• Driebergen
 • Solliciteren is gesloten
 • Opdrachtnummer: Z 20101

Voor inhuurdesk Politie zijn wij op zoek naar

Audit / Linux Engineer

Opdracht omschrijving
Hosting heeft zes productlijnen voor het leveren van ICT-diensten en levert servers, platformen en software conform een IaaS-, PaaS- en SaaS-model. Ook innoveert, ontwikkelt (life-cycle) en beheert het team de soft- en hardware gericht op infrastructuur, datacenter en cloud-technologieën.
De omgeving kenmerkt zich door een hoge mate van complexiteit veroorzaakt door de hoge eisen op het gebied van op kwaliteit, beschikbaarheid, betrouwbaarheid, voorspelbaarheid en beveiliging.
Het hosting team van het Politiedienstencentrum zoekt een Linux beheerder die gewend is te werken in een omgeving waar beschikbaarheid en data-integriteit cruciaal is.
De functie valt binnen de productlijn Oracle & Linux. De productlijn ondersteunt het werk van de collega’s van de Nationale Politie met een professionele instelling en een 24×7 dienstverlening.
Vanuit je technische achtergrond ben je in staat te participeren in audit trajecten om zo te werken aan een BIO waardige inrichting van de infrastructuur.
Binnen de dienst ICT van de politie is de sector Infrabedrijf verantwoordelijk voor de instandhouding van de verschillende infrastructuren. Deze projecten en onderdelen van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) moeten vertaald en geïmplementeerd worden bij de productlijn Oracle & Linux.
Dit alles gebeurt in nauwe samenwerking en afstemming met de verschillende productlijn managers die samen eindverantwoordelijk zijn voor het technisch beheer.
Er wordt van je verwacht dat alle activiteiten rond het beheer van een Linux infrastructuur je eigen zijn. Hierbinnen neem je deel in een (Agile) team welke verantwoordelijk is voor de instandhouding van onze Hostingproducten.
Je werkt in een team van Linux hosting-beheerders en je kunt goed samenwerken met je teamgenoten.

Verantwoordelijkheden
1. Je bent in staat om op basis van de reeds bepaalde kaders zelfstandig te sturen en uit te voeren.
2. Je bent een senior en in staat je collega’s te coachen en ondersteunen waar nodig.
3. Je bent politiek sensitief, communicatief, stressbestendig, kan snel schakelen en je staat stevig in je schoenen
4. Als Audit / Linux Engineer draag je zorg voor de implementatie van de Baseline informatiebeveiliging Overheid (BIO) binnen de Productlijn Oracle & Linux vanuit een technische insteek, denk hierbij o.a. aan:

 • Uitvoeren GAP analyse huidige situatie t.o.v. BIO;
 • Uitvoeren Baseline toets en risicoanalyses;
 • Kunnen maken van de vertaling vanuit de BIO naar te implementeren technische maatregelen;
 • Borgen maatregelen middels PDCA cyclus;
 • Circa 50% van de tijd ben je bezig met (pro- en re-actief) dagelijks beheer en changes.
 • De overige 50% zal bestaan uit audit en/of security gerelateerde activiteiten.
 • Adviseren aan projecten, (infrastructuur-) onwerpen en ontwikkelaars

 • Samenwerken: Je draagt actief bij aan een gezamenlijk resultaat met het projectteam. Je hebt ervaring met werken in een multidisciplinair team dat Agile werkt;
 • Resultaatgericht: Je stelt meetbare strategische doelen, geeft in grote lijnen aan en monitort invulling door anderen. Bespreekt en analyseert teamresultaten aan de hand van lange termijn doelstellingen;
 • Overtuigingskracht; Je gedrag is er op gericht anderen te overtuigen van jouw standpunten en hiervoor instemming te krijgen. Je doet dit met enthousiasme, zelfvertrouwen en beslistheid. Je gaat in op argumenten en tegenargumenten van anderen en laat deze meewegen in je eigen argumentatie;
 • Probleemanalyse; Je bent goed in het herkennen van (samengestelde) problemen of ingewikkelde situaties waarbij je analyseert wat de oorzaken en gevolgen zijn. Je legt ook verbanden tussen verschillende data, waardoor je tijdig problemen kunt signaleren en hier actie op ondernemen.
 • Organisatievermogen: Je draagt zorg voor een gestructureerde aanpak van het werk en bepaalt op effectieve wijze doelen en prioriteiten. Structureert (werk)processen met complexe samenhang en lange doorlooptijd;
 • Zelfstandig: Aan de hand van concrete doelen in staat om eigen taken en activiteiten te structureren en uit te voeren en koppelt regelmatig op hoofdlijnen terug. Je bent in staat om effectief randvoorwaarden te creëren voor het structureren van eigen en andermans activiteiten en weet daarop te monitoren;
 • Communicatief vaardig: Je bent in staat om je zowel mondeling als schriftelijk in duidelijke taal uit te drukken op verschillende niveaus (operationeel, tactisch, strategisch) in de organisatie;
 • Proactief: Je hanteert een proactieve werkhouding waarbij je kansen ziet om initiatieven en oplossingen voor te stellen en in staat bent een pragmatische aanpak te hanteren.
 • Politiek-bestuurlijke en organisatiesensitiviteit: Je beschikt over inzicht in organisatieprocessen en procedures, de dynamiek van de organisatie en benut het krachtenveld binnen en tussen organisatie-onderdelen om je doelen te realiseren.

