• Hilversum
 • Solliciteren is gesloten
 • Opdrachtnummer: Z 21307

gemeente Hilversum

Voor gemeente Hilversum zijn we op zoek naar een

Projectleider Invoering WOO (e.a.)

De organisatie
De gemeente Hilversum luistert aandachtig naar de vraagstukken die haar burgers, bezoekers en bedrijven aan de orde stellen. We zoeken actief de dialoog op met onze inwoners en partners. We helpen hen om oplossingen te vinden. Soms door in coproductie samen te werken. En soms door de regie te voeren. Zo werken we aan een zelfredzame samenleving. Die samenleving verandert echter steeds sneller. Van ons wordt verwacht dat wij effectief en tijdig kunnen inspringen op nieuwe eisen en wensen.

Hiervoor hebben we een netwerkorganisatie gebouwd. Daarin werken ruim 600 collega’s aan wat er nodig is voor en in Hilversum. Dat zijn collega’s die hun maatschappelijke betrokkenheid en ambitie kunnen omzetten naar concrete resultaten, waar de stad verder mee kan. Het zijn collega’s die bereid zijn om steeds die extra stap te zetten, ook op de minder gebaande paden. Die anderen – binnen en buiten de organisatie – stimuleren en helpen om hetzelfde te doen. Collega’s die flexibiliteit tonen in houding en gedrag. Die denken en handelen vanuit zelfvertrouwen en verantwoordelijkheid. Collega’s die politiek sensitief zijn, inzicht hebben in de processen en hun eigen rol binnen een politiek bestuurlijke omgeving.

Onze kernwaarden: klantgericht werken, initiatief nemen, samenwerken en samenlevingsgericht werken. De rode draad is dat we ons blijven ontwikkelen. Dan zijn we nu, maar ook in de toekomst, toegerust voor de (nieuwe) taken waar we als gemeente voor staan.

Opdrachtomschrijving
De Wet Open Overheid (WOO) zal naar verwachting op 1 januari 2022 inwerkingtreden. De wet is bedoeld om overheden transparanter te maken en moet ervoor zorgen dat overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten en goed te archiveren is. Naast de WOO treedt ook de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (WMEBV)  in werking en moet de tweede fase van de Wet elektronische publicatie (WEP) afgerond worden.
De implementatie van deze wetten gaat de gemeente Hilversum projectmatig aanpakken. Ten behoeve van dit project is de gemeente Hilversum op zoek naar een projectleider.

De opdracht valt onder de verantwoordelijkheid van de Teammanager Juridische Zaken en zal in nauwe samenwerking met de overige betrokken Teams uitgevoerd worden. De werkzaamheden zijn als volgt:

 1. Opstellen en uitvoering projectplan Analyse en Impact fase (in samenhang).
  • Analyse en Impact
 • WOO;
  a. Opstellen impactanalyse WOO (ten behoeve van alle informatie categorieën).
  b. Opstellen implementatieplan WOO (ten behoeve van alle informatie categorieën).
  c. Laten vaststellen implementatieplan WOO.
 • WEP;
  a. Opstellen impactanalyse 2e fase WEP (op basis van 1e fase).
  b. Opstellen implementatieplan 2e fase WEP.
  c. Laten vaststellen van implementatieplan.
 • WMEBV;
  a. Opstellen implementatieplan WMEBV.
  b. Laten vaststellen implementatieplan WMEBV.

De genoemde implementatieplannen kennen een nauwe samenhang (zowel qua domeinen als bemensing) en zullen in samenhang vastgesteld moeten worden. De verwachting is dat het implementatie een fasering kent die gebaseerd is op inwerkingtreding van de diverse onderdelen.

 1. Uitvoering implementatieplan invoering 3 genoemde wetten.
  • De coördinatie van de uitvoering van de verschillende onderdelen van het plan kan naar wens van de gemeente Hilversum extern of intern opgevuld worden.

De impactanalyses houdt rekening met de impact alle relevante aspecten. Het gaat hierbij om de impact op: Burger, Organisatie, Beleid en richtlijnen, Processen, Systemen, Kosten.

In het implementatieplan wordt natuurlijk rekening gehouden met de ambitie, strategie en impact op onder andere burger, organisatie, processen, systemen en kosten.

