• Amsterdam
 • Solliciteren is gesloten
 • Opdrachtnummer: Z 21291

Gemeente Amsterdam

Voor Gemeente Amsterdam zijn we op zoek naar een

Ambassadeur Stakeholdermanager gebiedsgerichte aanpak autoluw


Organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheer bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/

Afdeling
De rve Verkeer & Openbare Ruimte (V&OR) is één van de 13 rve´s met 284 medewerkers binnen het Cluster Ruimte en Economie. V&OR draagt zorg voor de bereikbaarheid, de veiligheid en de kwaliteit van de openbare ruimte in Amsterdam. Zij werkt aan een stad die bereikbaar is op alle niveaus (internationaal, nationaal, regionaal, stedelijk en lokaal). Daarbij wordt gestuurd op het beste resultaat voor de gebruiker tegen de laagste maatschappelijke kosten en risico’s. Onderdelen daarvan zijn het efficiënt beheren van stedelijke assets, het optimaal benutten van het integrale verkeer- en vervoerssysteem en het opdrachtgeverschap van projecten.

Opdrachtomschrijving
De ambassadeur is medeverantwoordelijk voor het opzetten, onderhouden en verdiepen van een ambassadeursnetwerk van collega’s uit alle afdelingen binnen de directie V&OR. In een later stadium kan dit netwerk ook uitgebreid worden naar andere directies, die met de autoluwe principes te maken hebben. De stakeholdermanager/ambassadeur moet de inhoud van de Agenda Amsterdam Autoluw kunnen vertalen en goed weten af te stemmen op de personen die namens hun afdelingen als ambassadeur gaan optreden. Het opbouwen en onderhouden van het ambassadeursnetwerk doe je op enthousiasmerende wijze, met flair, en met oog voor de persoon die als ambassadeur gaat optreden. In deze rol komen inhoud, proces en persoonlijke kwaliteiten samen om het ambassadeursnetwerk succesvol te kunnen opzetten.

Voor de proeftuin Intelligente toegang, wat bestaat uit zichtbare onderdelen (kentekencamera’s en bebording op straat) en minder zichtbare onderdelen, de intelligentie (software, aanmeldportalen), moet de stakeholdermanager deze veelal technische aspecten (o.a. privacy, boeteproces, dienstverlening) kunnen vertalen naar de gevolgen voor bewoners en ondernemers en hen hierover adequaat informeren. Dit vergt een inhoudelijk gedreven persoon met het vermogen om inhoud en proces aan elkaar te kunnen verbinden ten einde de buurt goed te kunnen informeren en voorbereiden op de invoering van intelligente toegang.

De Stakeholdermanager Autoluw heeft twee belangrijke taken, een ambassadeursrol voor de Agenda Amsterdam Autoluw en een rol als stakeholdermanager voor een van de uitvoeringsmaatregelen van de Agenda Amsterdam Autoluw.

Als ambassadeur zorgt de stakeholdermanager voor een vertaling van de programmatische inhoud van de Agenda Amsterdam Autoluw naar de interne organisatie van de directie Verkeer en Openbare Ruimte (V&OR).
Als stakeholdermanager Intelligente toegang Oudezijde is hij binnen het projectteam het eerste aanspreekpunt voor de buurt en verantwoordelijk voor de informatievoorziening naar de bewoners en ondernemers in het gebied zodat zij weten wat er op hen afkomt en na invoering van intelligente toegang weten hoe ermee om te gaan. Een belangrijke uitdaging is de introductie van een voor de stad nieuwe vorm van intelligente toegang.

Alle hierboven genoemde werkzaamheden dienen door de stakeholdermanager zelfstandig en naar eigen inzicht te worden ingericht en uitgevoerd en wel op zodanige wijze dat de genoemde resultaten worden opgeleverd. Je rapporteert wekelijks schriftelijk over de voortgang van de werkzaamheden aan de projectmanager Gebiedsgerichte aanpak Autoluw met wie je ook periodiek de op te leveren resultaten bespreekt. Het ambassadeurschap bespreek je 3-wekelijks de voortgang van de werkzaamheden bilateraal met de programmamanager Autoluw.

