• Arnhem
 • Opdrachtnummer: Z 21312

Provincie Gelderland

Voor de Provincie Gelderland zijn we op zoek naar een

Vergunningverlener Waterwet

 

Opdrachtomschrijving
Gelderland, de mooiste provincie van Nederland! Elke dag werken we in de grootste provincie van Nederland samen met 1500 medewerkers om Gelderland mooi, schoon, welvarend en gaaf te houden van en voor ons allemaal. We doen dit met veel inzet, motivatie, kennis en kunde en uiteraard samen met allerlei organisaties en andere partijen.

Samen zoeken we telkens naar nieuwe passende oplossingen voor complexe maatschappelijke opgaven zoals energietransitie, mobiliteit of milieu. Dit maakt ons werk uitdagend, interessant en zinvol.

Vergunningverlening, toezicht en handhaving zijn instrumenten die we op grond van een wettelijke taak uitvoeren en die we inzetten om onze provinciale doelen te bereiken. Het gaat om de taakvelden natuur, (zwem)water, ontgrondingen, bodem en luchtvaart. Jaarlijks worden er circa 5000 vergunningaanvragen en meldingen afgehandeld en worden er circa 3000 toezichtcontroles uitgevoerd.

 • Het team dat zich bezighoudt met de vergunningverlening bestaat uit een 25-tal collega’s en een flexibele schil. Jaarlijks worden veel vergunningen verleend en worden een groot aantal adviesverzoeken en vragen afgehandeld.
 • Het taakveld water (Waterwet en Omgevingsverordening) is binnen het team vergunningverlening een klein taakveld. Je werkt nauw samen met de toezichthouders op dit taakveld en een collega van de provincie Overijssel. Ons college staat voor een integrale aanpak en afstemming met beleidsafdelingen over allerlei aspecten in dit vakgebied is essentieel.
 • We krijgen veel aanvragen binnen en het beleid is constant in beweging waardoor het een uitdaging is tijdig en juridisch houdbare besluiten te nemen. Provinciale doelen (op het gebied van bijvoorbeeld natuur, energie, hoogwaterveiligheid) of regionale belangen staan soms op gespannen voet met de waterbelangen die worden beschermd door de Waterwet of de omgevingsverordening. Dat vergt de nodige afstemming, kost tijd en is soms complex. Samen pakken we deze uitdagingen op.

Als vergunningverlener/geohydroloog ben je in staat de technische inhoud te vertalen naar onze klanten (intern en extern). Je stemt af met externe organisaties en je bent in staat de vergunningsprocedures binnen de gestelde kaders uit te voeren. Je schroomt er niet voor om ondersteuning te bieden aan andere vergunningsprocedures die het watersysteem raken. Daarnaast vinden wij het erg belangrijk dat je niet schroomt om gevraagd en ongevraagd te adviseren aan en naar collega’s, management en klanten. Je bent als persoon in staat het bestuurlijke krachtenveld in te schatten en de technische haalbaarheid daarvan. En werk je graag vanuit de bedoeling en denkt daarbij in mogelijkheden.

Verantwoordelijkheden

Als vergunningverlener/geohydroloog behandel je vanuit jouw professie de vergunningaanvragen (op basis van de Waterwet). Daarnaast ben je ook bezig met de onderstaande taken:

 • Je geeft advies wanneer het waterschap of Rijkswaterstaat of ander bevoegd gezag in het proces betrokken is.
 • Je geeft advies over meldingen en/of vergunningaanvragen in relatie tot de omgevingsverordening van onze provincie, waarbij je specifiek kijkt naar de bescherming van de openbare drinkwatervoorziening.
 • Je adviseert onze collega’s bij vergunningaanvragen waarbij je rekening houdt met andere wetten die van toepassing zijn op het grondwater (ontgronding, bodem en natuur).
 • Je adviseert de collega’s van handhaving met specialistische kennis.
 • Je beantwoordt vragen en behandelt verzoeken die betrekking hebben op grondwateronttrekking (verzorgen en begeleiden van vergunningaanvragen voor de openbare drinkwatervoorziening, industriële toepassingen en open bodemenergiesystemen en het beoordelen van de effecten daarvan voor de praktijk).
 • Je bent het aanspreekpunt en key-user van het landelijke grondwater register.

