Het Kadaster

Voor het Kadaster zijn we op zoek naar een

Sr Risk & Security Manager

 

De organisatie
Het Kadaster registreert en verstrekt gegevens over de ligging van vastgoed in Nederland en de daarmee samenhangende rechten, zoals eigendom en hypotheek. Als zelfstandig bestuursorgaan is dat onze wettelijke taak. Onze gegevens bieden houvast bij het onderzoeken van maatschappelijke vraagstukken, of het nu gaat om de beste route voor een nieuwe snelweg, actuele ontwikkelingen op de woningmarkt of het in beeld brengen van leegstand.

Opdrachtomschrijving

De Tactische Beheer Organisatie (TBO) is op zoek naar een Senior Risk & SecuritymanagerDe Nederlandse wet- en regelgeving gericht op de leefomgeving bestaat uit talloze wetten en regels. Er is een ingewikkeld geheel ontstaan, waarin bijna niemand meer de weg kan vinden. Dat moet eenvoudiger en beter. Daarom is de Omgevingswet ontwikkeld: één wet die alle wetten en regels op het gebied van de leefomgeving vereenvoudigt en bundelt. Hierdoor wordt het makkelijker om ruimtelijke projecten te starten, is er meer ruimte voor maatwerk en zijn er minder regels.

Met de Omgevingswet wil het kabinet beter aansluiten op:

– De samenhang tussen verschillende plannen en activiteiten voor ruimtelijke ordening, milieu en natuur;

– Het stimuleren van duurzame ontwikkelingen;

– De verschillen tussen regio’s.

De Omgevingswet wordt per 1-7-2022 van kracht. De bevoegd gezagen (gemeente, waterschap, provincie en het rijk) moeten dan in staat zijn sneller besluiten te nemen over voorgenomen ruimtelijke activiteiten en zullen onder de nieuwe wet nieuwe planvormen gebruiken. De wet biedt  ook meer ruimte voor particuliere ideeën.

Digitaal Stelsel Omgevingswet
De uitvoering van Omgevingswetprocessen zal worden ondersteund door een verregaande digitalisering van werkprocessen en een daarbij behorende informatievoorziening. Relevante data en informatieproducten die noodzakelijk zijn voor planvorming en besluitvorming over de fysieke leefomgeving, zullen voor eenieder beschikbaar komen. Hiervoor wordt het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) ontwikkeld, dat overheden, burgers en bedrijfsleven toegang zal geven tot deze data en informatieproducten.

DSO – van Programma aansturing naar beheerorganisaties
Binnen het DSO-programma (pDSO) is gewerkt aan het realiseren van het basisniveau van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Met betrekking tot het digitaal stelsel wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds de landelijke voorziening (aangeduid als DSO-LV) en anderzijds het geheel van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (aangeduid als DSO) dat bestaat uit de DSO-LV én de systemen die op een of andere manier interactie hebben met de DSO-LV, zoals systemen van bevoegde gezagen, van leveranciers van omgevingsinformatie, van softwareleveranciers en van landelijke bouwstenen van de Nederlandse overheid.

Met het eindigen van het pDSO worden een aantal blijvende veranderingen doorgevoerd. De strategische besturing van het DSO komt bij de Strategische Beheer Organisatie (SBO) te liggen, een onderdeel binnen het ministerie van BZK. De SBO wordt eindverantwoordelijk voor een goed end-to-end werkend DSO-stelsel. In opdracht van de strategische beheerder zijn de tactische beheertaken m.b.t. het DSO-LV belegd bij de Tactische Beheer Organisatie (TBO) van het Kadaster. De TBO krijgt daarmee de belangrijke taak van het tactisch aansturen en beheren van de samenhangende componenten die het DSO-LV vormen als ook de verdere uitbouw en de doorontwikkeling ervan. De ontwikkelpartners van de betreffende componenten worden operationeel beheerorganisaties.
Daarnaast zal het jaar 2021 en begin 2022 gekenmerkt worden door de omslag van de ontwikkeling van de landelijke voorziening naar een werkend stelsel als ook de afronding van het basisniveau, doorontwikkeling en uitbouw van het DSO-LV.

Het Kadaster is reeds gestart met de voorbereidingen teneinde de taak van tactisch beheerder in 2022 uit te kunnen voeren. Wij zoeken nog een senior Risk- & Security manager TBO die ons team komt versterken om de transitie van het DSO programma naar de Tactische Beheer Organisatie soepel te laten verlopen. Gezien de complexiteit van het programma en de vele partijen die daarin een rol spelen zoeken wij een senior Risk- & Security manager TBO met ruime werkervaring in een complex en interbestuurlijk (overheids) stakeholdersveld, bij voorkeur op het gebied van de fysieke leefomgeving en ruimtelijke ordening.