De beoogde resultaten zijn als volgt:

 • Opzetten van ambassadeursnetwerk Autoluw binnen de directie V&OR (Q4 2021)
 • Onderhouden en verdiepen van ambassadeursnetwerk (Q1/Q2 2022)
 • Het creëren van draagvlak bij externe stakeholders t.b.v. de realisatie van Autoluwe maatregelen.
 • Organisatie van inspraak en deelname van bewoners en ondernemers in de proeftuin Intelligente toegang Oudezijde ter voorbereiding op invoering van intelligente toegang (communicatiemomenten, handleidingen aanmeldportalen)
 • Het creëren van draagvlak bij interne stakeholders t.b.v. het inbedden in de lijnorganisatie van gebiedsgerichte aanpak Autoluwe maatregelen m.b.v. intelligente toegang

Eisen en wensen  

 1. Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam.
 2. Indien je in de afgelopen 6 maanden een (vergelijkbare) opdracht hebt uitgevoerd voor de gemeente Amsterdam, gelieve hiervan de opdrachtgever, opdracht en einddatum vermelden in jouw sollicitatie.
 3. Je beschrijft in maximaal 1-A4 waarom jij de meest geschikte kandidaat bent.
 4. Je beschikt minimaal over een hbo werk- en denkniveau. in het bezit van minimaal een erkend hbo-diploma. Je markeert geel in jouw cv dat je hieraan voldoet.
 5. Je beschikt over de volgende (werk)ervaring en geeft dit duidelijk aan middels gele arcering in jouw cv:
  • aantoonbare expertise en ervaring op het gebied van stakeholdersmanagement (minimaal 4 jaar), bij voorkeur uitgevoerd binnen een complexe gemeentelijke omgeving;
  • recente inhoudelijke ervaring (max 2 jaar geleden) binnen een G4 gemeente om de stap van autoluw beleid naar de realisatie van concrete projecten te zetten (beleidsrealisatie);
  • als stakeholdermanager of stakeholdersmanager brede ervaring met het in kaart brengen van alle relevante belanghebbenden en het opbouwen van langdurige relaties met die belanghebbenden om zo het noodzakelijke draagvlak te creëren, dat nodig is voor een project;
  • ervaring met participatie met bewoners en ondernemers bij het invoeren van camerahandhaving in hun buurt.
 6. Je bent in staat om de technische inhoud te doorgronden en deze te vertalen naar de direct belanghebbenden.
 7. Je bent van nature een verbinder die inhoud en proces zo weet te combineren dat dit ten goede komt aan de opbouw van langdurige relaties.
Daarom zijn we benieuwd naar wie jij bent! Voeg een motivatiebrief van maximaal 2 pagina’s A4 en CV van maximaal 3 pagina’s A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe in Word. Ten aanzien van referenties vragen wij: naam, bedrijf en telefoonnummer. Je wordt beoordeeld op zowel eisen als wensen. Wanneer er niet wordt voldaan aan een eis, komt je niet in aanmerking voor de opdracht (knock-out). Daarnaast wordt er beoordeeld op diverse wensen. In je aanbieding moeten eisen en wensen plus de mate waarin hieraan voldaan wordt expliciet benoemd worden. Vermeld het opdrachtnummer op je eventuele reactie. Stuur je CV en motivatiebrief voor 16 september 2021 naar ons administratiekantoor info@jong-en-ko.nl.  
Overige informatie in verband met Corona   
In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Komt de kandidaat in aanmerking voor een interview, dan plant de opdrachtgever vooralsnog een video-gesprek in met de kandidaat. Er zal tijdig contact worden opgenomen om de instructies hiervoor door te nemen. De kandidaat voert het gesprek alleen.  
 • Begindatum: 1 oktober 2021
 • Einddatum: 30 september 2022
 • Optie tot verlenging: Ja, tot 30 september 2023 indien je gedetacheerd wenst te worden. Indien je als zzp’er op deze opdracht komt dan kan er maximaal met 6 maanden verlengd worden.
 • Standplaats: Amsterdam
 • Uren: 24 tot 36 uur per week  
 • Aantal kandidaten: 1
 • Gesprek: z.s.m.
Een indicatie van je uurtarief voor deze opdracht zien wij graag in je mail. ZP&co werkt in opdracht van de externe opdrachtgevers met uurtarieven inclusief reis en verblijfkosten, exclusief BTW.  
ZP&co is een bemiddelingsorganisatie/coöperatie voor ZZP’ers met een HBO+ werk-denkniveau. Wij hebben geen winstdoelstelling. Jij als Zelfstandig Professional staat centraal in onze coöperatie. Doe mee en word lid. Bedrijven die op zoek zijn naar ZZP’ers. Wij hebben ze. Meld uw vacature aan op ons administratie info@jong-en-ko.nl.  Met een achterban van ruim 14.000 ZZP’ers heeft de coöperatie altijd een oplossing. 
Ambassadeur Stakeholdermanager gebiedsgerichte aanpak autoluw/100/18520/

Tagged as: ICT en IT, Interim management