• Zoetermeer
 • Solliciteren is gesloten
 • Opdrachtnummer: Z 21285

gemeente Zoetermeer

Voor de gemeente Zoetermeer zijn we op zoek naar een   

Medewerker Jeugd- en Gezinshulp (Casusregisseur Plusteam)

De organisatie
Iedereen die bij de gemeente werkt, bouwt direct of indirect en uit volle overtuiging mee aan Zoetermeer. Door heldere keuzes te maken, verbindingen te leggen en uit te gaan van ieders eigen kracht zien we de stad mooier en beter worden. We zijn trots op het resultaat van vandaag en bouwen aan de resultaten van morgen.

Samen, open, flexibel en lerend creëren we oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Groot en klein, voor de stad en de mensen, voor nu en de toekomst. We zien mogelijkheden, benutten kansen en maken ruimte voor ideeën en initiatief.

Afdeling
Het Sociaal Domein is actief op een breed terrein. Sinds de decentralisaties vanaf begin 2015 zijn de taken van de gemeente toegenomen. Wij zijn beleidsmatig verantwoordelijk voor de maatschappelijke ontwikkelingen in Zoetermeer. Onze afdeling ontwikkelt strategie, adviseert het bestuur en werkt nauw samen met zowel externe als interne partners om gemeenschappelijke doelen te bereiken. De positie van inwoners staat hierbij centraal. Extern werken we onder andere samen met (jeugd)zorg- en welzijn aanbieders en instellingen en verenigingen op het gebied van onderwijs, sport en kunst & cultuur. Het sociaal Domein bestaat naast de beleidsteams uit de uitvoeringsteams  Werk, Scholing en Inkomen, Zorg & Inkomen, Handhaving en Jeugd en Gezinshulp (JGH).  De uitvoeringsteams zijn verantwoordelijk van begeleiding naar werk tot  leerplicht, jeugdzorg of inkomensondersteuning waarbij steeds meer onderscheid wordt gemaakt naar unieke behoeften, mogelijkheden en omstandigheden. Belangrijk daarbij is de juiste verbinding van beleid en uitvoering met expliciet aandacht voor integraal werken, en het zorgen voor een klimaat van leren en ontwikkelen voor de medewerkers.

Wie kiest voor werken bij het Sociaal Domein van de gemeente Zoetermeer kiest voor werken bij een ambitieuze afdeling. Een lerende en wendbare houding past daarbij. Collega’s hebben het in zich om te netwerken, kwaliteiten en opdrachten dienstbaar te maken aan de noodzakelijke vragen en opgaven uit de samenleving. Het werk is waardevol, we kunnen écht het verschil maken. De sterke gerichtheid op samenwerking helpt om datgene in en voor de stad tot stand te brengen dat nodig is, binnen of buiten de grenzen van de afdeling of de gemeentelijke organisatie.

Opdrachtomschrijving
Gaat jouw hart uit naar kinderen en hun kansen? En heb je ervaring met soms complexe hulp aan gezinnen? Dan hebben wij een dankbare taak voor jou.

De functie
In Zoetermeer wonen zo’n 30.000 kinderen en met de meesten van hen gaat het prima. Maar een aantal staat bloot aan risico’s als het gaat om veilig en gezond opgroeien. Of hun opvoeders hebben vragen waar ze zelf niet goed uitkomen. Dan komen ze terecht bij het team Jeugd- en gezinshulp van onze afdeling Samenleving.

Vanaf januari 2018 kunnen ouders en jongeren voor vrij toegankelijke en preventieve ondersteuning terecht bij het Meerpunt inlooppunt en het Jongeren Informatie punt (JIP). Als er specialistische jeugdhulp nodig is, kan men in gesprek met de huisarts, schoolmaatschappelijk werk of de jeugdartsen van de jeugdgezondheidszorg. Professionals kunnen voor advies/ bij complexe hulpvragen of problematiek terecht bij het team Jeugd en gezinshulp (JGH) van de gemeente. De medewerkers van JGH zijn verantwoordelijk voor aanvragen van een Persoonsgebonden budget (PGB) en aanvragen kinderopvang op sociaal medische indicatie. Verder verzorgen zij de toegang tot jeugdhulp voor het voortgezet onderwijs en de verwijzingen voor (semi)residentiële jeugdhulp. Daarnaast coördineert JGH, voor gezinnen waarbij een veilige ontwikkeling van de jeugdigen in het geding is, de hulpverlening rondom het gezin. In deze gezinnen is sprake van problemen op verschillende gebieden en zijn vaak meerdere hulpverleners betrokken.