Eisen en wensen

 1. Je hebt een afgeronde, erkende en volwaardige opleiding op minimaal HBO niveau, bij voorkeur op het gebied van ICT of securitymanagement;
 2. Je bent Red Hat Certified Engineer (RHCE) gecertificeerd;
 3. Je bent in het bezit van relevante certificeringen zoals CISSP, CISM of vergelijkbaar;
 4. Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de rol van audit/Linux engineer op het gebied van informatiebeveiliging:
 • In staat om analyses uit te voeren op technische omgevingen;
 • Inhoudelijke kennis van Linux (Red Hat) omgevingen (IDM, Sattelite) en opensource tooling (Puppet, Ansible, Git).
 • Aantoonbare werkervaring met het uitvoeren van risico-analyses, adviseren van organisaties bij het implementeren van baselines en standaarden (bv BIR, BIG, BIO, ISO27001/2);
 • Aantoonbare werkervaring met het beschrijven van beleid, processen en procedures (binnen deze standaarden en baselines);
 • Werkervaring binnen organisaties met een IT afdeling met meer dan 1000 medewerkers, bij voorkeur binnen de overheid.

Daarom zijn we benieuwd naar wie jij bent! Voeg een motivatiebrief van maximaal 2 pagina’s A4 en CV van maximaal 3 pagina’s A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe (PDF). Ten aanzien van referenties de vragen wij: naam, bedrijf en telefoonnummer Je wordt beoordeeld op zowel eisen als wensen. Wanneer er niet wordt voldaan aan een eis, komt je niet in aanmerking voor de opdracht (knock-out). Daarnaast wordt er beoordeeld op diverse wensen. In je aanbieding moeten eisen en wensen plus de mate waarin hieraan voldaan wordt expliciet benoemd worden. Vermeld het opdrachtnummer op je eventuele reactie. Stuur je CV en motivatiebrief voor 23 juli 2021 naar ons administratiekantoor zp@jong-en-ko.nl.  

Overige informatie in verband met Corona
In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Komt de kandidaat in aanmerking voor een interview, dan plant de opdrachtgever vooralsnog een video-gesprek in met de kandidaat. Er zal tijdig contact worden opgenomen om de instructies hiervoor door te nemen. De kandidaat voert het gesprek alleen. 

 • Begindatum: 1 oktober 2021
 • Einddatum opdracht: 30 september 2022
 • Optie tot verlenging: Ja, optioneel
 • Standplaats: Driebergen
 • Uren: 36 uren per week
 • Gesprek: z.s.m

Een indicatie van je uurtarief voor deze opdracht zien wij graag in je mail. ZP&co werkt in opdracht van de externe opdrachtgevers met uurtarieven inclusief reis en verblijfkosten, exclusief BTW.

Nadere informatie verkrijgbaar bij team ZP&co 085 487 85 00.  

ZP&co is een bemiddelingsorganisatie/coöperatie voor ZZP’ers met een HBO+ werk-denkniveau. Wij hebben geen winstdoelstelling. Jij als Zelfstandig Professional staat centraal in onze coöperatie. Doe mee en word lid. Bedrijven die op zoek zijn naar ZZP’ers. Wij hebben ze. Meld jouw vacature aan op ons administratiekantoor zp@jong-en-ko.nl Met een achterban van ruim 14.000 ZZP’ers heeft de coöperatie altijd een oplossing.   

Audit / Linux Engineer/100/003431 

Tagged as: ICT en IT