• Amsterdam
 • Solliciteren is gesloten
 • Opdrachtnummer: X 21231

Gemeente Amsterdam

Voor Gemeente Amsterdam zijn we op zoek naar een

Programma-adviseur Openbare Ruimte

Organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheer bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/

Afdeling

Amsterdam Nieuw West is één van de zeven stadsdelen van Amsterdam. De stadsdelen zijn de schakel tussen de buurt en het stadhuis. Ieder stadsdeel heeft een eigen dagelijks bestuur en stadsdeelcommissie. De stadsdeelcommissies bestaan uit vertegenwoordigers uit de buurten. Zij behartigen de belangen van bewoners en ondernemers en adviseren het dagelijks bestuur en het stadsbestuur over wat er speelt in het stadsdeel. De stadsdeelorganisaties zijn in de eerste plaats gericht op de uitvoering van stedelijk beleid. Veel ambtenaren die in de stadsdelen werken, zie je dagelijks op straat voor bijvoorbeeld het onderhoud van het groen, handhaving en het ophalen van huisvuil.
Het stadsdeel Nieuw West bestaat uit de gebieden: De Aker, Sloten, Nieuw-Sloten, Geuzenveld, Slotermeer, Sloterdijk, Osdorp en Slotervaart. Het groene, multiculturele Nieuw West wordt gekenmerkt door tientallen broedplaatsen, heel veel nieuwe jongerenwoningen, steeds meer hippe koffietentjes en een uitbundig nachtleven.
De gebiedspool levert expertise en menskracht voor de uitvoering van gebiedsplannen, uitvoeringsplannen, programma’s en projecten in het stadsdeel. Primair in samenwerking met de gebiedsmanagers, secundair in opdracht van stadsdeelmanagers uitvoering en van de stadsdeelmanager staf. De gebiedspool is een flexibele, innovatieve, hands-on afdeling waar uitwisseling van kennis en mensen tussen stadsdeel en directies mogelijk wordt gemaakt. De focus ligt op menskracht beschikbaar houden en/of krijgen om te werken aan opgaven en bij te dragen aan resultaten in gebieds- en uitvoeringsteams en in project- en gebiedsoverstijgende programmateams.

In verband met Covid19 is thuiswerken voorlopig nog de norm. In de toekomst zal Amsterdam hybride werken omarmen.

Opdrachtomschrijving

Binnen het Amsterdamse zijn de gebiedsteams de ogen-en-oren van de organisatie die de opgaven en ambities van bewoners en ondernemers naar “binnen” halen. Binnen de directies zit het oplossend en uitvoerend vermogen. Het is aan de programma’s om de link te leggen tussen de opgaven en ambities enerzijds en de oplossingen en uitvoering anderzijds. Hierbij bepalen de programma’s (mede) welke opgaven en ambities verder worden gebracht. Binnen het programma openbare ruimte houden we ons bezig met o.a. groen, spelen, sport en duurzaamheid (mobiliteit en parkeren vallen buiten het programma openbare ruimte).
De programma-adviseur is de spil in dit diverse netwerk van o.a. gebiedsmakelaars, beleidsmedewerkers, programmamanager, politiek verantwoordelijke en externe partijen. De programma-adviseur ondersteunt de programmamanager in zijn programma’s zoals boven besproken. Dit betekent dat hij/zij zich bezig houdt met ontwikkelen van een activiteitenprogramma (i.s.m. de programmamanager) op basis van beleid en gebiedswensen en dat hij/zij de programmamanager en lokale politiek adviseert over inhoudelijke dossiers op het gebied van groen, duurzaamheid, openbare ruimte en sport.

Verantwoordelijkheden

 • Uitvoeren van diverse opdrachten op het gebied van groen, duurzaamheid, openbare ruimte en sport. Deze opdrachten kunnen zowel in de uitvoering liggen, als in advisering/beleidsmatig. Een goed analytisch inzicht in verhoudingen tussen centraal beleid, haalbaarheid en politieke wensen is hierbij essentieel
 • Bewaking, rapportage, evaluatie en voortgang van uitgevoerde projecten en advisering over een eventueel vervolg aan de programmamanager en lokale politiek;
 • De advisering van de programmamanager op inhoudelijk, organisatorisch en procesmatig gebied voor de binnen het programma vallende thema’s en hoe deze het beste kunnen landen in de gebiedsagenda’s en gebiedsplannen:
 • De voorbereiding van o.a. programmamanagers-overleggen, bilateraal dagelijks bestuurder-programmamanager en bestuurlijke overleggen (inclusief het opstellen van de bijbehorende stukken zoals opleggers);
 • Afstemming met o.a. gebiedsmakelaars om de opgave op te halen en maatregelen te toetsen plus het bouwen en onderhouden van relaties met collega’s en externe partijen;
 • Het organiseren van participatie binnen projecten die door de programmamanager worden geïnitieerd.

