• Utrecht
 • Solliciteren is gesloten
 • Opdrachtnummer: Z 20439

Rijksvastgoedbedrijf

Voor het Rijksvastgoedsbedrijf zijn we op zoek naar een

Senior medewerker Vastgoed en Infrastructuur

Organisatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is de grootste opdrachtgever in Nederland op het gebied van vastgoed. Zij zijn een professionele organisatie met een enorme hoeveelheid beschikbare kennis en ervaring. Ze beheren ruim 12,4 miljoen vierkante meter bruto vloeroppervlak aan gebouwen en circa 94.00 hectare grond. Medewerkers ontwikkelen en beheren onder meer rechtbanken, kazernes, magazijnen, kantoren, musea, gevangenissen, gerechtsgebouwen, paleizen en monumenten.

Bij het Rijksvastgoedbedrijf werken project- en procesmanagers, inkopers, contractmanagers, gebouwbeheerders, juristen, restauratiespecialisten, ingenieurs en architecten. Maar ook ecologen en kunsthistorici.

Het Rijksvastgoedbedrijf zorgt voor beheer en onderhoud, aan- en verkoop, nieuwbouw, verbouw en renovatie én ontwikkeling en herontwikkeling van gebouwen en terreinen.

Directie Vastgoedbeheer. Regio Noord-West, Team Elektrotechniek
De directie Vastgoedbeheer bestaat uit een negental afdelingen met voor deze opdracht als meest relevante de afdelingen Assetmanagement, Realisatie Landelijk en de afdelingen Realisatie Regionaal Oost en West. De directie Vastgoedbeheer is verantwoordelijk voor het beheer van de gebouwen, gebouwgebonden (technische) installaties, terreinen en gronden van het Rijksvastgoedbedrijf zowel in de fase van (tijdelijk) gebruik als leegstand.

De afdeling Realisatie Regionaal West is (samen met de afdeling Realisatie Regionaal Oost) integraal verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van alle panden die het RVB in eigendom heeft of huurt. De voorraad panden is zeer divers: van paleizen tot musea, kantoren, gevangenissen, rechtbanken, militaire terreinen, -vliegvelden en havens. Afdeling Realisatie Regionaal West bestaat uit: sectie Noord-West (provincies Noord-Holland en Utrecht), sectie Zuid- West (provincies Zuid-Holland en Zeeland) en sectie CARIB (het Caribisch deel van het Nederlands Koninkrijk).

De werkzaamheden worden verricht voor de Regio Noord-West (instandhoudingsprojecten en nieuwbouw tot M€ 5 per project aan rijksvastgoed in de provincies Noord-Holland en Utrecht). Deze regio is georganiseerd in 5 clusters (projectleiding, objectmanagement, elektrotechniek, werktuigbouwkunde en bouwkunde) met elk gemiddeld ca. 25 medewerkers per cluster.

Alle elektrotechnische installaties op de juiste en meest efficiënte manier realiseren en onderhouden. Daar gaat het cluster Elektrotechniek voor. Zodat de installaties optimaal werken, nu én in de toekomst. Hier werk je samen met zo’n 25 collega-medewerkers elektrotechniek. Allemaal staan ze voor ons vakgebied en bij iedereen heeft kwaliteit topprioriteit. Omdat er wordt gewerkt in projecten en verschillende standplaatsen hebben, ziet iedereen elkaar niet dagelijks.

De kantoorlocatie van de Regio West bevindt aan de St. Jacobsstraat 16 in Utrecht, ook in Den Helder aan de Nieuweweg 3a bevindt zich een kantoorlocatie van de regio.

Opdrachtomschrijving
Het uitvoeren van een technische adviesfunctie op het gebied beheer en instandhouding ten aanzien van Elektrotechnische gebouwinstallaties in de Regio Noord-West van het Rijksvastgoedbedrijf. 

Als Senior elektrotechnisch medewerker / adviseur gebouwinstallaties lever je operationele producten en diensten op het gebied van verwerving, ontwikkeling, realisatie, beheer, onderhoud, instandhouding en afstoting van rijksvastgoed.
Je levert adviezen over te nemen maatregelen voor instandhouding. Je rapporteert zelf en beoordeeld rapporten en documenten over de realisatie, beheer en instandhouding. Je bent in staat om zelfstandig (klant)vragen te analyseren en vakgebied overstijgend daarin te kunnen adviseren. Je stelt documenten op ten behoeve van de werkprocessen zoals bijvoorbeeld functionele specificaties en (bijdrage aan) bestekken, berekeningen, tekeningen, technisch ontwerp, (kosten)ramingen, contracten en risicoanalyses.
Daarnaast ben je belast met het toezicht houden op het werk welke door derden wordt uitgevoerd. Het evalueren van werkwijzen en het doen en doorvoeren van verbetervoorstellen behoort tot je werk.
Je bent in staat om relevante ontwikkelingen en knelpunten op het gebied van wet- en regelgeving in beeld te brengen.
Je bent in staat om de volgende rollen te vervullen:

 • Voorbereidingscoördinator;
 • Uitvoeringscoördinator.