Eisen en wensen

 1. Je bent in de afgelopen twee jaar niet in loondienst geweest van provincie Gelderland.
 2. Je beschikt aantoonbaar over minimaal een afgeronde geohydrologische HBO opleiding
 3. Je beschikt aantoonbaar over ervaring met grond -en oppervlaktewaterproblematiek. Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in uw toelichting minimaal 2 opdrachten/projecten waaruit blijkt dat u aan deze eis voldoet.
 4. Je hebt aantoonbaar minimaal 1 jaar ervaring met vergunningverlening op technisch gebied. Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in uw toelichting de ervaring waaruit blijkt dat u aan deze eis van minimaal 1 jaar ervaring voldoet.
 5. Je beschikt aantoonbaar over ervaring met hydrologische berekeningen en grondwatermodellering. Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in uw toelichting minimaal 2 opdrachten/projecten, één voor hydrologische berekeningen en één voor grondwatermodellering, waaruit blijkt dat u aan deze eis voldoet.
 6. Je hebt aantoonbaar ervaring met vergunningverlening op hydrologisch of aanverwant gebied, aan te tonen met praktijkvoorbeelden.
 7.  Je hebt aantoonbaar ervaring met de integrale relatie tussen de compartimenten water, bodem en natuur, aan te tonen met praktijkvoorbeelden.Je kan minimaal 2 opdrachten/projecten beschrijven waaruit ervaring blijkt met de integrale relatie tussen de compartimenten water, bodem en natuur.
Daarom zijn we benieuwd naar wie jij bent! Voeg een motivatiebrief van maximaal 2 pagina’s A4 en CV van maximaal 3 pagina’s A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe in Word. Ten aanzien van referenties vragen wij: naam, bedrijf en telefoonnummer. Je wordt beoordeeld op zowel eisen als wensen. Wanneer er niet wordt voldaan aan een eis, komt je niet in aanmerking voor de opdracht (knock-out). Daarnaast wordt er beoordeeld op diverse wensen. In je aanbieding moeten eisen en wensen plus de mate waarin hieraan voldaan wordt expliciet benoemd worden. Vermeld het opdrachtnummer op je eventuele reactie. Stuur je CV en motivatiebrief voor 27 september 2021 naar ons administratiekantoor zp@jong-en-ko.nl.  
Overige informatie in verband met Corona   
In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Komt de kandidaat in aanmerking voor een interview, dan plant de opdrachtgever vooralsnog een video-gesprek in met de kandidaat. Er zal tijdig contact worden opgenomen om de instructies hiervoor door te nemen. De kandidaat voert het gesprek alleen.  
 • Begindatum: 1 november 2021
 • Einddatum: 31 oktober 2022
 • Optie tot verlenging: Ja; 4 keer 12 maanden
 • Standplaats: Arnhem 
 • Uren: 32 tot 36 uur per week  
 • Aantal kandidaten: 1
 • Gesprek: z.s.m
Een indicatie van je uurtarief voor deze opdracht zien wij graag in je mail. ZP&co werkt in opdracht van de externe opdrachtgevers met uurtarieven inclusief reis en verblijfkosten, exclusief BTW.  
Indien je geen ZZP’er bent kun je ook reageren. Wij bieden je dan, voor de periode van de opdracht, een marktconform salaris.  
ZP&co is een bemiddelingsorganisatie/coöperatie voor ZZP’ers met een HBO+ werk-denkniveau. Wij hebben geen winstdoelstelling. Jij als Zelfstandig Professional staat centraal in onze coöperatie. Doe mee en word lid. Bedrijven die op zoek zijn naar ZZP’ers. Wij hebben ze. Meld uw vacature aan op ons administratie info@jong-en-ko.nl.  Met een achterban van ruim 14.000 ZZP’ers heeft de coöperatie altijd een oplossing. 
Vergunningverlener Waterwet/provincie gelderland/inhuur gelderland/100/

Tagged as: Juridisch