Provincie Gelderland

Voor de provindie Gelderland zijn we op zoek naar een

Inkoopadviseur (diensten, leveringen en werken)

Opdrachtomschrijving

De afdeling Uitvoering Werken is verantwoordelijk voor de realisatie van de nieuwbouw en reconstructie projecten op het gebied van de wegeninfrastructuur, openbaar vervoer (concessies en projecten), nazorg stortplaatsen, bodemsanering en de grondverwerving en -beheer van de provincie Gelderland.
De afdeling bestaat uit 3 teams: Projectmanagement en Concessiebeheer (PMCB), Ontwerp en Realisatie Werken (ORW) en Aanbesteding, Bouwrechtelijke en Grondzaken (ABG). Het team ABG bestaat uit 4 clusters waar in totaal ongeveer 50 medewerkers werken. Het cluster Aanbesteden is verantwoordelijk voor alle aanbestedingen van werken, diensten en leveringen gerelateerd aan werken voor de provincie. Daarbij bewaakt het cluster niet alleen het proces, maar adviseert ook over de aanbestedingsvorm. Eveneens bewaakt en verzorgt het cluster de inhoudelijke kwaliteit en financiële eindadministratie van deze werken.
Het cluster Bouwrechtelijke zaken (ook wel juridische zaken genoemd) is de plaats voor alle juridische vragen en hulp bij realisatie en samenwerkingsovereenkomsten waarbij rekening wordt gehouden met de Europese wet- en regelgeving en andere juridische normen, zoals milieunormen etc. Dit cluster adviseert en ondersteunt bij juridische vragen en geschillen bij opdrachten met derden (adviesbureaus en aannemers). Vroegtijdige juridische betrokkenheid is gewenst om te voorkomen dat mogelijke conflicten in een later stadium tot een langdurige en kostbare juridische strijd leiden.
Het cluster Grondzaken is verantwoordelijk voor alle aan- en verkoop en beheer van gronden die nodig zijn om onze provinciale doelen te realiseren.
Verder levert het cluster Projectondersteuning deskundige ondersteuners voor alle projectteams en managers. Binnen het cluster aanbesteden zijn we op zoek naar iemand die overlegt en afstemt met collega’s en vervolgens adviseert bij het kiezen van de juiste contractvorm om diensten, leveringen en werken op de markt te zetten.
Doel is dat de provincie diensten, leveringen en werken op een juiste manier aanbesteedt waarbij we voldoen aan alle regelgeving en tegelijkertijd marktpartijen uitdagen om een zo klein mogelijke footprint achter te laten, rekening houdend met de beschikbare financiële middelen.

Verantwoordelijkheden

 • Je overlegt en zoekt afstemming met collega’s (beleidsadviseur, collega’s team inkoop, collega’s binnen Uitvoering Werken) over de inkoopstrategie en de juiste toepassing van het provinciale inkoopbeleid binnen de beleidsdoelstellingen, zoals rechtmatigheid, doelmatigheid en integriteit.
 • Je adviseert over de bijbehorende inkoopdoelen op het gebied van Social Return, duurzaamheidscriteria, inzet van midden- en klein bedrijf en innovatiemogelijkheden voor de ondernemers.
 • Je zorgt ervoor dat de uitvraag van diensten plaats kan vinden, rekening houdend met alle geldende procedures, wet- en regelgeving. Voorbeelden van diensten zijn grondwatermonitoring, ontwerpen van lichtplannen en inhuur toezichthouders.
 • De gunningsmethodiek is voor jou bekend terrein en je weet een consensusgesprek goed te begeleiden om tot een juiste beoordeling te komen.
 • Goede objectieve verslaglegging van deze beoordeling is essentieel.
 • Na het doorlopen van de procedure weet je het contract binnen een digitaal pakket op een proactieve manier te beheren.
 • Je verzorgt de uitvraag van raamcontracten en draagt tegelijkertijd zorg voor het volledige proces rondom de aanbesteding. Van het op de markt zetten tot het sluiten van het contract. Voorbeelden van raamcontracten zijn inhuur verkeerskundigen, inspectie geleiderail en kunstwerken.

Je bent als specialist op dit gebied binnen het cluster aanbesteden (9 collega’s) nauw betrokken bij de voorbereidingen en (pré)verkenningen van projecten en werkt behalve met je naaste collega’s van het cluster ook nauw samen met de projectmanagers en collega’s van andere teams en afdelingen. Denk aan ORW en PMCB binnen Uitvoering Werken en de afdelingen Programmering en Beheer en Onderhoud Wegen.

