• Amsterdam
 • Solliciteren is gesloten
 • Opdrachtnummer: Z 21227

Gemeente Amsterdam

Voor Gemeente Amsterdam zijn we op zoek naar een

 Adviseur logistiek met focus op bouwlogistieke opgaven in een stedelijke omgeving

Organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheer bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/

Afdeling
De rve Verkeer & Openbare Ruimte (V&OR) is één van de 13 rve´s met 284 medewerkers binnen het Cluster Ruimte en Economie. V&OR draagt zorg voor de bereikbaarheid, de veiligheid en de kwaliteit van de openbare ruimte in Amsterdam. Zij werkt aan een stad die bereikbaar is op alle niveaus (internationaal, nationaal, regionaal, stedelijk en lokaal). Daarbij wordt gestuurd op het beste resultaat voor de gebruiker tegen de laagste maatschappelijke kosten en risico’s. Onderdelen daarvan zijn het efficiënt beheren van stedelijke assets, het optimaal benutten van het integrale verkeer- en vervoerssysteem en het opdrachtgeverschap van projecten.

Opdrachtomschrijving

Logistiek is de bloedsomloop van de stad. Zonder logistiek wordt de stad niet bevoorraad en wordt er geen afval ingezameld. Logistiek heeft echter ook veel impact op de leefbaarheid van de stad: de kwetsbare infrastructuur wordt er zwaar door belast, de uitstoot van vracht- en bestelwagens is bovengemiddeld en er wordt veel overlast ervaren van laden en lossen. Met de groei en de verdichting van Amsterdam neemt de behoefte aan logistiek alleen maar toe, terwijl de ruimte afneemt. Het programma logistiek zoekt naar de balans tussen de bevoorrading van de stad en de leefbaarheid in de stad. De grootste logistieke stroom met de meeste impact op de stad is bouwlogistiek.

De komende jaren kent Amsterdam een grote stedelijke opgave voor nieuwbouw, stadsbehoud en stadsherstel, waaronder die van het herstel van verzwakte bruggen en kademuren. De optelsom van deze groeiende stedelijke opgaven vindt plaats in een dynamische context waarin ook een groot aantal andere belangen speelt (o.a. wonen, werken en recreëren). In sommige gebieden – m.n. de kleinschalige binnenstad – leidt de optelsom van belangen en vereisten tot problemen voor de veiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid (van bewoners, bezoekers en logistiek).

Voor deze grote stedelijke opgave is het van groot belang om de benodigde (bouw)logistiek in goede banen te leiden en de stad ook tijdens al deze bouwwerkzaamheden draaiende, bereikbaar en leefbaar te houden. Een groot deel hangt samen met de wijze waarop de aanpak, afstemming en coördinatie van (bouw)logistiek binnen de gemeente Amsterdam in samenhang met de belangen van commerciële partijen wordt georganiseerd. Logistiek en in het bijzonder bouwlogistiek is thematisch verbonden met vele andere aspecten in de buitenruimte, zoals personenmobiliteit, bevoorrading (logistiek), wonen, werken en toerisme en de externe effecten daarvan. Het programma logistiek is op zoek naar een ervaren adviseur bouwlogistiek.

Verantwoordelijkheden

 • Behandelen van zowel strategische als ad hoc adviesvragen over slimme bouwlogistiek en de rol van de gemeente in gebiedsontwikkeling en voor stedelijke bouwprojecten, en specifieke programma’s, waaronder het Programma Bruggen en Kademuren en bij het opstellen van mobiliteitsplannen;
 • Bijdragen aan het opstellen van nieuwe en herziene mobiliteitsplannen;
 • Het ontwikkelen van nieuwe en door ontwikkelen van beschikbare sturingsmiddelen voor slimme bouwlogistiek;
 • Het inbedden van doorontwikkelde sturingsmiddelen voor bestaande en toekomstige stedelijke opgaven binnen de stedelijke organisatie;
 • Uitdragen van kennis en inzichten in slimme bouwlogistiek in verschillende vormen;
 • Begeleiden en stimuleren van studenten en junior medewerkers bij het programma stedelijke logistiek;
 • Stimuleren, faciliteren en reguleren van slimme bouwlogistiek en daarnaast het borgen hiervan binnen de relevante organisatie onderdelen zodat zij zelfstandig kunnen sturen op de verdere ontwikkeling van slimme bouwlogistieke oplossingen in de regio Amsterdam;
 • Het opzetten en begeleiden van verschillende pilots om aan te tonen dat slimme bouwlogistieke oplossingen leiden tot gewenste resultaten.

