• Amsterdam
 • Opdrachtnummer: X 21297

Gemeente Amsterdam

Voor Gemeente Amsterdam zijn we op zoek naar een

Datamanager Laadinfra


Organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheer bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/

Afdeling
Schone lucht is belangrijk voor je gezondheid; dagelijks adem je 8.000 liter lucht in en uit. Je ziet het misschien niet, maar door verkeer en industrie adem je ook vervuilende en schadelijke stoffen in. Een Amsterdammer leeft ruim een jaar korter door te vieze lucht. De gemeente wil daarom schone en gezonde lucht voor bewoners en bezoekers van de stad. Stadsverkeer is een van de grootste vervuilers in Amsterdam. Het stoot vervuilende stoffen als stikstofdioxide en fijnstof uit, maar ook broeikasgassen zoals CO2. De gemeente voert daarom nieuwe milieuzones in, bevordert uitstootvrij rijden met aanschafsubsidies en legt een goed en snel laadnetwerk aan. Zo wordt de stad zoveel mogelijk uitstootvrij in 2025 en willen we overal voldoen aan de advieswaarden voor fijnstof van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) vanaf 2030. Het college heeft daarom het Actieplan Schone Lucht vastgesteld en het Team Uitstootvrije Mobiliteit (TUM) geeft invulling aan dit plan. Binnen TUM, vallend onder de directie Ruimte & Duurzaamheid, richt de opgave Laadinfrastructuur zich op het realiseren van laadinfrastructuur. DE ambitie is dat Amsterdam op termijn emissievrij (vrij van uitlaatgassen) wordt, zodat de luchtkwaliteit verbetert en mobiliteit bijdraagt aan vermindering van de CO2-bijdrage.  Samen met Parkeren is de opgave Laadinfrastructuur verantwoordelijk voor het aanvraag- en realisatieproces van laadpalen in de openbare ruimte.

Opdrachtomschrijving
De gemeente Amsterdam werkt aan de ontwikkeling van de groei van het elektrische vervoer, met name op het gebied de uitbreiding van de Amsterdamse laadinfrastructuur. De laadinfrastructuur zal de komende jaren sterk groeien, zowel de publieke als private. De publieke laadinfrastructuur telt momenteel 5000 laadpunten en dit worden er zo’n 18.000 in 2030.

Daarvoor heeft Amsterdam bij de Hogeschool van Amsterdam (HvA)een datawarehouse. Hierin wordt alle data van de Amsterdamse laadinfra opgeslagen. Daarnaast wordt er ook de data van de andere G4 gemeenten en de Metropoolregio Amsterdam-Elektrisch opgeslagen.

Deze data wordt gebruikt voor:

 • Komen met proactieve (datadriven) voorstellen voor uitbreiding van laadinfra;
 • Het ontwikkelen van openbaar toegankelijke laadinfra;
 • Kunnen reageren op vragen (of artikelen in) media, inwoners of raad;
 • Rapportagemogelijkheden aan management en bestuurders;
 • Datalevering aan stad-specifieke monitoringtools en evdata.nl;
 • Het opzetten van en data leveren aan onderzoek omgeving(en) van o.a. kennisinstellingen.  

De vraag naar vindbare, betrouwbare, veilige en bruikbare data neemt sterk toe. De groep datagebruikers wordt steeds groter en diverser, maar de data in het HvA datawarehouse is niet even makkelijk toegankelijk voor alle gebruikers. De trend van een paar specialistische gebruikers naar een grotere groep gebruikers die snel inzicht nodig heeft voor de operationele planning, het beheer, bezettingen of strategische inzichten is duidelijk zichtbaar.
Gezien de groeiende omvang en complexiteit van de data, de brede vraag naar verschillende type data en de integratieslag tussen verschillende data en de systemen die toegang tot de data verlenen, is er ruimte voor een datamanager.

De gemeente zoekt een professional met kwaliteiten gericht op samenwerken en die communicatief sterk is. Je voelt je als een vis in het water met aansturen van zowel interne als externe partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van het project. Je hebt een prettige stijl van leiding geven en coachen.