 Competenties

 • Resultaatgerichtheid (en doelgerichte houding): Je formuleert doelstellingen helder, concreet en meetbaar en maakt duidelijke afspraken. Je houdt zicht op de voortgang, rapporteert en informeert daarover. Je denkt vooruit. Je spant je actief in om concrete resultaten en/of doelstellingen te halen. Bij tegenslagen geef je niet op en houd je de uitgezette lijn voor ogen.
 • Communicatieve vaardigheden (zowel mondeling als schrijftelijk): Je bent in staat tot het overdragen en ontvangen van boodschappen in woord, geschrift en/of non-verbaal. Je kunt goed uit de voeten met verschillende gesprekpartners met verschillende belangen en bent in staat om mensen mee te nemen.
 • Plannen en organiseren: Je bepaalt op effectieve wijze doelen, prioriteiten en benodigde acties. Bovendien geef je tijd en middelen aan om deze doelen te kunnen bereiken.
 • Integer: Je oefent je functie adequaat en zorgvuldig uit, met inachtneming van je verantwoordelijkheden en de geldende regels. Je bent in staat verschillende belangen tegen elkaar af te wegen om tot een goede afweging te komen.
 • Overtuigingskracht: Je gedrag is erop gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en om instemming te verkrijgen met bepaalde plannen, ideeën of producten.

Eisen en wensen 

 1. Je bent de afgelopen twee jaar niet in loondienst geweest van provincie Gelderland.
 2. Je beschikt aantoonbaar over tenminste een MBO+/HBO werk- en denk niveau, opgedaan door een afgeronde HBO opleiding OF een combinatie van een afgeronde MBO opleiding met minimaal 4 jaar relevante werkervaring.
 3. Je hebt aantoonbaar minimaal 2 jaar ervaring als inkoopadviseur.
 4. Je beschikt aantoonbaar over ervaring waarbij gewerkt is met de aanbestedings wet- en regelgeving en is op de hoogte van de actuele relevante jurisprudentie op inkoopgebied.
 5. Je hebt aantoonbaar ervaring met het adviseren over de best passende aanbestedingsstrategie en ervaring met het adviseren over de juiste contractvorm, aan te tonen met praktijkvoorbeelden. Uit de toelichting blijkt kennis omtrent de verschillende contractvormen en de ontwikkelingen op dit vlak.
 6. Je beschikt aantoonbaar over ervaring met duurzaamheid, CO2 prestatieladder, MKI, circulariteit, CO2 reductie en andere relevante thema’s op dit gebied, aan te tonen met praktijkvoorbeelden.
 7. Je hebt aantoonbaar ervaring opgedaan met Europese aanbestedingen (opgedaan in de periode 2015 – heden), aan te tonen met praktijkvoorbeelden. Graag specifiek aangeven hoe en in welke rol deze ervaring is opgedaan.
Daarom zijn we benieuwd naar wie jij bent! Voeg een motivatiebrief van maximaal 2 pagina’s A4 en CV van maximaal 3 pagina’s A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe in Word. Ten aanzien van referenties vragen wij: naam, bedrijf en telefoonnummer. Je wordt beoordeeld op zowel eisen als wensen. Wanneer er niet wordt voldaan aan een eis, komt je niet in aanmerking voor de opdracht (knock-out). Daarnaast wordt er beoordeeld op diverse wensen. In je aanbieding moeten eisen en wensen plus de mate waarin hieraan voldaan wordt expliciet benoemd worden. Vermeld het opdrachtnummer op je eventuele reactie. Stuur je CV en motivatiebrief voor 8 oktober 2021 naar ons administratiekantoor zp@jong-en-ko.nl.  
Overige informatie in verband met Corona   
In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Komt de kandidaat in aanmerking voor een interview, dan plant de opdrachtgever vooralsnog een video-gesprek in met de kandidaat. Er zal tijdig contact worden opgenomen om de instructies hiervoor door te nemen. De kandidaat voert het gesprek alleen.  
 • Begindatum: 8 november 2021
 • Einddatum: 31 oktober 2022
 • Optie tot verlenging: Ja; 2 keer 12 maanden
 • Standplaats: Provinciehuis te Arnhem, voorlopig thuiswerken ivm COVID-19
 • Uren: 20 uur per week  
 • Aantal kandidaten: 1
 • Gesprek: z.s.m
Een indicatie van je uurtarief voor deze opdracht zien wij graag in je mail. ZP&co werkt in opdracht van de externe opdrachtgevers met uurtarieven inclusief reis en verblijfkosten, exclusief BTW.  
Indien je geen ZZP’er bent kun je ook reageren. Wij bieden je dan, voor de periode van de opdracht, een marktconform salaris.  
ZP&co is een bemiddelingsorganisatie/coöperatie voor ZZP’ers met een HBO+ werk-denkniveau. Wij hebben geen winstdoelstelling. Jij als Zelfstandig Professional staat centraal in onze coöperatie. Doe mee en word lid. Bedrijven die op zoek zijn naar ZZP’ers. Wij hebben ze. Meld uw vacature aan op ons administratie info@jong-en-ko.nl.  Met een achterban van ruim 14.000 ZZP’ers heeft de coöperatie altijd een oplossing. 
Inkoopadviseur (diensten, leveringen en werken)/provincie gelderland/inhuur gelderland /85/

Tagged as: Beleids- en Adviesdiensten