Eisen en wensen  

 1. Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam.
 2. Je beschrijft in maximaal 1-A4 waarom jij de meest geschikte kandidaat bent.
 3. Je dient minimaal 1 relevante referentie op te geven.
  Vul in: organisatie – naam contactpersoon – telefoonnummer contactpersoon.
 4. Je hebt in de afgelopen 6 maanden geen vergelijkbare opdracht gehad voor de gemeente Amsterdam.
 5. Je beschikt over aantoonbaar WO werk- en denkniveau. De kandidaat beschrijft dit werk- en denkniveau duidelijk in het cv.
 6. Je hebt bij voorkeur affiniteit met (bouw)logistiek.
 7. Je hebt affiniteit met beleidsvraagstukken binnen een politieke context.
 8. Je hebt minimaal 4 jaar inhoudelijke ervaring (max. 2jr geleden) met het doorlichten van beleidsprocessen in een G4 gemeente.
 9. Je hebt minimaal 4 jaar ervaring met onderzoek, advies en projectmanagement op mobiliteit / (bouw)logistieke vraagstukken in een G4 gemeente.
 10. Je hebt minimaal 4 jaar inhoudelijke ervaring in (bouw)logistiek.
 11. Je beschikt over een breed en actueel netwerk van private partijen uit de bouwlogistieke keten.
 12. Je hebt kennis en ervaring in generieke stedelijke logistieke vraagstukken.
Daarom zijn we benieuwd naar wie jij bent! Voeg een motivatiebrief van maximaal 2 pagina’s A4 en CV van maximaal 3 pagina’s A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe in Word. Ten aanzien van referenties vragen wij: naam, bedrijf en telefoonnummer. Je wordt beoordeeld op zowel eisen als wensen. Wanneer er niet wordt voldaan aan een eis, komt je niet in aanmerking voor de opdracht (knock-out). Daarnaast wordt er beoordeeld op diverse wensen. In je aanbieding moeten eisen en wensen plus de mate waarin hieraan voldaan wordt expliciet benoemd worden. Vermeld het opdrachtnummer op je eventuele reactie. Stuur je CV en motivatiebrief voor 15 september 2021 naar ons administratiekantoor zp@jong-en-ko.nl.  
Overige informatie in verband met Corona   
In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Komt de kandidaat in aanmerking voor een interview, dan plant de opdrachtgever vooralsnog een video-gesprek in met de kandidaat. Er zal tijdig contact worden opgenomen om de instructies hiervoor door te nemen. De kandidaat voert het gesprek alleen.  
 • Begindatum:  1 oktober 2021
 • Einddatum: 30 september 2022
 • Optie tot verlenging: Ja; tot 29 september 2023
 • Standplaats: Amsterdam
 • Uren: 24 uur per week  
 • Aantal ZZP’ers: 1
 • Gesprek: z.s.m.
Een indicatie van je uurtarief voor deze opdracht zien wij graag in je mail. ZP&co werkt in opdracht van de externe opdrachtgevers met uurtarieven inclusief reis en verblijfkosten, exclusief BTW.  
Indien je geen ZZP’er bent kun je ook reageren. Wij bieden je dan, voor de periode van de opdracht, een marktconform salaris.
ZP&co is een bemiddelingsorganisatie/coöperatie voor ZZP’ers met een HBO+ werk-denkniveau. Wij hebben geen winstdoelstelling. Jij als Zelfstandig Professional staat centraal in onze coöperatie. Doe mee en word lid. Bedrijven die op zoek zijn naar ZZP’ers. Wij hebben ze. Meld uw vacature aan op ons administratie zp@jong-en-ko.nl.  Met een achterban van ruim 14.000 ZZP’ers heeft de coöperatie altijd een oplossing. 
 
Adviseur logistiek met focus op bouwlogistieke opgaven in een stedelijke omgeving/ Gemeente Amsterdam/  100/  Negometrix3

Tagged as: Beleids- en Adviesdiensten, Bouw en Infra