Gemeente Krimpen aan den IJssel

Voor Gemeente Krimpen aan den IJssel zijn we op zoek naar een

Cultuurprofessional

Organisatie 
Krimpen aan den IJssel is een ondernemende gemeente die graag vooruit denkt en doet. Met zo’n 160 medewerkers zorgen ze voor een gemeente waar het fijn wonen, werken en leven is. De organisatie is continu in beweging. De gemeente is op zoek naar nieuwe manieren van (samen)werken, gaan uit van zelforganisatie en zijn steeds meer gericht op resultaat in plaats van tijd. De organisatie is verdeeld in 25 thuisteams die gevormd zijn rondom inhoudelijke thema’s.

Opdrachtomschrijving
Je valt onder het team Tuyter maar je wordt beleidsmatig aangestuurd door de beleidsadviseur maatschappelijke voorzieningen van team Samenleven.

Het cultureel ontmoetingscentrum De Tuyter is een gemeentelijke voorziening die enerzijds een aantal maatschappelijke en culturele organisaties huisvest inclusief een culturele programmering en anderzijds een centrum is waar zalen worden verhuurd. Binnen het centrum zijn vier groepen te onderscheiden:

 1. Het team Tuyter, verantwoordelijk voor het dagelijks beheer.
 2. De stichting Synerkri verantwoordelijk voor het cultureel programma.
 3. Het eetcafé de Crimpenaar, een horecazaak met een eigen ingang en een doorgang naar het centrum binnen. De exploitatie van het eetcafé is sinds 1 oktober 2020 in handen van nieuwe uitbaters. Zij zijn bereid verantwoording te nemen voor verzorging van de horeca in de Tuyter.
 4. De vaste huurders waaronder de muziekschool, de bibliotheek, de wereldwinkel, de lokale omroep, speel-o-theek, jeugd&jongerenwerk, muziekvereniging Concordia etc. De Krimpener Kunstwaard verzorgt de exposities.

Teneinde van het cultureel centrum een meer bruisend hart te maken van Krimpen heeft het college besloten om een drie-eenheid te vormen van horeca, culturele programmering en beheer, respectievelijk vertegenwoordigt door de uitbaters van eetcafé De Crimpenaar, Synerkri en het beheerteam Tuyter van de gemeente. Deze drie-eenheid krijgt de opdracht om gedurende een periode van zes maanden gezamenlijk de verbinding te zoeken tussen horeca, de culturele programmering en de overige activiteiten. Daarbij kan gedacht worden aan het ontwikkelen van een goede operationele samenwerkingsvorm met praktische afspraken, maar ook aan het ontwikkelen van arrangementen waarbij culturele activiteiten gecombineerd worden met een bepaald horeca aanbod.

Om dit proces te regisseren en te begeleiden, wordt tijdelijk een ervaren professional uit het cultureel werkveld aangetrokken. Deze professional zal in de tweede helft van 2021 part time worden ingezet om een goede aanzet te geven. Concreet bestaat de opdracht uit het volgende:

 1. Het begeleiden, regisseren en praktisch ondersteunen van bovengenoemde drie-eenheid teneinde te komen tot een effectieve gezamenlijke exploitatie van de Tuyter. Zo nodig pak je zelf bepaalde zaken op om te ontwikkelen en/of uit te voeren.
 2. Het samen met de drie eenheid ontwikkelen van een optimale dienstverlening voor de bezoeker en gebruiker van De Tuyter en het daarbij uitdenken en ontwikkelen van een geschikte werkwijze en interessante arrangementen.
 3. Het ondersteunen bij het aanvragen van fondsen voor met namen de versterking van de culturele programmering.
 4. Op basis van de ervaringen een eindadvies formuleren ten aanzien van de interne samenwerking en in samenhang daarmee de meest geschikte exploitatievorm van de Tuyter.

De gemeente zoekt iemand die bekend is met zowel het cultureel landschap als met de organisatie van een (multifunctioneel) cultureel-maatschappelijk centrum op gemeentelijk niveau. Bij voorkeur een (cultureel) professional die (parttime) werkt of heeft gewerkt op het vlak van dagelijks management of uitvoerend bestuur van een dergelijk centrum. Belangrijk om te vermelden is dat de gezochte professional geen functionele bevoegdheden krijgt. Van de professional wordt verwacht resultaten te halen doormiddel van het geven van positieve energie aan de samenwerking, het zoeken naar de verbinding en het daarbij aandragen van ideeën, praktische voorstellen en tips. Daarnaast verwacht de gemeente de nodige inzet op de werkvloer waar nodig.

