• Zwolle/Thuiswerken
 • Solliciteren is gesloten
 • Opdrachtnummer: Z 21242

Provincie Overijssel

Voor de provincie Overijssel zijn we op zoek naar een

Medior contractmanager

 De organisatie
De eenheid Wegen en Kanalen heeft binnen de provincie Overijssel de zorg voor de provinciale infrastructuur. De eenheid is verantwoordelijk voor het bouwen en beheren van de provinciale wegen, waterwegen en objecten die daaraan gerelateerd zijn zoals bruggen en sluizen. De eenheid zorgt er voor dat de benodigde infrastructurele voorzieningen worden gerealiseerd en dat het benodigde onderhoud wordt uitgevoerd.

Opdrachtomschrijving
Ben jij de medior professional die wil werken aan het op één na grootste infrastructurele project van de provincie Overijssel (budget van ca 50 miljoen) en wil meewerken aan de vertaling van de bestuurlijke wensen naar concrete uitvoering van het project, dan zoeken we jou! Je komt in het IPM-team waarin je samen met de senior contractmanager en de andere IPM-rolhouders de koers van het project bepaald en kan vormgeven. Werk je bijvoorbeeld al een paar jaar bij een gemeente/overheid/IB/opdrachtnemer en heb je ervaring met UAV-gc voorbereiding en zoek je een volgende stap en/of een nieuwe uitdaging, dan zoeken wij jou!

Er lopen op dit moment diverse infrastructurele projecten binnen de eenheid Wegen en Kanalen. De kandidaat zal primair worden ingezet op het project N35 – Knooppunt Raalte (kruispunt Bos) maar daarnaast wordt de kandidaat in overleg en/of indien noodzakelijk ook ingezet op andere (infrastructurele) projecten binnen de eenheid Wegen en Kanalen.

De N35 is een belangrijke verbindingsroute tussen de economische centra Zwolle/Kampen en Twente. Om de kwaliteit van de N35 te verbeteren, werken het Rijk en Regio nauw samen. Het belangrijkste knelpunt op het traject Wijthmen-Nijverdal is knooppunt Raalte. Dit is het geheel van de VRI-geregelde kruising van de N35 met de westelijke aansluiting van het provinciale weggedeelte Deventer – Raalte N348 en de Burgemeester Zuidwijklaan, inclusief de kruising van de N348 met de spoorlijn Zwolle-Enschede en de daarbij bijbehorende verbindingen ten behoeve van het langzaam verkeer. De capaciteit van de huidige VRI ook in relatie tot de aanwezige spoorwegovergang, is onvoldoende om de verkeersintensiteit goed af te wikkelen. Er ontstaan files, vertragingen en verkeersonveilige situaties.

Het project N35 Knooppunt Raalte is een samenwerking van Rijkswaterstaat , Gemeente Raalte en de provincie Overijssel waarbij deze samenwerking is bekrachtigd in een bestuursovereenkomst. Daarnaast heeft de provincie afspraken gemaakt met ProRail over de te nemen maatregelen in het kader van het spoor. Provincie Overijssel heeft de lead in de voorbereiding, uitwerking en realisatie van het project.

Zie voor informatie over het project : https://www.overijssel.nl/onderwerpen/verkeer-vervoer/wegenprojecten/alle-wegenprojecten/n35-zwolle-almelo/knooppunt-raalte/

Als medior contractmanager werk je samen met de senior contractmanager, in het contractmanagement en de contractbeheersing van het project tijdens de planvoorbereidings– en/of uitvoeringsfase. Je hebt zitting in en neemt actief deel aan het IPM-overleg van het project en vervangt de contractmanager indien noodzakelijk. Hierbij is nauwe samenwerking met de contractmanager en andere taakvelden binnen het project (IPM rollen) essentieel.

Je werkt tevens samen met de  senior contractmanager bij de inhuur en de aansturing van de nog te contracteren ingenieursbureaus in de voorbereiding- en/of contractfase van het project, waarbij je actief meewerkt aan de op te stellen uitvragen en contracten. Je stuurt op het gewenste resultaat, een prettige samenwerking en de einddoelen van het project. Waar nodig voer je in samenspraak met de contractmanager en/of projectmanager de onderhandeling met de opdrachtnemer(s) bij de uitvoering van de opdrachten. Daar waar nodig en gewenst vervul je een ondersteunende rol bij het opstellen en beheren van nadere plannen en overeenkomsten met de bestuurlijke partners.

