• Amsterdam
 • Solliciteren is gesloten
 • Opdrachtnummer: J 21299

Gemeente Amsterdam

Voor Gemeente Amsterdam zijn we op zoek naar een

Senior medewerker gerechtelijke incasso


Organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheer bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/

Afdeling
Belastingen levert samen met de burgers en ondernemers een belangrijke financiële bijdrage aan de stad Amsterdam. Het heffen van belastingen en innen van vorderingen draagt bij aan het realiseren van maatschappelijke doelen en het leefbaar houden van de stad. Belastingen geeft op een professionele wijze uitvoering aan deze belangrijke opgave. Dit betekent dat de organisatie klantgericht en dienstverlenend is, maar ook dat de organisatie duidelijk zichtbaar is door toezicht, controle en handhaving. Het betalen van belastingen en vorderingen wordt zo makkelijk mogelijk gemaakt voor de bewoners en ondernemers in Amsterdam. De afdeling zorgt er ook voor dat dit eerlijk gebeurt: iedereen die dat kan, levert zijn of haar deel.

De afdeling Incasso & Invordering (I&I) draagt zorg voor de inning en invordering van alle bestuursrechtelijke en privaatrechtelijke vorderingen van de gemeente Amsterdam. Als deskundig en betrouwbaar ketenpartner zorgt I&I ervoor dat vorderingen op bewust beheerste wijze zo snel mogelijk worden afgedaan met maximale opbrengsten en minimale kosten. Daarbij staat de dienstverlening centraal, zowel naar de ketenpartners (crediteuren) als naar de burgers en ondernemers (debiteuren). De afdeling I&I bestaat uit vijf teams: Incasso, Invordering (2x), Betalingsverkeer en Kwijtschelding. Het team Incasso verricht alle voorkomende incassowerkzaamheden in opdracht van diverse organisatieonderdelen van de gemeente Amsterdam. Het team draagt zorg voor het invorderen van privaatrechtelijke vorderingen, fiscale vorderingen en diverse bestuurlijke sancties. In voorkomende gevallen verleent het team advies over de juridische aspecten die van belang zijn bij de inningstrajecten. Zonodig wordt de gehele gerechtelijke procedure bij de Rechtbank (sector Kanton), alsmede de fiscale beslag- en executieprocedure verzorgd. Voor de fiscale zaken wordt gebruik gemaakt van de interne deurwaardersafdeling en voor de privaatrechtelijke zaken wordt samengewerkt met externe gerechtsdeurwaarders.

Opdrachtomschrijving
Het team is belast met de uitvoering van de incassofunctie van het de organisatieonderdeel Belastingen en fungeert daarmee als incassobureau voor de gehele gemeenteorganisatie. De senior medewerker gerechtelijke incasso is enerzijds een ervaren allround incassomedewerker en anderzijds gespecialiseerd in het voeren van gerechtelijke procedures.

 • Beheren van complexere incassodossiers en zorgen dat de geplande acties tijdig en correct worden uitgevoerd.
 • Onderhouden van contact – zowel schriftelijk als mondeling (telefonisch) – met schuldenaren, vertegenwoordigers en opdrachtgevers.
 • Opstellen en overdragen van exploten aan de gerechtsdeurwaarder.
 • Bewaken van gerechtelijke procedures en het initiëren van beslag en executie.
 • Opstellen van conclusies bij verweer en optreden namens de gemeente bij comparities.
 • Behandelen van complexere bezwaarschriften en klachten.
 • Zowel intern als extern optreden als aanspreekpunt binnen het vakgebied.

Eisen en wensen  

 1. Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam.
 2. Je beschrijft in maximaal 1-A4 waarom jij de meest geschikte kandidaat bent.
 3. Je beschikt minimaal over een hbo werk- en denkniveau.
 4. Je beschikt over de volgende (werk)ervaring:
  • aantoonbare kennis van privaatrecht;
  • minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring op het gebied van gerechtelijke procedures;
  • aantoonbare ervaring op het gebied van Key2Belastingen;
  • bij voorkeur ervaring met openbaar bestuur;
  • bij voorkeur ervaring op het gebied van gemeentelijke heffingen.
Daarom zijn we benieuwd naar wie jij bent! Voeg een motivatiebrief van maximaal 2 pagina’s A4 en CV van maximaal 3 pagina’s A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe in Word. Ten aanzien van referenties vragen wij: naam, bedrijf en telefoonnummer. Je wordt beoordeeld op zowel eisen als wensen. Wanneer er niet wordt voldaan aan een eis, komt je niet in aanmerking voor de opdracht (knock-out). Daarnaast wordt er beoordeeld op diverse wensen. In je aanbieding moeten eisen en wensen plus de mate waarin hieraan voldaan wordt expliciet benoemd worden. Vermeld het opdrachtnummer op je eventuele reactie. Stuur je CV en motivatiebrief voor 20 september 2021 naar ons administratiekantoor info@jong-en-ko.nl.  
Overige informatie in verband met Corona   
In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Komt de kandidaat in aanmerking voor een interview, dan plant de opdrachtgever vooralsnog een video-gesprek in met de kandidaat. Er zal tijdig contact worden opgenomen om de instructies hiervoor door te nemen. De kandidaat voert het gesprek alleen.  
 • Begindatum: 1 oktober 2021
 • Einddatum: 30 juni 2022
 • Optie tot verlenging: Ja, tot 30 juni 2023
 • Standplaats: Amsterdam
 • Uren: 32 tot 36 uur
 • Aantal kandidaten: 1
 • Gesprek: z.s.m.
Deze opdracht is een niet specifieke zzp opdracht. Informeer naar de mogelijkheden. De functie wordt uitgevoerd op basis van een gezagsverhouding. Er is sprake van leiding en toezicht door de opdrachtgever. Voor de periode van de opdracht gaan wij een tijdelijk dienstverband met je aan. 
ZP&co is een bemiddelingsorganisatie/coöperatie voor ZZP’ers met een HBO+ werk-denkniveau. Wij hebben geen winstdoelstelling. Jij als Zelfstandig Professional staat centraal in onze coöperatie. Doe mee en word lid. Bedrijven die op zoek zijn naar ZZP’ers. Wij hebben ze. Meld uw vacature aan op ons administratie info@jong-en-ko.nl.  Met een achterban van ruim 14.000 ZZP’ers heeft de coöperatie altijd een oplossing. 
Senior medewerker gerechtelijke incasso/185380/54/ 

Tagged as: Finance, Juridisch