Verantwoordelijkheden

In deze opdracht initieer en realiseer je in 2021 en 2022 projecten en activiteiten en werk je mee aan projecten en activiteiten die collega’s trekken, die leiden tot:

 • Ingerichte Processen op het gebied van risk-, compliance-, securitymanagement en audit, in lijn met Safe (Scaled Agile Framework);
 • Een aantoonbaar beheerste intake en overdracht/inpassing van de door het DSO ontwikkelprogramma gerealiseerde resultaten op deze aandachtsgebieden;
 • Vaststelling van de mate van gereedheid van de door het DSO ontwikkelprogramma gerealiseerde resultaten op deze aandachtsgebieden en bepaling van de eventueel nog noodzakelijke (door)ontwikkelopgave om het door de TBO gewenste kwaliteitsniveau te bereiken;
 • Een uitgevoerde ontwikkelopgave op basis van een voor deze aandachtsgebieden op te stellen Ontwikkelplan, dat je in samenwerking met collega’s van de TBO, ontwikkelpartners, opdrachtgever en DSO ontwikkelprogramma realiseert;
 • Vastgelegde afspraken met de Operationeel beheerders en opdrachtgever voor deze aandachtsgebieden;
 • Monitoren van de operationele beheerders met betrekking tot Risk-, Security- en Compliance;
 • Vervullen van de Liaison-rol voor externe audits en onderzoeken zoals BIT-toetsen.

Competenties 

 • Proactief, initiatiefrijk en verbindend
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk
 • Analytisch vermogen
 • Secuur
 • Resultaatgericht en kwaliteitsgericht
 • Politieke sensitiviteit
 • Teamspeler.

Eisen en wensen

 1. Je hebt aantoonbaar WO werk- en denkniveau, afgeronde RE opleiding (> 5 jaar).
 2. Je hebt zeer ruime ervaring (> 5 jaar) op niveau van (senior) management / directie advisering.
 3. Je hebt zeer ruime kennis en ervaring (> 5 jaar) met het inrichten van Risico-, Compliance- en Securitymanagement, Governance en uitbesteding.
 4. Je hebt aangetoonde kennis en ervaring met binnen overheden geldende compliance eisen en het inrichten van Risico-, Compliance- en Securitymanagement, Governance en uitbesteding processen bij overheidsorganisaties en/of zelfstandig bestuursorganen.
 5. Je hebt kennis van BIR / BIO, ISO27000, ISO31000, ISO25010.
 6. je hebt zeer ruime ervaring (> 5 jaar) en kennis van Risico- en Kwaliteitsmanagement in grote (overheids) projecten / programma’s.
 7. Je hebt minimaal 1 jaar ervaring met programma’s en projecten conform de SAFe methodiek georganiseerd, Gecertificeerd als SAFe Agilist is een pré.
Daarom zijn we benieuwd naar wie jij bent! Voeg een motivatiebrief van maximaal 2 pagina’s A4 en CV van maximaal 3 pagina’s A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe in Word. Ten aanzien van referenties vragen wij: naam, bedrijf en telefoonnummer. Je wordt beoordeeld op zowel eisen als wensen. Wanneer er niet wordt voldaan aan een eis, komt je niet in aanmerking voor de opdracht (knock-out). Daarnaast wordt er beoordeeld op diverse wensen. In je aanbieding moeten eisen en wensen plus de mate waarin hieraan voldaan wordt expliciet benoemd worden. Vermeld het opdrachtnummer op je eventuele reactie. Stuur je CV en motivatiebrief voor 17 september 2021 naar ons administratiekantoor zp@jong-en-ko.nl.  
Overige informatie in verband met Corona   
In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Komt de kandidaat in aanmerking voor een interview, dan plant de opdrachtgever vooralsnog een video-gesprek in met de kandidaat. Er zal tijdig contact worden opgenomen om de instructies hiervoor door te nemen. De kandidaat voert het gesprek alleen.  
 • Begindatum: 1 oktober 2021
 • Einddatum: 31 maart 2022
 • Optie tot verlenging: Ja; 2 keer 3 maanden
 • Standplaats: Apeldoorn, Utrecht en Den Haag
 • Uren: 32 uur per week  
 • Aantal kandidaten: 1
 • Gesprek: z.s.m
Een indicatie van je uurtarief voor deze opdracht zien wij graag in je mail. ZP&co werkt in opdracht van de externe opdrachtgevers met uurtarieven inclusief reis en verblijfkosten, exclusief BTW.  
Indien je geen ZZP’er bent kun je ook reageren. Wij bieden je dan, voor de periode van de opdracht, een marktconform salaris.  
ZP&co is een bemiddelingsorganisatie/coöperatie voor ZZP’ers met een HBO+ werk-denkniveau. Wij hebben geen winstdoelstelling. Jij als Zelfstandig Professional staat centraal in onze coöperatie. Doe mee en word lid. Bedrijven die op zoek zijn naar ZZP’ers. Wij hebben ze. Meld uw vacature aan op ons administratie info@jong-en-ko.nl.  Met een achterban van ruim 14.000 ZZP’ers heeft de coöperatie altijd een oplossing. 
Sr Risk & Security Manager/kadaster/inhuur gelderland/130/

Tagged as: ICT en IT, Interim management, Projectmanagement