• Voorschoten
 • Solliciteren is gesloten
 • Opdrachtnummer: Z 21260

gemeente Voorschoten

Voor gemeente Voorschoten zijn we op zoek naar een

Gedragswetenschapper

De organisatie
De gemeente Voorschoten heeft ruim 25.000 inwoners en behoort tot de top 10 van beste woongemeenten. We stellen alles in het werk om goede voorzieningen te bieden aan álle inwoners van Voorschoten. We vinden het belangrijk dat onze medewerkers goed in hun vel zitten en het naar hun zin hebben. Je krijgt daarom bij ons als medewerker de kans om je talenten veelvuldig in te zetten. Er is een prettige, informele werksfeer en we bieden veel ruimte om jezelf te ontwikkelen.

Na een periode van samenwerking met de gemeente Wassenaar gaan we per 1 september als zelfstandige gemeente verder. We werken vanuit onze drie kernwaarden: vakkundig, betrouwbaar en in eenvoud. Dit betekent onder andere dat we goede dienstverlening leveren, afspraken nakomen, efficiënt werken en zaken niet onnodig ingewikkeld maken. We werken op onderdelen opgavengericht en in samenwerking met inwoners, ondernemers en andere samenwerkingspartners.

De organisatie is onderverdeeld in vier domeinen: Mens en Samenleving, Fysieke Leefomgeving, Organisatie en Publiek en Bestuur.

 

Opdrachtomschrijving
Als gedragswetenschapper vind jij het belangrijk dat jongeren met psychische problemen, verslavingen en gedragsproblemen de juiste behandeling krijgen om weer mee te kunnen doen in de maatschappij.

Als coachende adviseur zet je jouw kwaliteiten voornamelijk in ter ondersteuning van de Jeugdconsulenten op afdeling uitvoering MO. Je ondersteunt hen bij het analyseren van hun casussen en denkt mee over de vervolgstappen die zij kunnen zetten. Tijdens multidisciplinaire overleggen adviseer je de Jeugdconsulenten rondom kernbeslissingen zoals het verlengen of afsluiten van kinderbeschermingsmaatregelen. Vanuit jouw kennis en expertise op het gebied van onder andere ontwikkelingspsychologie, beschermende- en risicofactoren voor het onbedreigd opgroeien van kinderen en opvoeding zet je de Jeugdzorgconsulenten aan het denken over de voor- en nadelen van verschillende opties.

Als Gedragswetenschapper ondersteun je Jeugdconsulenten zowel individueel als in teamverband. Jouw rol is adviserend en coachend op inhoudelijk vlak. Je leest mee met rapportages over de cliënten en verwerkt deze informatie in jouw tips en adviezen. Daarnaast coach je de Jeugdconsulenten ook in hun persoonlijke ontwikkeling als professional. Waar nodig kan het zijn dat je aansluit bij gesprekken, huisbezoeken of begeleide bezoeken.

De werksfeer binnen de Jeugdafdeling is informeel. Er wordt hard gewerkt en collegiale ondersteuning, zowel op inhoudelijk als persoonlijk vlak, is aanwezig.

Toegevoegde waarde aan het team:
– Ondersteunen van Jeugdconsulenten bij het op- en bijstellen van beschikkingen/beslissingen van de lijn in de hulpverlening en de daarbij behorende rapportages;
– Adviseren van Jeugdzorgwerkers bij het nemen van (kern)beslissingen in multidisciplinair overleg;
– Deskundigheidsbevordering van Jeugdzorgwerkers door middel van het bespreken van casuïstiek;
– Geven van vakinhoudelijke ondersteuning;
– Leveren van bijdragen aan methodiekontwikkeling, innovatie en evaluatie.

Eisen en wensen  

 1. Je beschikt over een afgeronde wo master opleiding in de richting van Psychologie of Orthopedagogiek;
 2. Je hebt een geldige SKJ registratie (duidelijk weergegeven in het cv);
 3. Je beschikt over minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring binnen de Jeugdhulpverlening;
 4. Je hebt aantoonbare kennis van wet- en regelgeving m.b.t. Jeugdzorg opgedaan d.m.v. aantoonbare werkervaring of een afgeronde opleiding (duidelijk weergegeven in het cv);
 5. Je hebt aantoonbare kennis van de doelgroep Jongeren met psychische problemen, verslavingen en gedragsproblemen.
 6. Je beschikt over minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als Gedragswetenschapper in de afgelopen 6 jaar;
 7. Je hebt minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring binnen een gemeentelijk organisatie in de afgelopen 5 jaar.
Daarom zijn we benieuwd naar wie jij bent! Voeg een motivatiebrief van maximaal 2 pagina’s A4 en CV van maximaal 3 pagina’s A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe in Word. Ten aanzien van referenties vragen wij: naam, bedrijf en telefoonnummer. Je wordt beoordeeld op zowel eisen als wensen. Wanneer er niet wordt voldaan aan een eis, komt je niet in aanmerking voor de opdracht (knock-out). Daarnaast wordt er beoordeeld op diverse wensen. In je aanbieding moeten eisen en wensen plus de mate waarin hieraan voldaan wordt expliciet benoemd worden. Vermeld het opdrachtnummer op je eventuele reactie. Stuur je CV en motivatiebrief voor 16 september naar ons administratiekantoor zp@jong-en-ko.nl.  
Overige informatie in verband met Corona   
In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Komt de kandidaat in aanmerking voor een interview, dan plant de opdrachtgever vooralsnog een video-gesprek in met de kandidaat. Er zal tijdig contact worden opgenomen om de instructies hiervoor door te nemen. De kandidaat voert het gesprek alleen.  
 • Begindatum: Z.s.m.
 • Einddatum: 5 maanden vanaf begindatum
 • Optie tot verlenging: Ja; 3×6 maanden
 • Standplaats: Voorschoten
 • Uren: 16 uur per week  
 • Gesprek: 22 september as.
Een indicatie van je uurtarief voor deze opdracht zien wij graag in je mail. ZP&co werkt in opdracht van de externe opdrachtgevers met uurtarieven inclusief reis en verblijfkosten, exclusief BTW.  
Indien je geen ZZP’er bent kun je ook reageren. Wij bieden je dan, voor de periode van de opdracht, een marktconform salaris.  
ZP&co is een bemiddelingsorganisatie/coöperatie voor ZZP’ers met een HBO+ werk-denkniveau. Wij hebben geen winstdoelstelling. Jij als Zelfstandig Professional staat centraal in onze coöperatie. Doe mee en word lid. Bedrijven die op zoek zijn naar ZZP’ers. Wij hebben ze. Meld uw vacature aan op ons administratie zp@jong-en-ko.nl.  Met een achterban van ruim 14.000 ZZP’ers heeft de coöperatie altijd een oplossing. 
Gedragswetenschapper/gemeente Voorschoten/ Schaal 10-11 incl 2,25fee / flextender/ 6765

Tagged as: Overige, Sociaal Maatschappelijk Domein