• Den Haag
 • Solliciteren is gesloten
 • Opdrachtnummer: Z 20635

Minsterie van Justitie en Veiligheid

Voor het Ministerie van Justitie en Veiligheid zijn we op zoek naar een

Inhoudelijke adviseur

De afdeling
Het Directoraat Generaal Straffen en Beschermen (DGSenB) draagt bij aan een veilige en
rechtvaardige samenleving door inzet op voorkomen, beschermen en genoegdoening. DGSenB heeft als missie:
• te voorkomen dat burgers (opnieuw) dader of slachtoffer worden van criminaliteit.
• volwassenen en kinderen te beschermen die vanwege de kwetsbare positie waarin zij
verkeren bedreigd of verleid worden door (herhaalde) criminaliteit of die bedreigd worden in
hun ontwikkeling
• te bewerkstelligen dat met een straf genoegdoening wordt geboden aan het slachtoffer en
aan de samenleving als geheel.

De afdeling Jeugd anticipeert in samenwerking met VWS en gemeenten op de ontwikkelingen binnen het jeugdstelsel en draagt bij aan verdere verbeteringen in de werking van de jeugdhulpverlening, de jeugdbescherming en de jeugdreclassering. De afdeling is samen met partners verantwoordelijk voor het realiseren van een effectieve en toekomstgerichte aanpak van jeugdcriminaliteit en jeugdbescherming, met als doel het waarborgen van de belangen van kinderen in situaties waarin zij
in hun ontwikkeling worden bedreigd. Het beleidsproces wordt samen met VWS, VNG, gemeenten en (keten)partners vormgegeven. Een grote opgave voor de komende jaren is het ontwikkelen, beproeven en realiseren van een nieuwe inrichting voor kind- en gezinsbescherming. Daartoe is een toekomstscenario ontwikkeld.

Opdrachtomschrijving

Je levert een inhoudelijk senior-adviseur ten behoeve van de landelijke programmastructuur kind- en gezinsbescherming, die in nauwe samenwerking met de programmanager vanuit de inhoud de volgende rollen en taken vervult:

 • Deze kandidaat is inhoudelijk adviseur van de programmamanager en opdrachtgevers op
  diverse onderdelen van het programma en de doorontwikkeling van het toekomstscenario
  kind- gezinsbescherming.
 • Start de regionale proeftuinen op, richt daarbij een ondersteuningsstructuur en een landelijk leernetwerk op tussen de proeftuinen.
 • Stuurt inhoudelijk (op ontwikkeling en uitvoering) de regionale proeftuinen en de landelijke ondersteuningsstructuur aan.
 • Verbindt tussen de proeftuinen, onderzoek, politieke en inhoudelijke thema’s/vraagstukken.
 • Verbindt uitvoering aan opdrachtgevers.
 • Vertaalt de ondersteuningsbehoefte van de proeftuinen naar een landelijk aanbod.

Competenties

De ideale kandidaat voor deze functie is:

 • Is innovatief en toekomstgericht.
 • Is zeer deskundig op het terrein van (het stelsel van) de jeugdbescherming, kent de rollen en taken van de betrokken organisaties van binnenuit.
 • Wordt door betrokken partijen gezien en erkend als expert, beschikt over groot draagvlak.
 • Weet de uitgangspunten van het scenario te vertalen naar een ontwikkelscenario voor de proeftuinen.
 • Heeft aantoonbare ervaring met veranderkundige vraagstukken; weet een beweging op gang te brengen en te leiden naar (eind)resultaten.
 • Is een uitstekende verbinder, zoekt naar ieders perspectief om vervolgens tot voorstellen en oplossingen te komen.
 • Heeft ervaring en kan zich handhaven in een weerbarstige context waar verschillende (vaak tegengestelde) belangen spelen.
 • Heeft aantoonbare ervaring in het leiden van complexe projecten/vraagstukken en met het bereiken van concrete resultaten, in een krachtenveld dat zich kenmerkt door tegengestelde belangen, bij voorkeur in de publieke sector.

Eisen en wensen  

  1. Je hebt WO werk‐ en denkniveau.
  2. Je hebt minimaal tien jaar advies en/ of leidinggevende ervaring in grote, complexe organisatie(s) in de publieke sector (rijksoverheid, ministeries, uitvoeringsorganisaties etc.) specifiek de sector van jeugd‐, WMO en veiligheidsvraagstukken.
  3. Je hebt kennis van en betrokkenheid bij de totstandkoming van het toekomstscenario Kind‐ en gezinsbescherming.
  4. Je hebt een groot netwerk binnen de jeugd(beschermings)sector, de betrokken ministeries, gemeenten en ook wetenschap/ kennisinstituten.
  5. Je bent bekend met departementale besluitvormingsprocessen en het krachtenveld waarin deze tot stand komen.
  6. Je hebt kennis van organisatie‐ en verandervraagstukken.
Daarom zijn we benieuwd naar wie jij bent! Voeg een motivatiebrief van maximaal 2 pagina’s A4 en CV van maximaal 3 pagina’s A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe in Word. Ten aanzien van referenties vragen wij: naam, bedrijf en telefoonnummer. Je wordt beoordeeld op zowel eisen als wensen. Wanneer er niet wordt voldaan aan een eis, komt je niet in aanmerking voor de opdracht (knock-out). Daarnaast wordt er beoordeeld op diverse wensen. In je aanbieding moeten eisen en wensen plus de mate waarin hieraan voldaan wordt expliciet benoemd worden. Vermeld het opdrachtnummer op je eventuele reactie. Stuur je CV en motivatiebrief voor 23 augustus 2021 naar ons administratiekantoor info@jong-en-ko.nl.  
Overige informatie in verband met Corona   
In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Komt de kandidaat in aanmerking voor een interview, dan plant de opdrachtgever vooralsnog een video-gesprek in met de kandidaat. Er zal tijdig contact worden opgenomen om de instructies hiervoor door te nemen. De kandidaat voert het gesprek alleen.  
 • Begindatum: z.s.m
 • Einddatum: 31 december 2021
 • Optie tot verlenging: onbekend
 • Standplaats: Den Haag
 • Uren: 24 uur per week  
 • Aantal kandidaten: 1
 • Gesprek: z.s.m
Een indicatie van je uurtarief voor deze opdracht zien wij graag in je mail. ZP&co werkt in opdracht van de externe opdrachtgevers met uurtarieven inclusief reis en verblijfkosten, exclusief BTW.  
Indien je geen ZZP’er bent kun je ook reageren. Wij bieden je dan, voor de periode van de opdracht, een marktconform salaris.  
ZP&co is een bemiddelingsorganisatie/coöperatie voor ZZP’ers met een HBO+ werk-denkniveau. Wij hebben geen winstdoelstelling. Jij als Zelfstandig Professional staat centraal in onze coöperatie. Doe mee en word lid. Bedrijven die op zoek zijn naar ZZP’ers. Wij hebben ze. Meld uw vacature aan op ons administratie info@jong-en-ko.nl.  Met een achterban van ruim 14.000 ZZP’ers heeft de coöperatie altijd een oplossing. 
inhoudelijk adviseur/ministerie ban justitie en veiligheid/CMT/onbekend/

Tagged as: Beleids- en Adviesdiensten, Sociaal Maatschappelijk Domein