• Zwolle/Thuiswerken
 • Solliciteren is gesloten
 • Opdrachtnummer: Z 21241

Provincie Overijssel

Voor de Provincie Overijssel zijn we op zoek naar een

Informatieadviseur Impactanalyse Power BI

 De organisatie

De eenheid Bedrijfsvoering (verder: BV) stelt de kaders voor haar klantgroepen – de medewerkers, de leiding, de directie en het bestuur – en bedient deze optimaal in de bedrijfsvoering. De doelstellingen van de eenheid BV zijn beschreven langs de lijnen control, faciliteren en adviseren. Zij doet dit op diverse gebieden: financieel, personeel en organisatie, juridisch, facilitair en ICT. De eenheid BV bestaat uit zeven teams.

Het team Informatie (verder: BVINF), waar de ‘Informatieadviseur impactanalyse Power BI binnen Microsoft 365 omgeving’ deel van gaat uitmaken, levert diensten op het gebied van informatievoorziening, informatiebeleid en –architectuur en informatiebeheer.

De ambtelijke organisatie van de provincie bestaat uit acht eenheden. Naast BV zijn dit Publieke Dienstverlening, Economie en Cultuur, Project- en Programmamanagement, Wegen en Kanalen, Bestuurs- en Concernzaken, Natuur en Milieu, Ruimte en Bereikbaarheid. De hoofden van deze eenheden zijn vertegenwoordigd in het Centraal Management Team (CMT) en de adjunct hoofden zijn vertegenwoordigd in het Bedrijfsvoeringsoverleg (BO). Er is een tweehoofdige directie (Directie-overleg, DO).

Het Shared Service Centrum ONS (Overheid en Service, verder SSC) verleent diensten op het gebied van personeels- en salarisadministratie, ICT en inkoop aan de provincie Overijssel, en de gemeenten Zwolle en Kampen. Het beheer van de ICT-infrastructuur van deze drie partners is ondergebracht bij het SSC.

De provincie heeft een Strategisch Informatieplan opgesteld (STIP) waarin de koers is uitgezet voor de ontwikkelingen in de (organisatie van de) informatievoorziening. De uitvoering van STIP is georganiseerd in twee programma’s: Lean Organiseren en Beleid & Realiseren.

Het project ‘Power BI binnen Microsoft 365 omgeving’ wordt als onderdeel van het programma “Beleid & Realiseren” uitgevoerd binnen de kaders van het ‘STIP’.

Opdrachtomschrijving

Provincie Overijssel is een Microsoft provincie. Er wordt binnen Overijssel door de data-specialisten gebruik gemaakt van verschillende BI-oplossingen voor data-analyses. Daarnaast heeft de gebruikersorganisatie de beschikking over enkele tientallen Power BI pro licenties voor data-analyses. Doel van dit project is om te komen tot een goede implementatie van PowerBI Enterprise, zowel op technisch, procesmatig en organisatie-gebied.

Hierbij zal borging in de organisatie moeten plaatsvinden van Power BI met o.a. het privacy en beveiliging beleid voor BI analyses en de te gebruiken data.

Eindresultaten van het project:

 • De impact van Power BI op de organisatie (o.a. taakverdeling experts – eindgebruikers)
 • Power BI Enterprise software beschikbaar binnen (alle) eenheden
 • Beter gebruik van beschikbare databronnen
 • Ondersteunen van adequate besluitvorming, beleid, projecten en programma’s
 • Governance is geborgd rondom BI-software, ontwikkelde dashboards en data
 • Migratie van dashboards en data uit andere BI-oplossingen naar Power BI Enterprise
 • Mogelijke aansluiting op een dataplatform, zoals bijv van Azure

Het project ‘Power BI binnen Microsoft 365 omgeving’ is opgedeeld in 2 fasen. Fase 1 is de onderzoeksfase van dit Power

BI project, waarbij de organisatie tevens al de mogelijkheid heeft om lokaal met Power BI Pro te experimenteren. In deze fase wordt er een impactanalyse uitgevoerd. Na acceptatie van de impactanalyse met plan van aanpak zal in fase 2 de implementatie van Power BI met inrichting en borging worden gerealiseerd.

De 1e stap om de projectresultaten te bereiken is de impactanalyse.

Het traject bevindt zich in fase 1 met het opstellen van een impactanalyse. De Informatie-adviseur voert, binnen de huidige informatievoorziening kaders, de impactanalyse uit. Hierbij dient o.a. antwoord te worden gegeven op de volgende vraagstukken:

 • Wat zijn de gevraagde BI (bedrijf)functionaliteiten organisatie breed
 • Welke (externe) samenwerking functionaliteit(en) kan met behulp van Power BI worden ingevuld
 • Hoe dient de borging van Power BI binnen de organisatie te zijn
 • Wat is de huidige technische omgeving en welke technische omgeving is benodigd
 • Welke bestaande applicaties kunnen worden uitgefaseerd bij organisatie breed gebruik Power BI
 • Wat zijn de kosten t.b.v. licenties en kosten opleiding van medewerkers
 • Wat is de impact op de implementatie- en migratiestrategie
 • Hoe is Governance geborgd rondom BI-software, ontwikkelde dashboards en data
 • Op welke wijze vindt migratie plaats van dashboards en data uit andere BI-oplossingen naar Power BI Enterprise
 • Welke aansluiting heeft de voorkeur op een dataplatform

