• Zwolle/Thuiswerken
 • Solliciteren is gesloten
 • Opdrachtnummer: Z 21327

Provincie Overijssel

Voor de Provincie Overijssel zijn we op zoek naar een

Communicatieadviseur GGA (Gebiedsgerichte aanpak Stikstof)

 

De organisatie
De provincie Overijssel voert als middenbestuur regie op de Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof (GGA). Binnen de provincie zijn de vaste, doorlopende werkzaamheden belegd bij eenheden die elk voor enkele beleidsvelden verantwoordelijk zijn. Zoals Natuur & Milieu, Ruimte & Bereikbaarheid en Economie & Cultuur. Voor opgaven die tijdelijk bijzondere, eenheidsoverstijgende aandacht/aansturing vragen, wordt gewerkt in programma’s.

Opdrachtomschrijving
De Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof (GGA) is zo’n programma. Voor de GGA zijn vrijwel alle beleidsterreinen waar de provincie zich mee bezig houdt relevant. Denk aan wonen, energietransitie, landelijk gebied, natuur, milieu, water, economie en ruimtelijke ordening.

De Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof is een programma waarbij in de hele provincie, verdeeld in zes gebieden, plannen worden opgesteld om de stikstofproblematiek aan te pakken én andere opgaven mee te koppelen. De provincie werkt hierbij samen met overheden en belangenorganisaties uit de gebieden. Per gebied is een gebiedsteam ingesteld en daarnaast is er een programmateam dat de gebiedsteams faciliteert, zorgt voor overzicht en gebiedsoverstijgende issues aanpakt. Het kernteam van het programma bestaat uit twee programmaleiders, een inhoudelijk projectleider stikstof, een programmasecretaris, twee programmaondersteuners, een manager programmabeheersing, een verbinder met de eenheid Natuur & Milieu, twee communicatieadviseurs en een omgevings- en raakvlakmanager.

Verantwoordelijkheden

 • Redactie van de website. Veranderingen en onzekerheden zijn er volop in het dossier stikstof. Daarom is de website zoals die nu is nogal statisch. Dat willen we veranderen: meer actuele berichtgeving en een meer dynamiek. Naarmate de Gebiedsgerichte aanpak vordert, is er ook meer te melden. Per gebied een pagina op de website waarop in hoofdlijnen de voortgang per gebied staat.
 • Nieuwsbrief stikstof: voor een doelgroep van betrokkenen bij het dossier stikstof maken we een nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief maken we met het programma Laposta. Voor het samenstellen van de nieuwsbrief verzamelen we nu berichten, bijvoorbeeld van het IPO. We willen graag ook de mening van de andere betrokkenen horen, maar dat komt niet goed van de grond. Dus: een interview met een medewerker van een waterschap of een TBO zou een positieve aanvulling zijn van deze nieuwsbrief.
 • We houden een database bij met de belangrijkste vragen die gesteld worden. Onderdeel daarvan is dat we korte tekstjes maken om te gebiedsregisseurs te informeren over relevante onderwerpen. Daarvoor de tekstjes schrijven.
 • Naarmate de Gebiedsgerichte aanpak vordert zal er meer en meer communicatie gaan plaatsvinden, ook in de gebieden. Er is nog geen overzicht of planning welke werkzaamheden dat met zich meebrengt. Gezien het belang van het dossier brengt dat veel (schrijf)werk met zich mee.
 • We willen de samenwerking met Agro&Food en Ontwikkelopgave intensiveren en meer vanuit één perspectief communiceren. Dat ieder nu zijn eigen nieuwsbrief publiceert is eigenlijk niet logisch. Deze samenwerking brengt nieuwe communicatiemiddelen met zich mee.

Competenties

 • Pro actief;
 • Resultaatgericht;
 • Nauwkeurig;
 • Communicatief sterk (zowel mondeling als schriftelijk);
 • Toegankelijk;
 • Omgevingsbewust

Eisen en wensen

  1. Je hebt in de afgelopen twee jaar geen arbeidsovereenkomst of geen tijdelijke arbeidsovereenkomst bij de provincie Overijssel gehad.
  2. Je beschikt aantoonbaar over tenminste een afgeronde HBO opleiding op het gebied van communicatie.
  3. Je beschikt aantoonbaar over minimaal 2 jaar werkervaring bij een provincie in de periode 2016-heden.
  4. Je beschikt aantoonbaar over minimaal 2 jaar werkervaring op gebied van communicatie i.r.t. de thema’s van platteland en natuur en kan 2 projecten/opdrachten noemen waarin u hier een rol heeft gespeeld in de periode 2016 tot heden.
  5. Je hebt specifieke kennis van social media en online communicatiemiddelen in de periode 2016 tot heden.
  6. Je hebt aantoonbare werkervaring opgedaan met thema’s die op dit moment actueel zijn in het landelijke gebied (stikstof, krimpvraagstukken, leefbaarheid en o.a. natuurontwikkeling).
Daarom zijn we benieuwd naar wie jij bent! Voeg een motivatiebrief van maximaal 2 pagina’s A4 en CV van maximaal 3 pagina’s A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe in Word. Ten aanzien van referenties vragen wij: naam, bedrijf en telefoonnummer. Je wordt beoordeeld op zowel eisen als wensen. Wanneer er niet wordt voldaan aan een eis, komt je niet in aanmerking voor de opdracht (knock-out). Daarnaast wordt er beoordeeld op diverse wensen. In je aanbieding moeten eisen en wensen plus de mate waarin hieraan voldaan wordt expliciet benoemd worden. Vermeld het opdrachtnummer op je eventuele reactie. Stuur je CV en motivatiebrief voor 17 september 2021 naar ons administratiekantoor zp@jong-en-ko.nl.  
Overige informatie in verband met Corona   
In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Komt de kandidaat in aanmerking voor een interview, dan plant de opdrachtgever vooralsnog een video-gesprek in met de kandidaat. Er zal tijdig contact worden opgenomen om de instructies hiervoor door te nemen. De kandidaat voert het gesprek alleen.  
 • Begindatum: 6 oktober 2021
 • Einddatum: 31 maart 2022
 • Optie tot verlenging: Ja; optioneel
 • Standplaats: Zwolle ( en i.v.m. Corona maatregelen deels vanuit huis)
 • Uren:  16 tot 24 uur per week  
 • Aantal kandidaten: 1
 • Gesprek: z.s.m
Een indicatie van je uurtarief voor deze opdracht zien wij graag in je mail. ZP&co werkt in opdracht van de externe opdrachtgevers met uurtarieven inclusief reis en verblijfkosten, exclusief BTW.  
Indien je geen ZZP’er bent kun je ook reageren. Wij bieden je dan, voor de periode van de opdracht, een marktconform salaris.  
ZP&co is een bemiddelingsorganisatie/coöperatie voor ZZP’ers met een HBO+ werk-denkniveau. Wij hebben geen winstdoelstelling. Jij als Zelfstandig Professional staat centraal in onze coöperatie. Doe mee en word lid. Bedrijven die op zoek zijn naar ZZP’ers. Wij hebben ze. Meld uw vacature aan op ons administratie info@jong-en-ko.nl.  Met een achterban van ruim 14.000 ZZP’ers heeft de coöperatie altijd een oplossing. 
Communicatieadviseur GGA (Gebiedsgerichte aanpak Stikstof)/Provincie Overijssel/inhuur overijssel/100/

Tagged as: Beleids- en Adviesdiensten, Bouw en Infra, Marketing en Communicatie, Milieu en Groen