Als medior contractmanager ben je naast lid van het projectteam ook lid van het aanbestedingsteam, hiervan wordt inbreng van je verwacht voor het mede opstellen en het mogelijk beoordelen van aanbestedingsdocumenten.

Bij een mogelijke verlenging van de inhuur, ondersteun je en maak je deel uit van het contractmanagementteam tijdens de uitvoeringsfase van het project en hebt dagelijks contact met de te contracteren opdrachtnemer in een nader af te stemmen rol. Daarbij ondersteun je het team en voer je overleg met de opdrachtnemer over onder andere de voortgang (-rapportage), het wijzigingenproces en het risicomanagement. Je bent bekend met het opstellen en uitvoeren van het contractbeheersplan.

Je werkt in deze functie nauw samen met de contractmanager en de andere projectteamleden van het project en zet je daarbij in voor een prettige samenwerking en de realiseert (mede) de einddoelen van het project.

Competenties

 • Proactief (je bent een aanpakker en afmaker)
 • Analytisch sterk
 • Communicatief vaardig
 • Teamplayer/samenwerkingsgericht
 • Resultaatgericht

Eisen en wensen

 1. Je beschikt aantoonbaar over werkervaring ten aanzien van spoor in opdracht van ProRail.
 2. Je beschikt aantoonbaar over ervaring met aanbesteden en/of kennis van Europese aanbestedingsregels en aanbestedingsrecht.
 3. Je beschikt aantoonbaar over minimaal 3 jaar werkervaring als contractmanager in de infrastructuur.
 4. Je beschikt aantoonbaar over minimaal 3 jaar werkervaring bij en /of voor een overheidsorganisatie in de periode 2010-2020.
Daarom zijn we benieuwd naar wie jij bent! Voeg een motivatiebrief van maximaal 2 pagina’s A4 en CV van maximaal 3 pagina’s A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe in Word. Ten aanzien van referenties vragen wij: naam, bedrijf en telefoonnummer. Je wordt beoordeeld op zowel eisen als wensen. Wanneer er niet wordt voldaan aan een eis, komt je niet in aanmerking voor de opdracht (knock-out). Daarnaast wordt er beoordeeld op diverse wensen. In je aanbieding moeten eisen en wensen plus de mate waarin hieraan voldaan wordt expliciet benoemd worden. Vermeld het opdrachtnummer op je eventuele reactie. Stuur je CV en motivatiebrief voor 15 september 2021 naar ons administratiekantoor zp@jong-en-ko.nl.  
Overige informatie in verband met Corona   
In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Komt de kandidaat in aanmerking voor een interview, dan plant de opdrachtgever vooralsnog een video-gesprek in met de kandidaat. Er zal tijdig contact worden opgenomen om de instructies hiervoor door te nemen. De kandidaat voert het gesprek alleen.  
 • Begindatum: 4 oktober 2021
 • Einddatum: 30 september 2022
 • Optie tot verlenging: Ja; in overleg
 • Standplaats: Zwolle ( en i.v.m. RIVM maatregelen voorlopig vanuit huis)
 • Uren: 24 tot 36 uur per week  
 • Aantal kandidaten: 1
 • Gesprek: z.s.m
Een indicatie van je uurtarief voor deze opdracht zien wij graag in je mail. ZP&co werkt in opdracht van de externe opdrachtgevers met uurtarieven inclusief reis en verblijfkosten, exclusief BTW.  
Indien je geen ZZP’er bent kun je ook reageren. Wij bieden je dan, voor de periode van de opdracht, een marktconform salaris.  
ZP&co is een bemiddelingsorganisatie/coöperatie voor ZZP’ers met een HBO+ werk-denkniveau. Wij hebben geen winstdoelstelling. Jij als Zelfstandig Professional staat centraal in onze coöperatie. Doe mee en word lid. Bedrijven die op zoek zijn naar ZZP’ers. Wij hebben ze. Meld uw vacature aan op ons administratie info@jong-en-ko.nl.  Met een achterban van ruim 14.000 ZZP’ers heeft de coöperatie altijd een oplossing. 
Medior contractmanager/provincie Overijssel/inhuur overijssel/100/

Tagged as: HRM