De rol als datamanager omvat:

 • Optreden als een snelle schakel tussen de gemeentelijke gebruikers en het datawarehouse van de HvA en de Charge Point Operator, waarbij je het aanvraagspreekpunt bent voor interne en externe dataverzoeken, verzoeken omtrent data toegankelijkheid functionaliteit, Kwaliteit Prestatie Indicatoren – ontwikkeling en dergelijke;
 • Het adviseren van het Amsterdamse laadteam over het verkrijgen van toegang tot data en de bewerkingen;
 • Afstemmen met de datamanagers van de andere G4-gemeenten;
 • De data van de CPO’s en de HvA moeten zo consistent mogelijk worden gemaakt;
 • Het onderhoud van de contacten met o.a. applicatiebeheerders, gegevensbeheerders, informatieanalisten en informatiemanagers in de rest van de gemeentelijke organisatie;
 • Recentelijk heeft er een inventarisatie van de databehoefte plaatsgevonden en deze moet verder gecomplementeerd worden en opvolging van de aanbevelingen/acties;
 • Het leveren van een bijdrage aan het ontwikkelen en beheren van conceptuele gegevens- en (meta) datamodellen;
 • Het adviseren van bronhouders over de normering en verbetering van de datakwaliteit;
 • Het helpen ontwikkelen en opstellen van dataparagrafen in de overeenkomsten tussen bronhouders en bronleveranciers;
 • Vormgeving van de rol van datamanager.

Eisen en wensen  

 1. Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam.
 2. Je beschrijft in maximaal 1-A4 waarom jij de meest geschikte kandidaat bent. Hieruit dient ook te blijken dat je over uitstekende Nederlandse schriftelijke vaardigheden beschikt.
 3. Je beschikt minimaal over een HBO+ / WO werk- en denkniveau. Dit kan door een behaalde diploma en/of relevante werkervaring.
 4. Je beschikt over de volgende (werk)ervaring:
  • minimaal 5 jaar werkervaring als projectmanager en ervaring met multidisciplinaire projecten;
  • relevante aantoonbare werkervaring met technische oplossingen, zoals data-opslag, data-analyse en/of data-ontsluiting;
  • relevante aantoonbare werkervaring met uitvoering van functionele of technisch complexe projecten;
  • aantoonbare ervaring met Stakeholdersmanagement variërend van ontzorgen van opdrachtgever, onderdeel uitmaken van Stuurgroep tot betrekken van diverse lijnmanagers bij het project, het goed communiceren met diverse gemeentes en hun belangen;
  • relevante aantoonbare werkervaring met werken in een Agile/Scrum omgeving;
  • kennis van en ervaring met ontvangst en opslaan van laadtransactiedata via OCPI van verschillende CPO’s.
Daarom zijn we benieuwd naar wie jij bent! Voeg een motivatiebrief van maximaal 2 pagina’s A4 en CV van maximaal 3 pagina’s A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe in Word. Ten aanzien van referenties vragen wij: naam, bedrijf en telefoonnummer. Je wordt beoordeeld op zowel eisen als wensen. Wanneer er niet wordt voldaan aan een eis, komt je niet in aanmerking voor de opdracht (knock-out). Daarnaast wordt er beoordeeld op diverse wensen. In je aanbieding moeten eisen en wensen plus de mate waarin hieraan voldaan wordt expliciet benoemd worden. Vermeld het opdrachtnummer op je eventuele reactie. Stuur je CV en motivatiebrief voor 20 oktober 2021 naar ons administratiekantoor info@jong-en-ko.nl.  
Overige informatie in verband met Corona   
In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Komt de kandidaat in aanmerking voor een interview, dan plant de opdrachtgever vooralsnog een video-gesprek in met de kandidaat. Er zal tijdig contact worden opgenomen om de instructies hiervoor door te nemen. De kandidaat voert het gesprek alleen.  
 • Begindatum: z.s.m.
 • Einddatum: 1 jaar na startdatum
 • Optie tot verlenging: Ja, met een jaar
 • Standplaats: Amsterdam
 • Uren: 16 – 24 uur
 • Aantal kandidaten: 1
 • Gesprek: z.s.m.
Deze opdracht is een niet specifieke zzp opdracht. Informeer naar de mogelijkheden. De functie wordt uitgevoerd op basis van een gezagsverhouding. Er is sprake van leiding en toezicht door de opdrachtgever. Voor de periode van de opdracht gaan wij een tijdelijk dienstverband met je aan. Salarisindicatie:  3920  euro tot maximaal 5519 euro bruto per maand op basis van 40 uur. (afhankelijk van leeftijd en ervaring).
ZP&co is een bemiddelingsorganisatie/coöperatie voor ZZP’ers met een HBO+ werk-denkniveau. Wij hebben geen winstdoelstelling. Jij als Zelfstandig Professional staat centraal in onze coöperatie. Doe mee en word lid. Bedrijven die op zoek zijn naar ZZP’ers. Wij hebben ze. Meld uw vacature aan op ons administratie info@jong-en-ko.nl.  Met een achterban van ruim 14.000 ZZP’ers heeft de coöperatie altijd een oplossing. 
Datamanager Laadinfra/184925/Negometrix/105

Tagged as: Bouw en Infra, ICT en IT, Interim management, Techniek