 

Competenties

 • Verantwoordelijkheid (actie ondernemen);
 • Oordeelsvormig (afwegen);
 • Regisseren (afstemmen en deelproject leiden);
 • Samenwerken;
 • Resultaatgericht (formuleert resultaten).

Eisen en wensen  

 1. Je beschikt over een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
 2. Je hebt aantoonbare werkervaring als Projectleider op het gebied van implementatie van wetgeving en/of IV in primaire en bedrijfsvoering (vermeld dit duidelijk in het cv);
 3. Je beschikt over aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met werken binnen een gemeente van minimaal vergelijkbare grote (50.000 a 100.00 inwoners) (dit is aantoonbaar met referenties);
 4. Je hebt aantoonbare specifieke kennis en werkervaring met betrekking tot verandertrajecten (vermeld dit duidelijk in het cv);
 5. Je bent bij aanvang van de opdracht (per half oktober) beschikbaar voor tenminste 16-24 uur per week;
 6. Je bent bekend met het IT-landschap inzake digitale informatiehuishouding bij overheden;
 7. Je beschikt over aantoonbare kennis van het functioneren van het Openbaar Bestuur en daarmee samenhangende besluitvormingscircuits en onderliggende informatievoorziening (vermeld dit middels een concreet voorbeeld);
 8. Je hebt aantoonbare kennis van archiefwetgeving (o.a. archiefwet) en wetgeving op (passieve/actieve) openbaarmaking (o.a. Wob);
 9. Je hebt aantoonbare kennis van koppelingen en aansluitingen op landelijke voorzieningen (zoals: PLOOI.DROP) (vermeld dit duidelijk in het cv).
Daarom zijn we benieuwd naar wie jij bent! Voeg een motivatiebrief van maximaal 2 pagina’s A4 en CV van maximaal 3 pagina’s A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe in Word. Ten aanzien van referenties vragen wij: naam, bedrijf en telefoonnummer. Je wordt beoordeeld op zowel eisen als wensen. Wanneer er niet wordt voldaan aan een eis, komt je niet in aanmerking voor de opdracht (knock-out). Daarnaast wordt er beoordeeld op diverse wensen. In je aanbieding moeten eisen en wensen plus de mate waarin hieraan voldaan wordt expliciet benoemd worden. Vermeld het opdrachtnummer op je eventuele reactie. Stuur je CV en motivatiebrief voor 20 september 2021 naar ons administratiekantoor zp@jong-en-ko.nl.  
Overige informatie in verband met Corona   
In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Komt de kandidaat in aanmerking voor een interview, dan plant de opdrachtgever vooralsnog een video-gesprek in met de kandidaat. Er zal tijdig contact worden opgenomen om de instructies hiervoor door te nemen. De kandidaat voert het gesprek alleen.  
 • Begindatum: z.s.m
 • Einddatum: 9 maanden vanaf begindatum
 • Optie tot verlenging: Ja, 3×3 maanden
 • Standplaats: Hilversum
 • Uren: 16 tot 24 uren per week  
 • Gesprek: week 39
Een indicatie van je uurtarief voor deze opdracht zien wij graag in je mail. ZP&co werkt in opdracht van de externe opdrachtgevers met uurtarieven inclusief reis en verblijfkosten, exclusief BTW.  
Indien je geen ZZP’er bent kun je ook reageren. Wij bieden je dan, voor de periode van de opdracht, een marktconform salaris.  
ZP&co is een bemiddelingsorganisatie/coöperatie voor ZZP’ers met een HBO+ werk-denkniveau. Wij hebben geen winstdoelstelling. Jij als Zelfstandig Professional staat centraal in onze coöperatie. Doe mee en word lid. Bedrijven die op zoek zijn naar ZZP’ers. Wij hebben ze. Meld uw vacature aan op ons administratie zp@jong-en-ko.nl.  Met een achterban van ruim 14.000 ZZP’ers heeft de coöperatie altijd een oplossing. 
Projectleider Invoering WOO (e.a.)/ Gemeente Hilversum / Schaal 10 incl0,0 fee flextender/ 6777

Tagged as: ICT en IT, Juridisch, Projectmanagement