• Groningen/ thuis
 • Solliciteren is gesloten
 • Opdrachtnummer: Z 21264

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Voor het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat zijn we op zoek naar een

Senior Adviseur P&O/ Projectleider

De organisatie
Na een halve eeuw gaswinning in Groningen, resulterend in een omvangrijk aantal aardbevingen, is er schade ontstaan aan de huizen en gebouwen van de bewoners, instellingen, organisaties en ondernemers in het gebied. Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG; voorheen Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen) is het zelfstandig bestuursorgaan dat schade als gevolg van gaswinning in het Groningenveld en de gasopslag Norg afhandelt. Te denken valt aan de fysieke schade aan woningen en infrastructurele of waterbouwkundige werken, immateriële schade en waardedaling van woningen. Verder is het IMG verantwoordelijk voor het herstel van acuut onveilige situaties ten gevolge van de gaswinning in Groningen of de gasopslag in Norg. Het IMG is gevestigd in Groningen en heeft ruim 400 medewerkers.

Afdeling
De afdeling Bedrijfsvoering IMG opereert relatief zelfstandig van het Rijk/RVO. Zij voldoet aan alle wettelijke rijksregels, echter daar waar doorvertalingen naar EZK/RVO gemaakt worden, behoudt zij haar eigen regelruimte. Voor de eenduidigheid in werken, wordt daar waar kan wel gelijk gewerkt. De afdeling bedrijfsvoering is wendbaar, betrouwbaar en betrokken en heeft een integrale adviesfunctie en zorgt voor ondersteuning en ontzorgt het IMG Management en haar medewerkers:

 • De afdeling is wendbaar en reageert snel en bij voorkeur anticiperend op de dynamiek/complexiteit die de opdracht van het IMG met zich meebrengt;
 • De afdeling is betrouwbaar in de producten en dienstverlening;
 • De afdeling is betrokken; kent de business en werkt vanuit de gezamenlijke opgave;
 • De afdeling verzorgt een integrale adviesfunctie bestaande uit: uitvoerend, advies en kaderstellend waarbij de afdeling de volgende doelstelling hanteert;
 • De afdeling draagt bij aan een financieel rechtmatig, doelmatig en gezonde organisatie;
 • De afdeling helpt in het mogelijk maken dat beschikbare kennis, vaardigheden en gedragingen van medewerkers in overeenstemming kunnen worden gebracht met de benodigde kennis, vaardigheden en gedragingen voor het realiseren van (organisatie)doelstellingen;
 • De afdeling is door een combinatie van regie voeren en eigen organisatie in control op ondersteunende processen.

De afdeling Bedrijfsvoering heeft een adviserende, kader stellende en ondersteunende rol naar de organisatie in het faciliteren van ondersteunde processen waarbij zij verantwoordelijk zijn voor drie hoofdprocessen/taken:

 1. De Planning- en Control cyclus;
 2. De Personeel en Organisatie cyclus;
 3. Ondersteunende taken voor de IMG organisatie.

Opdrachtomschrijving
Als ervaren en allround P&O-adviseur ondersteun je het MT en managers op de tactische/strategische onderwerpen mbt diverse P&O-thema’s. IMG is echter een jonge organisatie van dik drie jaar oud en waar pas nu een volwaardige bedrijfsvoeringsafdeling voor wordt opgericht. Vandaar dat je ook de rol van projectleider hebt; als projectleider krijg je opdrachten om diverse P&O aandachtsgebieden verder uit te werken en te implementeren in de organisatie. Je bent verantwoordelijk om de projecten op proactieve wijze op te pakken met voldoende omgevingsbewustzijn en sensitiviteit.