Competenties
Ten aanzien van deze opdracht worden de volgende gedragskenmerken gevraagd:

 • Je bent een verbinder vanuit analyse, empathie en inhoud;
 • Je beschikt over natuurlijk leiderschap;
 • Je hebt overzicht en oorspronkelijkheid (d.w.z. eigen inzichten);
 • Je hebt een resultaatgerichte projectmatige aanpak;
 • Je hebt goede contactuele eigenschappen;
 • Je communiceert helder, kent je doelgroep en bent een uitstekende gesprekspartner op verschillende niveaus;
 • Je bent in staat om operationele zaken te vertalen naar beleidsvraagstukken en andersom;
 • Je bent flexibel, resultaatgericht, ondernemend en in staat zelfstandig te handelen;
 • Geen negen tot vijf mentaliteit.

Eisen en wensen  

 1. Je hebt een afgeronde opleiding op minimaal mbo niveau 4. Bij voorkeur beschik je over een afgeronde opleiding op minimaal HBO bachelor niveau.
 2. Je beschikt over de volgende (werk)ervaring:
  • aantoonbare werkervaring in een maatschappelijke organisatie die culturele activiteiten ontplooit op het organisatorische en/of bestuurlijke vlak;
  • bekendheid met het ontwikkelen en organiseren van culturele activiteiten in een cultureel centrum;
  • bekendheid met het culturele landschap en hebt bij voorkeur zicht op externe subsidiemogelijkheden voor culturele activiteiten, bijvoorbeeld bij fondsen;
  • aantoonbare coördinerende of leidinggevende werkervaring in een cultureel centrum bij voorkeur in plaatselijke publieke instellingen met een multifunctioneel karakter, zoals een gemeentelijk cultureel centrum;
  • aantoonbare werkervaring met organisatieverandering en project- en procesmanagement (benoem tenminste 1 voorbeeld op een aparte pagina in het cv).
Daarom zijn we benieuwd naar wie jij bent! Voeg een motivatiebrief van maximaal 2 pagina’s A4 en CV van maximaal 3 pagina’s A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe. Ten aanzien van referenties vragen wij: naam, bedrijf en telefoonnummer. Je wordt beoordeeld op zowel eisen als wensen. Wanneer er niet wordt voldaan aan een eis, komt je niet in aanmerking voor de opdracht (knock-out). Daarnaast wordt er beoordeeld op diverse wensen. In je aanbieding moeten eisen en wensen plus de mate waarin hieraan voldaan wordt expliciet benoemd worden. Vermeld het opdrachtnummer op je eventuele reactie. Stuur je CV en motivatiebrief voor 13 augustus 2021 naar ons administratiekantoor info@jong-en-ko.nl.  
Overige informatie in verband met Corona   
In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Komt de kandidaat in aanmerking voor een interview, dan plant de opdrachtgever vooralsnog een video-gesprek in met de kandidaat. Er zal tijdig contact worden opgenomen om de instructies hiervoor door te nemen. De kandidaat voert het gesprek alleen.  
 • Begindatum: 1 september 2021
 • Einddatum: 4 maanden na startdatum
 • Optie tot verlenging: Nee
 • Standplaats: Krimpen aan den IJssel
 • Uren: 8-12 uur per week  
 • Aantal ZZP’ers: 1 
 • Gesprek: 23 augustus 2021
Een indicatie van je uurtarief voor deze opdracht zien wij graag in je mail. ZP&co werkt in opdracht van de externe opdrachtgevers met uurtarieven inclusief reis en verblijfkosten, exclusief BTW.   
Indien je geen ZZP’er bent kun je ook reageren. Wij bieden je dan, voor de periode van de opdracht, een marktconform salaris.    
Nadere informatie verkrijgbaar bij team ZP&co 085 – 487 85 00. 
ZP&co is een bemiddelingsorganisatie/coöperatie voor ZZP’ers met een HBO+ werk-denkniveau. Wij hebben geen winstdoelstelling. Jij als Zelfstandig Professional staat centraal in onze coöperatie. Doe mee en word lid. Bedrijven die op zoek zijn naar ZZP’ers. Wij hebben ze. Meld uw vacature aan op ons administratie info@jong-en-ko.nl.  Met een achterban van ruim 14.000 ZZP’ers heeft de coöperatie altijd een oplossing. 
 
Cultuurprofessional/6504/Flextender/schaal 10+2.25/ uurloon 75 (?) o.b.v. uitvoerend

Tagged as: Beleids- en Adviesdiensten