• 's Hertogenbosch
 • Solliciteren is gesloten
 • Opdrachtnummer: Z 21102

Provincie Noord Oost Brabant

Voor de Provincie Noord Brabant zijn we op zoek naar een

Contractmanager Natuur

 

De organisatie

Als programmateam Natuur werken we aan de verbetering van de biodiversiteit in Noord-Brabant en zorgen we ervoor dat bedreigde planten- en diersoorten weer een geschikte leefomgeving krijgen. Dit doen we onder meer door het realiseren van een robuust natuurnetwerk. Ook zetten we in op een aantrekkelijk landschap en maken we Brabanders bewust van het belang van natuur en landschap zodat ze er zelf aan bijdragen.

Met dit alles dragen we eraan bij dat Noord-Brabant een top kennis- en innovatieregio blijft en mensen graag in Noord-Brabant wonen, werken en recreëren.

In het projectteam Nieuwe natuur en Gebiedsontwikkeling zoeken we een contractmanager Natuur.

Het realiseren van een robuust natuurnetwerk in Brabant is gekoppeld aan de provinciale verplichting voor het natuurherstel in Natura2000-gebieden. In de komende 5 jaar moet ca. 5.000 ha landbouwgrond naar nieuwe natuur worden omgevormd. Bij deze uitdaging wordt een relatie gelegd met de gebiedsgerichte aanpak stikstof en wordt de opgave uitnodigend en projectmatig aangepakt in nauwe samenwerking met externe partners. Dit zijn vooral de Manifestpartners zoals de waterschappen en de terreinbeherende organisaties, maar bijvoorbeeld ook de gemeenten.

De externe partners zijn opdrachtgever van de concrete projecten, waarin de natuurdoelen, al dan niet in combinatie met overige maatschappelijke doelen, worden gerealiseerd. Op dit moment lopen er 76 projecten. Jaarlijks komt de provincie een aanpak met de Manifestpartners overeen. Voor die aanpak stelt de provincie capaciteit en middelen beschikbaar, zoals bijvoorbeeld contractmanagers. Je komt te werken in zo’n concreet project onder leiding van een projectleider, die afkomstig is van de provincie of van een Manifestpartner. Je werkt voor een (groot) deel van je tijd bij de Manifestpartner. Teamleden kunnen zowel van de provincie als van de Manifestpartners afkomstig zijn.

Opdrachtomschrijving

Vanuit de provincie word je ingezet als contractmanager van projecten die in opdracht van een Manifestpartner worden opgestart en uitgevoerd. Als contractmanager ben je verantwoordelijk voor het vaststellen van de inkoopbehoefte tot en met de uiteindelijke contractbeheersing. Wij vinden het heel belangrijk dat je goed nadenkt over de contract- en aanbestedingsvorm (inkoopstrategie is maatwerk). Hierbij is het zeker van belang dat je nieuwe kansen op het gebied van duurzaamheid en innovatie ziet en creëert.

Je bent goed in het managen van een contract tijdens de planvormings
fase, voorbereidingsfase en realisatiefase. Als contractmanager ben je verantwoordelijk voor de contractbeheersing (bewaking) binnen de randvoorwaarden van tijd, geld, kwaliteit en risico en tevens voor het geven van input en sturing tijdens de contractvoorbereiding en de aanbesteding. Je stuurt alle relevante marktpartijen aan, waarbij de geleverde producten en diensten veelal een natuur- of civieltechnische inslag hebben zoals grootschalig grondwerk en de aanleg van kunstwerken. Er wordt verwacht dat je deze samenwerkingsrelaties proactief structureert en verder ontwikkelt, met oog voor verschillende type contracten (strategische t/m routine). Jij bent het aanspreekpunt voor de betreffende contracten en de inhoudelijke vraagbaak. Regelmatig zoek je afstemming met het projectteam, stakeholders en andere relevante disciplines. Jij zorgt ervoor dat je aangesloten blijft bij het proces. Werken als contractmanager kenmerkt zich door de diversiteit aan projecten, mensen, vraagstukken en problematiek. Deze hebben een eigen en verschillende aanpak nodig. Je bent adviseur, onderhandelaar, beslisser en probleemoplosser in één. Hierdoor is geen dag hetzelfde.

Bij goed functioneren, is er de mogelijkheid tot indiensttreding .

Eisen en wensen

 1. Je bent vaardig in contractonderhandelingen gedurende de uitvoering en je hebt ervaring in het oplossen van complexe contractuele vraagstukken.
 2. Je neemt initiatief en kunt zelfstandig werken.
 3. Je bent samenwerkingsgericht.
 4. Je bent flexibel en omgevingsbewust. Je voelt je snel thuis in nieuwe (project)omgevingen.
Daarom zijn we benieuwd naar wie jij bent! Voeg een motivatiebrief van maximaal 2 pagina’s A4 en CV van maximaal 3 pagina’s A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe in Word. Ten aanzien van referenties vragen wij: naam, bedrijf en telefoonnummer. Je wordt beoordeeld op zowel eisen als wensen. Wanneer er niet wordt voldaan aan een eis, komt je niet in aanmerking voor de opdracht (knock-out). Daarnaast wordt er beoordeeld op diverse wensen. In je aanbieding moeten eisen en wensen plus de mate waarin hieraan voldaan wordt expliciet benoemd worden. Vermeld het opdrachtnummer op je eventuele reactie. Stuur je CV en motivatiebrief voor 17 september 2021 naar ons administratiekantoor zp@jong-en-ko.nl.  
Overige informatie in verband met Corona   
In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Komt de kandidaat in aanmerking voor een interview, dan plant de opdrachtgever vooralsnog een video-gesprek in met de kandidaat. Er zal tijdig contact worden opgenomen om de instructies hiervoor door te nemen. De kandidaat voert het gesprek alleen.  
 • Begindatum: 1 november 2021
 • Einddatum: 1 mei 2022
 • Optie tot verlenging: Ja; 2 keer 6 maanden
 • Standplaats: ’s Hertogenbosch
 • Uren: 36 uur per week  
 • Aantal kandidaten: 1
 • Gesprek: 6 oktober 2021
Een indicatie van je uurtarief voor deze opdracht zien wij graag in je mail. ZP&co werkt in opdracht van de externe opdrachtgevers met uurtarieven inclusief reis en verblijfkosten, exclusief BTW.  
Indien je geen ZZP’er bent kun je ook reageren. Wij bieden je dan, voor de periode van de opdracht, een marktconform salaris.  
ZP&co is een bemiddelingsorganisatie/coöperatie voor ZZP’ers met een HBO+ werk-denkniveau. Wij hebben geen winstdoelstelling. Jij als Zelfstandig Professional staat centraal in onze coöperatie. Doe mee en word lid. Bedrijven die op zoek zijn naar ZZP’ers. Wij hebben ze. Meld uw vacature aan op ons administratie info@jong-en-ko.nl.  Met een achterban van ruim 14.000 ZZP’ers heeft de coöperatie altijd een oplossing. 
Contractmanager Natuur/provincie noord brabant/werkeninnoordoostbrabant/90/

Tagged as: Interim management, Milieu en Groen