Je draagt dus direct bij aan het verder professionaliseren van het HRM proces van in-, door- en uitstroom. Enerzijds door als adviseur in het hier en nu het management te ondersteunen en anderzijds de projecten mbt tot bijvoorbeeld; de gesprekkencyclus/personeelsschouw, uitwerking totaal personeel en organisatieproces, personeelsplanning en werving en selectie. Dit doe je in nauwe samenwerking met managers, collega’s en externe stakeholders. Je brengt vanuit je ervaring stevigheid en een kritische blik mee en bent in staat hierin integer en zorgvuldig te handelen. Dit combineer je met een hands-on mentaliteit. Je werkt vanuit de organisatiedoelstellingen en de opgaves van de verschillende managers.

Competenties

 • Plannen en organiseren;
 • Zelfstartend;
 • Netwerkvaardigheden;
 • Motiverend.

Eisen en wensen

 1. Je beschikt over een WO werk- en denkniveau en bent minimaal in het bezit van een HBO diploma op het gebied van HRM;
 2. Je beschikt aantoonbaar over concrete kennis op het gebied van projectmanagement;
 3. Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring binnen de rijksoverheid;
 4. Je beschikt over minimaal 3 jaar werkervaring als senior P&O adviseur op strategisch niveau;
 5. Je hebt in de rol van projectleider meerjarige ervaring met het ontwikkelen en implementeren van beleid.
Daarom zijn we benieuwd naar wie jij bent! Voeg een motivatiebrief van maximaal 2 pagina’s A4 en CV van maximaal 3 pagina’s A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe (PDF). Ten aanzien van referenties de vragen wij: naam, bedrijf en telefoonnummer Je wordt beoordeeld op zowel eisen als wensen. Wanneer er niet wordt voldaan aan een eis, komt je niet in aanmerking voor de opdracht (knock-out). Daarnaast wordt er beoordeeld op diverse wensen. In je aanbieding moeten eisen en wensen plus de mate waarin hieraan voldaan wordt expliciet benoemd worden. Vermeld het opdrachtnummer op je eventuele reactie. Stuur je CV en motivatiebrief voor 16 september 2021 naar ons administratiekantoor zp@jong-en-ko.nl 
Overige informatie in verband met Corona 
In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Komt de kandidaat in aanmerking voor een interview, dan plant de opdrachtgever vooralsnog een video-gesprek in met de kandidaat. Er zal tijdig contact worden opgenomen om de instructies hiervoor door te nemen. De kandidaat voert het gesprek alleen. 
 • Begindatum: 7 oktober 2021.
 • Einddatum opdracht: 6 mei 2022
 • Optie tot verlenging: Ja; 1×6 maanden
 • Standplaats: Groningen/ thuis
 • Uren : 32 tot 36 uren per week
 • Gesprek: z.s.m. 
Deze opdracht is een niet specifieke zzp opdracht. Informeer naar de mogelijkheden. De functie wordt uitgevoerd op basis van een gezagsverhouding. Er is sprake van leiding en toezicht door de opdrachtgever. Voor de periode van de opdracht gaan wij een tijdelijk dienstverband met je aan. Salarisindicatie: tussen € 4.200 en € 5.200 bruto per maand op basis van 36 uur. (afhankelijk van leeftijd en ervaring). Nadere informatie verkrijgbaar bij team ZP&co: 085 – 487 85 00. 
ZP&co is een bemiddelingsorganisatie/coöperatie voor ZZP’ers met een HBO+ werk-denkniveau. Wij hebben geen winstdoelstelling. Jij als Zelfstandig Professional staat centraal in onze coöperatie. Doe mee en word lid. Bedrijven die op zoek zijn naar ZZP’ers. Wij hebben ze. Meld jouw vacature aan op ons administratiekantoor zp@jong-en-ko.nl Met een achterban van ruim 14.000 ZZP’ers heeft de coöperatie altijd een oplossing. 


Sr. Adviseur P&O/Projectleider/ Ministerie van Economische Zaken en Klimaat/ Schaal 12/ Kas Donderdag 16-9 13:00 uur

Tagged as: HRM, Projectmanagement