De Informatieadviseur zal zelfstandig moeten komen tot een goed onderbouwde impactanalyse voor de voornoemde vraagstukken en mogelijke andere vraagstukken waar de adviseur tegenaan loopt. Hiervoor kan o.a. gebruik worden gemaakt van de al aanwezige informatie en aanwezige interne kennis. Naast de impactanalyse wordt door de Informatieadviseur een Plan van Aanpak voor fase 2 opgeleverd.

Na oplevering vindt beoordeling van advies en plan van aanpak plaats en kan mogelijk fase 2 worden gestart. De Informatieadviseur kan mogelijkerwijs in deze fase ook een rol krijgen.

Competenties

 • Communicatieve vaardigheden in woord en geschrift
 • Organisatiesensitiviteit
 • Samenwerken
 • Analytisch denken
 • Oordeelsvorming
 • Risicobewust
 • Integraal overzicht

Eisen en wensen

 1. Je hebt in de afgelopen twee jaar geen arbeidsovereenkomst of geen tijdelijke arbeidsovereenkomst bij de provincie Overijssel gehad.
 2. Je beschikt aantoonbaar over tenminste een afgeronde HBO opleiding.
 3. Je beschikt aantoonbaar over minimaal 3 jaar werkervaring als informatie adviseur in de periode 2015 – heden.
 4. Je beschikt aantoonbaar over minimaal 3 jaar werkervaring in informatie trajecten met Microsoft 365 en dan met name BI-informatie voorziening trajecten in de periode 2015 – heden.
 5. Je beschikt aantoonbaar over ervaring met het werken met verschillende stakeholders in het Informatiedomein in de periode 2015 – heden.
 6. Je beschikt aantoonbaar over ervaring met het adviseren over, of inrichten van, data-platforms t.b.v. BI
 7. Je hebt kennis van Informatie- en ICT-architectuur binnen een Provincie.
 8. Je hebt aantoonbare werkervaring opgedaan met 1 of meerdere informatieadviezen in het kader van Power BI binnen overheidsorganisaties.
Daarom zijn we benieuwd naar wie jij bent! Voeg een motivatiebrief van maximaal 2 pagina’s A4 en CV van maximaal 3 pagina’s A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe in Word. Ten aanzien van referenties vragen wij: naam, bedrijf en telefoonnummer. Je wordt beoordeeld op zowel eisen als wensen. Wanneer er niet wordt voldaan aan een eis, komt je niet in aanmerking voor de opdracht (knock-out). Daarnaast wordt er beoordeeld op diverse wensen. In je aanbieding moeten eisen en wensen plus de mate waarin hieraan voldaan wordt expliciet benoemd worden. Vermeld het opdrachtnummer op je eventuele reactie. Stuur je CV en motivatiebrief voor 15 september 2021 naar ons administratiekantoor zp@jong-en-ko.nl.  
Overige informatie in verband met Corona   
In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Komt de kandidaat in aanmerking voor een interview, dan plant de opdrachtgever vooralsnog een video-gesprek in met de kandidaat. Er zal tijdig contact worden opgenomen om de instructies hiervoor door te nemen. De kandidaat voert het gesprek alleen.  
 • Begindatum: 4 oktober 2021
 • Einddatum: 17 december 2021
 • Optie tot verlenging: Ja; in overleg
 • Standplaats: Zwolle ( i.v.m. Corona maatregelen deels vanuit huis)
 • Uren: 16 tot 20 uur per week  
 • Aantal kandidaten: 1
 • Gesprek: z.s.m
Een indicatie van je uurtarief voor deze opdracht zien wij graag in je mail. ZP&co werkt in opdracht van de externe opdrachtgevers met uurtarieven inclusief reis en verblijfkosten, exclusief BTW.  
Indien je geen ZZP’er bent kun je ook reageren. Wij bieden je dan, voor de periode van de opdracht, een marktconform salaris.  
ZP&co is een bemiddelingsorganisatie/coöperatie voor ZZP’ers met een HBO+ werk-denkniveau. Wij hebben geen winstdoelstelling. Jij als Zelfstandig Professional staat centraal in onze coöperatie. Doe mee en word lid. Bedrijven die op zoek zijn naar ZZP’ers. Wij hebben ze. Meld uw vacature aan op ons administratie info@jong-en-ko.nl.  Met een achterban van ruim 14.000 ZZP’ers heeft de coöperatie altijd een oplossing. 
Informatieadviseur Impactanalyse Power BI/provincie Overijssel/inhuur overijssel/100/

Tagged as: Beleids- en Adviesdiensten, ICT en IT