Voor ons JGH team zijn we per direct op zoek naar één medewerker die een bijdrage kan leveren aan het plusteam bij de gemeente Zoetermeer. Het plusteam van JGH coördineert de hulp voor gezinnen waarbij een veilige ontwikkeling van de jeugdigen in het geding is en vervult een regierol te aanzien van de hulpverlening rondom het gezin. In deze gezinnen is sprake van problemen op verschillende gebieden en zijn vaak meerdere hulpverleners betrokken.

Je bezit de volgende kerncompetenties:

 • communicatieve- en  motiverings -en onderhandelingsvaardigheden;
 • stressbestendigheid;
 • flexibel gedrag;
 • improvisatie vermogen;
 • samenwerken;
 • organisatiesensitiviteit en omgevingsbewustheid;
 • analytische vaardigheden.

Eisen en wensen:

 1. Je hebt in de afgelopen 6 maanden geen 3 overeenkomsten met een totale duur van 36 maanden gehad bij de opdrachtgever;
 2. Je beschikt over minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring vanuit de Jeugdwet in de afgelopen 6 jaar;
 3. Je hebt een geldige registratie in het register: Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (In de kamer Jeugdzorgwerker of Jeugd- en Gezinsprofessional) (registratienummer en -datum vermelden in het cv);
 4. Je beschikt over een afgeronde hbo bachelor opleiding SPH of Maatschappelijke Dienstverlening;
 5. Je hebt minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de Jeugdzorg in de afgelopen 3 jaar;
 6. Je beschikt over minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring binnen een gemeente in de afgelopen 3 jaar;
 7. Je hebt aantoonbare kennis van en inzicht in pedagogiek, ontwikkelingspsychologie, en hulpverleningsmethodieken blijkend uit werkervaring of opleiding / cursussen;
 8. Je bent uiterlijk beschikbaar per 1 oktober 2021.
Daarom zijn we benieuwd naar wie jij bent! Voeg een motivatiebrief van maximaal 2 pagina’s A4 en CV van maximaal 3 pagina’s A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe (PDF). Ten aanzien van referenties de vragen wij: naam, bedrijf en telefoonnummer Je wordt beoordeeld op zowel eisen als wensen. Wanneer er niet wordt voldaan aan een eis, komt je niet in aanmerking voor de opdracht (knock-out). Daarnaast wordt er beoordeeld op diverse wensen. In je aanbieding moeten eisen en wensen plus de mate waarin hieraan voldaan wordt expliciet benoemd worden. Vermeld het opdrachtnummer op je eventuele reactie. Stuur je CV en motivatiebrief voor 15 september 2021 naar ons administratiekantoor zp@jong-en-ko.nl
Overige informatie in verband met Corona 
In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Komt de kandidaat in aanmerking voor een interview, dan plant de opdrachtgever vooralsnog een video-gesprek in met de kandidaat. Er zal tijdig contact worden opgenomen om de instructies hiervoor door te nemen. De kandidaat voert het gesprek alleen.
 • Begindatum: 1 oktober 2021
 • Einddatum opdracht: 31 december 2021 
 • Optie tot verlenging: Ja; 2×6 maanden
 • Standplaats: Zoetermeer
 • Uren : 36 uren per week
 • Gesprek: 17 september as.
Een indicatie van je uurtarief voor deze opdracht zien wij graag in je mail. ZP&co werkt in opdracht van de externe opdrachtgevers met uurtarieven inclusief reis en verblijfkosten, exclusief BTW.  
Nadere informatie verkrijgbaar bij team ZP&co 085 – 487 85 00.  
ZP&co is een bemiddelingsorganisatie/coöperatie voor ZZP’ers met een HBO+ werk-denkniveau. Wij hebben geen winstdoelstelling. Jij als Zelfstandig Professional staat centraal in onze coöperatie. Doe mee en word lid. Bedrijven die op zoek zijn naar ZZP’ers. Wij hebben ze. Meld jouw vacature aan op ons administratiekantoor zp@jong-en-ko.nl Met een achterban van ruim 14.000 ZZP’ers heeft de coöperatie altijd een oplossing
Medewerker Jeugd- en Gezinshulp (Casusregisseur Plusteam) /gemeente Zoetermeer/ Schaal 9-10 incl 2,25fee / flextender/ 6769

Tagged as: Sociaal Maatschappelijk Domein