• Amsterdam
 • Solliciteren is gesloten
 • Opdrachtnummer: Z 21326

AMC/VUMC

Voor het AMC/VUMC zijn we op zoek naar een  

 

ALGEMEEN TECHNISCH PROJECTLEIDER 

 

Opdrachtomschrijving: 

Er is een alliantie en bestuurlijke fusie tussen AMC en VUmc. De organisatorische samenvoeging van de ICT-diensten van AMC en VUmc tot één Dienst ICT voor Amsterdam UMC heeft inmiddels plaats gevonden. De harmonisatie van de ICT-voorzieningen van VUmc en AMC zijn in volle gang. Veel omgevingen en applicaties worden in de komende jaren geharmoniseerd. Waaronder ook de ICT-infrastructuur, infrastructurele- en applicatiediensten. 

Er verandert veel binnen de organisatie. Er lopen veel projecten en programma’s naast elkaar. Nog niet zijn op alle onderwerpen de noodzakelijke fundamentele keuzes gemaakt. De zorgafdelingen zijn ondertussen aan het lateraliseren en willen daarbij ondersteund worden met gezamenlijke ICT-voorzieningen. Dat brengt verschillende uitdagingen met zich mee rond resources, prioriteren, het behalen van resultaten en de belangen van andere projecten en programma’s. 

Opdrachtomschrijving: 

Leiden van diverse deelprojecten onder het programma Infrastructuur Voorzieningen Amsterdam UMC (IVA). De onderwerpen bevinden zich in een groot gedeelte van de ‘infra-stack’. Vanaf (en niet met) netwerkinfrastructuur tot aan (maar zonder) de applicaties voor de eindgebruikers. 

De projectleiders binnen IVA doen verschillende projecten binnen de ‘infra-stack’. Denk hierbij aan: 

 • Databases (SQL) 
 • Windows monitoring 
 • Windows beheer 
 • Linux (OS en beheerlandschap) 
 • Identity Management 
 • Middleware 

 

Eisen en wensen: 

 1. Je hebt technisch kennis. Je bent in staat om architecten en beheerders te begeleiden in het proces om te komen tot oplossingen voor complexe (technische) vraagstukken. En waar nodig deze te vertalen naar heldere beslisnotities voor de programmamanager of stuurgroep. Je hebt dus goede schriftelijke vaardigheden.  
 2. Je bent in staat om afhankelijk van het individu of de groep waar hij/zij mee werkt de meeste efficiënte managementstijl te kiezen. Voor sommige projecten is het nodig om te sturen op kleine stappen om zo iteratief het gewenste resultaat te behalen (taakgericht sturen).  
 3. Je bent in staat om overzicht en inzicht te creëren om planmatig het gewenste resultaat te behalen of tijdig bij te sturen en indien nodig te escaleren.  
 4. Je beschikt over communicatieve vaardigheden. Na de alliantie is de ICT-organisatie nog niet volledig uitgekristalliseerd. Er zijn groepen medewerkers die nog niet ‘vanzelf’ constructief met elkaar samenwerken. Als projectleider vraagt dat wat van jouw verbindende capaciteiten en communicatievaardigheden.  
 5. Je hebt ervaring in complexe organisatie. Ziekenhuizen staan bekend als complexe organisaties. Zeker academische ziekenhuizen. Je moet als projectleider hier goed je weg in weten te vinden;  
 6. De organisatie is nog in ontwikkeling. Dat betekent dat jij vaak het initiatief moet nemen om b.v. informatie te halen. 
 
Daarom zijn we benieuwd naar wie jij bent! Voeg een motivatiebrief van maximaal 2 pagina’s A4 en CV van maximaal 3 pagina’s A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe in Word. Ten aanzien van referenties vragen wij: naam, bedrijf en telefoonnummer. Je wordt beoordeeld op zowel eisen als wensen. Wanneer er niet wordt voldaan aan een eis, komt je niet in aanmerking voor de opdracht (knock-out). Daarnaast wordt er beoordeeld op diverse wensen. In je aanbieding moeten eisen en wensen plus de mate waarin hieraan voldaan wordt expliciet benoemd worden. Vermeld het opdrachtnummer op je eventuele reactie. Stuur je CV en motivatiebrief voor 20 september 2021 naar ons administratiekantoor zp@jong-en-ko.nl.  
Overige informatie in verband met Corona In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Komt de kandidaat in aanmerking voor een interview, dan plant de opdrachtgever vooralsnog een video-gesprek in met de kandidaat. Er zal tijdig contact worden opgenomen om de instructies hiervoor door te nemen. De kandidaat voert het gesprek alleen. 
  
 • Begindatum: 1 oktober 2021  
 • Einddatum:  3 maanden 
 • Optie tot verlenging:  ja, optioneel 
 • Standplaats:  Amsterdam 
 • Uren:  32 – 36 uur per week 
 • Aantal ZZP’ers:  2 
 • Gesprek:  zo spoedig mogelijk na sluiting 
  
Een indicatie van je uurtarief voor deze opdracht zien wij graag in je mail. ZP&co werkt in opdracht van de externe opdrachtgevers met uurtarieven inclusief reis en verblijfkosten, exclusief BTW.  
Indien je geen ZZP’er bent kun je ook reageren. Wij bieden je dan, voor de periode van de opdracht, een marktconform salaris.  
Nadere informatie verkrijgbaar bij team ZP&co 085 – 487 85 00. 
ZP&co is een bemiddelingsorganisatie/coöperatie voor ZZP’ers met een HBO+ werk-denkniveau. Wij hebben geen winstdoelstelling. Jij als Zelfstandig Professional staat centraal in onze coöperatie. Doe mee en word lid. Bedrijven die op zoek zijn naar ZZP’ers. Wij hebben ze. Meld uw vacature aan op ons administratie zp@jong-en-ko.nl. Met een achterban van ruim 14.000 ZZP’ers heeft de coöperatie altijd een oplossing. 
 
ALGEMEEN TECHNISCH PROJECTLEIDER /85 /AMC/VUMC / https://onestopsourcing.esdnext.com/3869-algemeen-technisch-projectleider 

Tagged as: ICT en IT, Overige, Projectmanagement