Competenties
Ten aanzien van deze opdracht worden de volgende gedragskenmerken gevraagd:

 • Resultaatgericht;
 • Analyseren;
 • Klantgericht;
 • Samenwerken;
 • Omgevingsbewustzijn;
 • Plannen en organiseren.

Bij jouw sollicitatie moet je aan de hand van toelichtingen aangeven dat je over deze competenties beschikt. Per competentie licht je dit toe aan de hand van 2 concrete voorbeelden uit de afgelopen 5 jaren.

Eisen en wensen  

 1. Je beschikt aantoonbaar over HBO werk- en denkniveau verkregen door een technische opleiding in het gevraagde vakgebied nl. elektro- en/of energietechniek. Tevens ben je in het bezit van een VCA-VOL (veiligheids) certificaat of een gelijkwaardig certificaat. Onderbouw in je cv hoe en op welke wijze je hieraan voldoet.
 2. Je beschikt over de volgende (werk)ervaring:
  • minimaal 3 jaar ervaring in een functie als zelfstandig senior technisch medewerker/adviseur bij een vastgoedbedrijf of architecten-/ingenieursbureau. Tevens heb je ervaring met en op het gebied van geïntegreerde contractvormen en heb je ruime kennis van wet en regelgeving (bouwbesluit en relevante normeringen). Verder behoren uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden, evenals het hebben van financieel inzicht tot je basisvaardigheden. Onderbouw in je cv hoe en op welke wijze je hieraan voldoet.
  • ervaring met het zelfstandig ontwerpen en toetsen van elektrotechnische gebouw gebonden installaties inclusief de benodigde berekeningen / tekeningen etc.
  • deskundigheid en creativiteit in het realiseren van technische oplossingen waarbij de kaders niet altijd van tevoren helder afgebakend zijn.
 3. Je bezit een grote dosis resultaatgerichtheid en bent in staat om de mening van anderen te beïnvloeden en mensen te motiveren.
Daarom zijn we benieuwd naar wie jij bent! Voeg een motivatiebrief van maximaal 2 pagina’s A4 en CV van maximaal 3 pagina’s A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe. Ten aanzien van referenties vragen wij: naam, bedrijf en telefoonnummer. Je wordt beoordeeld op zowel eisen als wensen. Wanneer er niet wordt voldaan aan een eis, komt je niet in aanmerking voor de opdracht (knock-out). Daarnaast wordt er beoordeeld op diverse wensen. In je aanbieding moeten eisen en wensen plus de mate waarin hieraan voldaan wordt expliciet benoemd worden. Vermeld het opdrachtnummer op je eventuele reactie. Stuur je CV en motivatiebrief voor 13 augustus 2021 naar ons administratiekantoor info@jong-en-ko.nl.  
Overige informatie in verband met Corona   
In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Komt de kandidaat in aanmerking voor een interview, dan plant de opdrachtgever vooralsnog een video-gesprek in met de kandidaat. Er zal tijdig contact worden opgenomen om de instructies hiervoor door te nemen. De kandidaat voert het gesprek alleen.  
 • Begindatum: 1 september 2021
 • Einddatum: 31 augustus 2023
 • Optie tot verlenging: Ja, eenmalig maximaal 12 maanden na afloop initiële opdracht
 • Standplaats: Utrecht
 • Uren: 36 uur per week  
 • Aantal zepers: 1 
 • Gesprek: z.s.m.
Een indicatie van je uurtarief voor deze opdracht zien wij graag in je mail. ZP&co werkt in opdracht van de externe opdrachtgevers met uurtarieven inclusief reis en verblijfkosten, exclusief BTW.   
Indien je geen ZZP’er bent kun je ook reageren. Wij bieden je dan, voor de periode van de opdracht, een marktconform salaris.    
Nadere informatie verkrijgbaar bij team ZP&co 085 – 487 85 00. 
ZP&co is een bemiddelingsorganisatie/coöperatie voor ZZP’ers met een HBO+ werk-denkniveau. Wij hebben geen winstdoelstelling. Jij als Zelfstandig Professional staat centraal in onze coöperatie. Doe mee en word lid. Bedrijven die op zoek zijn naar ZZP’ers. Wij hebben ze. Meld uw vacature aan op ons administratie info@jong-en-ko.nl.  Met een achterban van ruim 14.000 ZZP’ers heeft de coöperatie altijd een oplossing. 
SRQ140959/ECOP/Senior medewerker Vastgoed en Infrastructuur/85 all in./deta of zzp

Tagged as: Beleids- en Adviesdiensten, Techniek