrachtgever van complexe ruimtelijke projecten.
Daarom zijn we benieuwd naar wie jij bent! Voeg een motivatiebrief van maximaal 2 pagina’s A4 en CV van maximaal 3 pagina’s A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe (PDF). Ten aanzien van referenties de vragen wij: naam, bedrijf en telefoonnummer Je wordt beoordeeld op zowel eisen als wensen. Wanneer er niet wordt voldaan aan een eis, komt je niet in aanmerking voor de opdracht (knock-out). Daarnaast wordt er beoordeeld op diverse wensen. In je aanbieding moeten eisen en wensen plus de mate waarin hieraan voldaan wordt expliciet benoemd worden. Vermeld het opdrachtnummer op je eventuele reactie. Stuur je CV en motivatiebrief voor 26 juli 2021 naar ons administratiekantoor zp@jong-en-ko.nl 
Overige informatie in verband met Corona 
In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Komt de kandidaat in aanmerking voor een interview, dan plant de opdrachtgever vooralsnog een video-gesprek in met de kandidaat. Er zal tijdig contact worden opgenomen om de instructies hiervoor door te nemen. De kandidaat voert het gesprek alleen. 
 • Begindatum: 1 september 2021 
 • Einddatum opdracht: 2 maanden vanaf begin opdracht
 • Optie tot verlenging: onbekend
 • Standplaats:  Bilthoven 
 • Uren :  32 tot 36 uren per week  
 • Gesprek: 29 juli as. 
Een indicatie van je uurtarief voor deze opdracht zien wij graag in je mail. ZP&co werkt in opdracht van de externe opdrachtgevers met uurtarieven inclusief reis en verblijfkosten, exclusief BTW.  
Nadere informatie verkrijgbaar bij team ZP&co 085 – 487 85 00.  
ZP&co is een bemiddelingsorganisatie/coöperatie voor ZZP’ers met een HBO+ werk-denkniveau. Wij hebben geen winstdoelstelling. Jij als Zelfstandig Professional staat centraal in onze coöperatie. Doe mee en word lid. Bedrijven die op zoek zijn naar ZZP’ers. Wij hebben ze. Meld jouw vacature aan op ons administratiekantoor zp@jong-en-ko.nl Met een achterban van ruim 14.000 ZZP’ers heeft de coöperatie altijd een oplossing.   
Directeur / gemeente de Bilt/ 130 incl. 2,75/ Flextender/ 6392

Tagged as: Bouw en Infra, Interim management