• Almere
 • Solliciteren is gesloten
 • Opdrachtnummer: X 21236

Gemeente Almere

Voor de gemeente Almere zijn we op zoek naar een

Beleidsadviseur

Opdrachtomschrijving

De uitvoering van de jeugdwet (2015) behelst een grote veranderopgave, waar aspecten van kwaliteit, organisatie, beheer en samenwerking een rol spelen. In het Almeerse beleid sociaal domein staat voorop dat jeugdhulp zo snel, zo dichtbij en zo kort mogelijk gegeven wordt. Jeugdhulp moet gericht zijn op versterking van het gezin en zich verhouden tot andere domeinen, zoals het onderwijs, of werk en inkomen. Met als doel een Almeerse jeugdhulp die voor kwetsbare kinderen de voorwaarden schept voor gezond en veilig opgroeien. Uitgangspunt is dat kinderen in een gezin opgroeien. Als dat niet kan moet verblijf buiten het gezin zo kort mogelijk zijn.  Als het langer wordt, moeten kinderen in pleegzorg of een gezinsgelijkende vorm van jeugdhulp met verblijf worden opgevangen.
In de context van de bredere opgave transformatie jeugdhulp neemt jeugdhulp met verblijf en belangrijke plaats in. Er zijn op dit moment knelpunten in de uitvoering en de samenwerking tussen toegang tot jeugdhulp, het lokale aanbod en jeugdhulp met verblijf moet beter. In de komende periode zullen nieuwe keuzes mbt de inrichting van de jeugdhulp met verblijf nodig zijn. Daarbij gaat het ook om de ontwikkeling van een ambulant aanbod dat enerzijds plaatsing buitenhuis voorkomt, en anderzijds vaker terugkeer naar huis mogelijk maakt. Omdat deze vorm van jeugdhulp regionaal wordt ingekocht is nauwe afstemming met de Flevolandse gemeenten daarbij een vereiste.
Binnen het team jeugd en gezin is ruimte voor een beleidsadviseur jeugdhulp die aan dit proces leiding geeft, en die tevens voor Almere eerste aanspreekpunt is voor gecontracteerde aanbieders jeugdhulp met verblijf.

Verantwoordelijkheden

 • Beleidsontwikkeling mbt jeugdhulp binnen de kaders van het beleidsplan sociaal domein; daarbij specifiek focus op de jeugdhulp met verblijf maar met oog op de samenhang met andere vormen van jeugd en gezinshulp. Daarbij speciale aandacht voor de bevordering van pleegzorg.
 • Het zelfstandig doen van beleidsvoorstellen waarin beleidskaders in combinatie kennis uit onderzoek is vertaald in uitvoerbare plannen en notities.
 • Het gevraagd en ongevraagd adviseren van bestuur en management en regiocollega’s op beleidsontwikkeling en uitvoering van beleid/knelpunten.
 • Uitwerking geven aan de kwaliteitsverbetering jeugdhulp met name op de onderdelen jeugdhulp met verblijf intensieve ambulante jeugdhulp; tevens zorgdragen voor inhoudelijke aanhaking van bij landelijk onderzoek en kennis op dit domein.
 • Eerste gemeentelijk aanspreekpunt in Almere voor de gecontracteerde partners en de loakel toegang.
 • In regionaal verband sturen op de uitvoering van contracten volgens de daarin opgenomen voorwaarden; tevens inhoudelijke inputs geven voor de regionale inkoopstrategie en inkoopdocumenten.
 • inzet en planning bij overige processen (subsidieverlening, PenC processen).
 • Sturen op verbinding en samenwerking binnen het breder aanbod jeugdhulp, WMO en preventieve inzet.
 • Actieve deelname aan interne en externe projectgroepen mbt integrale opgaven in het sociaal domein
 • Een voortrekkersrol in operationele overleggen met partners.

Competenties

 • Samenwerken
 • Verbinden
 • Politiek sensitief
 • Initiatief
 • Advies

Eisen en wensen  

 1. Je hebt minimaal een afgeronde HBO opleiding.
 2. Je hebt minimaal 10 jaar werkervaring in een soortgelijke functie.
 3. Je hebt ervaring met inkoop jeugdhulp.
 4. Je hebt ervaring met regionale samenwerkingsverbanden.
 5. Je hebt op het cv minimaal 1 referentie toegevoegd met contact gegevens.
Daarom zijn we benieuwd naar wie jij bent! Voeg een motivatiebrief van maximaal 2 pagina’s A4 en CV van maximaal 3 pagina’s A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe in Word. Ten aanzien van referenties vragen wij: naam, bedrijf en telefoonnummer. Je wordt beoordeeld op zowel eisen als wensen. Wanneer er niet wordt voldaan aan een eis, komt je niet in aanmerking voor de opdracht (knock-out). Daarnaast wordt er beoordeeld op diverse wensen. In je aanbieding moeten eisen en wensen plus de mate waarin hieraan voldaan wordt expliciet benoemd worden. Vermeld het opdrachtnummer op je eventuele reactie. Stuur je CV en motivatiebrief voor 17 september 2021 naar ons administratiekantoor zp@jong-en-ko.nl.  
Overige informatie in verband met Corona   
In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Komt de kandidaat in aanmerking voor een interview, dan plant de opdrachtgever vooralsnog een video-gesprek in met de kandidaat. Er zal tijdig contact worden opgenomen om de instructies hiervoor door te nemen. De kandidaat voert het gesprek alleen.  
 • Begindatum: 27 september 2021
 • Einddatum: 31 december 2021
 • Optie tot verlenging: Ja;
 • Standplaats: Almere
 • Uren: 32 uur per week  
 • Aantal ZZP’ers: 1
 • Gesprek: z.s.m.
Deze opdracht is een niet specifieke zzp opdracht. Informeer naar de mogelijkheden. De functie wordt uitgevoerd op basis van een gezagsverhouding. Er is sprake van leiding en toezicht door de opdrachtgever. Voor de periode van de opdracht gaan wij met u een tijdelijk
dienstverband aan. Salarisindicatie  5100  euro tot maximaal 5500 euro bruto per maand op basis van 40 uur. (afhankelijk van leeftijd en ervaring).
Indien je geen ZZP’er bent kun je ook reageren. Wij bieden je dan, voor de periode van de opdracht, een marktconform salaris.
ZP&co is een bemiddelingsorganisatie/coöperatie voor ZZP’ers met een HBO+ werk-denkniveau. Wij hebben geen winstdoelstelling. Jij als Zelfstandig Professional staat centraal in onze coöperatie. Doe mee en word lid. Bedrijven die op zoek zijn naar ZZP’ers. Wij hebben ze. Meld uw vacature aan op ons administratie zp@jong-en-ko.nl.  Met een achterban van ruim 14.000 ZZP’ers heeft de coöperatie altijd een oplossing. 
 
Beleidsadviseur/ Gemeente Almere/  11A /  MS staffing 

Tagged as: Beleids- en Adviesdiensten