Inzetdesk provincie Overrijssel

Voor Inzetdesk provincie Overijssel zijn we op zoek naar een   

Planner/risicomanager

Opdracht omschrijving

Het project N307 Roggebot-Kampen is onderdeel van het IJsseldeltaprogramma. De N307 is de belangrijkste wegverbinding tussen Lelystad in de provincie Flevoland en Kampen in de provincie Overijssel. Dagelijks maken vele automobilisten, bestel- en vrachtwagens en landbouwverkeer gebruik van de N307 om naar het werk te komen, goederen af te leveren of landbouwgrond te bereiken.
Op het deel van de N307 tussen de N306 en de aansluiting met de N50 bij Kampen staat het verkeer regelmatig in de file. Dit wordt nog eens versterkt op de momenten dat de brug over de Roggebotsluis open staat. Maar dat is niet de enige oorzaak van vertragingen. Ook de aanwezigheid van langzaam verkeer op de N307 levert vertraging op en de rotonde bij de Roggebotsluis beperkt de doorstroming.
Het inhalen van langzaam verkeer en het moeten oversteken van de N307 door fietsers zorgt regelmatig voor onveilige verkeerssituaties en aanrijdingen. De cijfers laten zien dat in de toekomst meer verkeer over de N307 rijdt. Alleen als de knelpunten worden opgelost, zal het ongemak door files en de kans op ongelukken afnemen.
Doel van de realisatie van het project N307 Roggebot-Kampen is verbetering van de doorstroming van de N307 vanaf Dronten richting Kampen en vice versa. Een betere verbinding tussen Alkmaar en Kampen/Zwolle wordt gezien als een manier om bij te dragen aan versterking van de economie in de wijde regio. Daarnaast draagt het project, via de sloop van de bestaande brug en sluis, bij aan de doelstellingen van het Rijksprogramma IJsseldelta. Dit programma is met name gericht op betere bescherming van de regio Kampen tegen hoog water.
Voor nadere informatie over het project N307 Roggebot-Kampen zie www.ijsseldeltaprogramma.nl

In de zomer van 2020 is de realisatie van het project gegund aan de Combinatie Roggebot, gevormd door combinanten Mobilis, Van Gelder en Van den Herik.

Opdracht

In verband met het aflopen van het contract met de huidige planner/risicomanager van het project n307 Roggebot – Kampen wenst de provincie Flevoland/Overijssel via deze aanbesteding een nieuwe planner/risicomanager.
De planner en risicomanager is verantwoordelijk voor de planning en het risicomanagement:
Planning: Als planner ben je verantwoordelijk voor de planning van het project met daarin opgenomen de planningsactiviteiten die door opdrachtgever uitgevoerd dienen te worden. De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor haar eigen planning.

De risicomanager is verantwoordelijk voor het faciliteren van het risicomanagementproces op operationeel en tactisch niveau. Als risicomanager ondersteun en inspireer je tot het risico gestuurd werken (SCB).
Je ondersteunt de projectteamleden en overige projectfunctionarissen bij het inventariseren, analyseren en vaststellen van risico’s incl. beheersmaatregelen. Je structureert en bewaakt het risicomanagementproces (risicoprofiel) en creëert een collectief bewustzijn ten aanzien van de risico’s.

Werkzaamheden

 • Actueel houden van de projectplanning
 • Opstellen maandelijkse planningsanalyse
 • Adviseren en ondersteunen van de manager projectbeheersing aangaande de planning, het proces en de voortgang
 • Periodiek leveren van planningsoverzichten en overige benodigde gegevens voor de maand- en H-rapportages
 • Afstemming en beoordeling planning van Opdrachtnemer
 • In de afgelopen jaren is er een stevige basis gevormd voor een goede structuur in de risicodatabase. De bedoeling is om te komen tot een verdere opzet van deze structuur
 • Organiseren en houden van risicosessies
 • Organiseren en houden van risicogesprekken (Challenge gesprekken)
 • periodiek leveren van risico-overzichten en overige benodigde gegevens voor de maand- en H-rapportages.

Eisen en wensen:

 1. Je hebt de afgelopen twee jaar geen arbeidsovereenkomst of geen tijdelijke arbeidsovereenkomst bij de provincie Overijssel gehad.
 2. Je beschikt aantoonbaar over tenminste een afgeronde HBO/ WO opleiding.
 3. Je beschikt aantoonbaar over minimaal 7 jaar werkervaring in de afgelopen 10 jaar met plannen en managen van risico’s van multidisciplinaire, infrastructurele projecten voor zowel provinciale overheden als voor rijksoverheidsorganisatie in de uitvoeringsfase met een minimaal bedrag 60 miljoen euro.
 4. Je hebt aantoonbaar over werkervaring met probabilistisch plannen en ondersteunende software als MS project en Primavera.
 5. Je hebt aantoonbaar over werkervaring in UAV-GC projecten en de inrichting en toepassing van risicomanagement voor Systeemgerichte Contractbeheersing.
 6. Je beschikt aantoonbaar over werkervaring en heeft kennis van ruimtelijke ordeningsprocedures, vergunningsprocedures en bestuurlijke besluitvormingsprocessen.
Daarom zijn we benieuwd naar wie jij bent! Voeg een motivatiebrief van maximaal 2 pagina’s A4 en CV van maximaal 3 pagina’s A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe (PDF). Ten aanzien van referenties de vragen wij: naam, bedrijf en telefoonnummer Je wordt beoordeeld op zowel eisen als wensen. Wanneer er niet wordt voldaan aan een eis, komt je niet in aanmerking voor de opdracht (knock-out). Daarnaast wordt er beoordeeld op diverse wensen. In je aanbieding moeten eisen en wensen plus de mate waarin hieraan voldaan wordt expliciet benoemd worden. Vermeld het opdrachtnummer op je eventuele reactie. Stuur je CV en motivatiebrief voor 20 augustus 2021 naar ons administratiekantoor zp@jong-en-ko.nl 
Overige informatie in verband met Corona 
In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Komt de kandidaat in aanmerking voor een interview, dan plant de opdrachtgever vooralsnog een video-gesprek in met de kandidaat. Er zal tijdig contact worden opgenomen om de instructies hiervoor door te nemen. De kandidaat voert het gesprek alleen. 
 • Begindatum: 6 september 2021
 • Einddatum opdracht: 31 augustus 2022
 • Optie tot verlenging: in overleg met opdrachtgever 
 • Standplaats:  Dronten ( en i.v.m. Corona maatregelen deels vanuit huis)
 • Uren :  12 uren per week 
 • Gesprek: z.s.m
Een indicatie van je uurtarief voor deze opdracht zien wij graag in je mail. ZP&co werkt in opdracht van de externe opdrachtgevers met uurtarieven inclusief reis en verblijfkosten, exclusief BTW.  
Nadere informatie verkrijgbaar bij team ZP&co 085 – 487 85 00.  
ZP&co is een bemiddelingsorganisatie/coöperatie voor ZZP’ers met een HBO+ werk-denkniveau. Wij hebben geen winstdoelstelling. Jij als Zelfstandig Professional staat centraal in onze coöperatie. Doe mee en word lid. Bedrijven die op zoek zijn naar ZZP’ers. Wij hebben ze. Meld jouw vacature aan op ons administratiekantoor zp@jong-en-ko.nl Met een achterban van ruim 14.000 ZZP’ers heeft de coöperatie altijd een oplossing.   
planner/risicomanager / Inzetdesk provincie Overrijssel/95/ Inhuur overrijssel/045058

Tagged as: Projectmanagement, Techniek