Eisen en wensen  

 1. Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam.
 2. Je beschrijft in maximaal 1-A4 waarom jij de meest geschikte kandidaat bent.
 3. Je dient minimaal 1 relevante referentie op te geven.
  Vul in: organisatie – naam contactpersoon – telefoonnummer contactpersoon.
 4. Je beschikt minimaal over een wo werk- en denkniveau.
 5. Je hebt minimaal 1 jaar aantoonbare gerichte recente werkervaring binnen een 4G-gemeente.
 6. Je hebt minimaal 1 jaar aantoonbare ervaring met inhoudelijke advisering op het gebied van openbare ruimte, groen, duurzaamheid en/of sport.
 7. Je hebt minimaal 1 jaar aantoonbare ervaring met politieke processen, zoals besluitvormingsprocessen.
 8. Je hebt bij voorkeur minimaal 1 jaar aantoonbare ervaring in strategische advisering.
 9. Je hebt bij voorkeur ervaring binnen een stadsdeel.
 10. Je hebt bij voorkeur aantoonbare ervaring met het opstellen van schriftelijke adviezen.
Daarom zijn we benieuwd naar wie jij bent! Voeg een motivatiebrief van maximaal 2 pagina’s A4 en CV van maximaal 3 pagina’s A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe in Word. Ten aanzien van referenties vragen wij: naam, bedrijf en telefoonnummer. Je wordt beoordeeld op zowel eisen als wensen. Wanneer er niet wordt voldaan aan een eis, komt je niet in aanmerking voor de opdracht (knock-out). Daarnaast wordt er beoordeeld op diverse wensen. In je aanbieding moeten eisen en wensen plus de mate waarin hieraan voldaan wordt expliciet benoemd worden. Vermeld het opdrachtnummer op je eventuele reactie. Stuur je CV en motivatiebrief voor 16 september 2021 naar ons administratiekantoor zp@jong-en-ko.nl.  
Overige informatie in verband met Corona   
In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Komt de kandidaat in aanmerking voor een interview, dan plant de opdrachtgever vooralsnog een video-gesprek in met de kandidaat. Er zal tijdig contact worden opgenomen om de instructies hiervoor door te nemen. De kandidaat voert het gesprek alleen.  
 • Begindatum: 18 oktober 2021
 • Einddatum: 17 oktober 2022
 • Optie tot verlenging: Ja; tot 17 oktober 2023
 • Standplaats: Amsterdam
 • Uren: 32 uur per week  
 • Aantal ZZP’ers: 1
 • Gesprek: z.s.m.
Deze opdracht is een niet specifieke zzp opdracht. Informeer naar de mogelijkheden. De functie wordt uitgevoerd op basis van een gezagsverhouding. Er is sprake van leiding en toezicht door de opdrachtgever. Voor de periode van de opdracht gaan wij met u een tijdelijk
dienstverband aan. Salarisindicatie  4800  euro tot maximaal 5500 euro bruto per maand op basis van 40 uur. (afhankelijk van leeftijd en ervaring).
Indien je geen ZZP’er bent kun je ook reageren. Wij bieden je dan, voor de periode van de opdracht, een marktconform salaris.
ZP&co is een bemiddelingsorganisatie/coöperatie voor ZZP’ers met een HBO+ werk-denkniveau. Wij hebben geen winstdoelstelling. Jij als Zelfstandig Professional staat centraal in onze coöperatie. Doe mee en word lid. Bedrijven die op zoek zijn naar ZZP’ers. Wij hebben ze. Meld uw vacature aan op ons administratie zp@jong-en-ko.nl.  Met een achterban van ruim 14.000 ZZP’ers heeft de coöperatie altijd een oplossing. 
 
Programma-adviseur Openbare Ruimte/ Gemeente Amsterdam/  100/  Negometrix3

Tagged as: Beleids- en Adviesdiensten, Bouw en Infra