• Arnhem
 • Solliciteren is gesloten
 • Opdrachtnummer: Z 21339

Veiligheids Gezondheidsregio Gelderland-Midden

Voor de Veiligheids Gezondheidsregio Gelderland-Midden zijn we op zoek naar een

Adviseur bevolkingszorg

Opdrachtomschrijving

De Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) is een samenwerkingsverband (gemeenschappelijke regeling) van vijftien Gelderse gemeenten (Arnhem, Barneveld, Doesburg, Duiven, Ede, Lingewaard, Nijkerk, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Scherpenzeel, Wageningen, Westervoort en Zevenaar). Binnen dit verband werken de gemeenten samen met de parate diensten aan een veilige en gezonde leefomgeving en worden taken verricht met betrekking tot brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening, rampenbestrijding, crisisbeheersing en handhaving van openbare orde en veiligheid. VGGM staat 24/7 klaar voor onze ruim 660.000 inwoners uit de 15 gemeenten. www.vggm.nl

Ter ondersteuning van de gemeentelijke processen bij rampen en crises is het regionale netwerkteam Bevolkingszorg ingericht en ondergebracht bij VGGM. Het team kent een coördinerend beleidsmedewerker, twee adviseurs en een medewerker ondersteuning en kenmerkt zich door een hechte collegiale samenwerking. Het team werkt samen met de collega’s in de gemeenten en de collega’s in het Veiligheidsbureau van VGGM.

De adviseur bevolkingszorg voert binnen het regionaal netwerkteam zelfstandig de aan hem/haar toebedeelde taken uit. Afstemming met de collega adviseur bevolkingszorg is hierin essentieel, omdat de twee adviseurs elkaar vervangen bij afwezigheid. Dagelijkse aansturing vindt plaats vanuit de coördinator/teammanager.

De adviseur bevolkingszorg:

 • Volgt en inventariseert landelijke en regionale ontwikkelingen op het gebied van multidisciplinaire planvorming en de thema’s acute bevolkingszorg en preparatie nafase.
 • Levert een bijdrage aan communicatie, binding en informatievoorziening van het regionaal netwerkteam door het opstellen van nieuwsbrieven en organiseren van activiteiten.
 • Is secretaris van diverse overleggen en maakt agenda’s, verslagen/actielijsten en bewaakt hier de voortgang van.
 • Participeert in de planvorming en uitvoering omtrent (M)OTO.
 • Participeert in de uitvoering van projecten.

Eisen en wensen

  1. Je beschikt aantoonbaar over een afgeronde HBO/WO-opleiding BIJVOORBEELD in de richting van bestuurskunde, rechten of integrale veiligheidskunde.
  2. Je hebt aantoonbaar – in de periode 2017-heden – ervaring opgedaan met werken in een politiek/bestuurlijke omgeving.
  3. Je hebt aantoonbaar kennis van de (multidisciplinaire) crisisorganisatie.
  4. Je hebt aantoonbaar – in de periode 2017-heden – ervaring opgedaan binnen een netwerkorganisatie.
  5. Je dient in het bezit te zijn van een VOG, profiel 45. Wanneer je in aanmerking komt voor de opdracht dan dien je een kopie van de VOG te overleggen.
  6. Je hebt aantoonbaar – in de periode 2017-heden – ervaring met werkzaamheden bevolkingszorg (gemeentelijke crisisbeheersing) bij één of meerdere gemeente(n), veiligheidsregio(‘s) of binnen de Rijksoverheid. Aan te tonen met praktijkvoorbeelden. Geef concreet aan wat is gedaan en welke uitdagingen zijn opgelost.
  7. Je hebt aantoonbaar – in de periode 2017-heden – ervaring met het werken in een netwerkomgeving op het beleidsveld bevolkingszorg. Benoem en beschrijf (geen abstracte termen) de relevante functie en de aard van de netwerkactiviteiten.
  8. Je hebt aantoonbaar ervaring met het tot stand brengen van resultaten in een netwerkomgeving, waaronder het realiseren van samenwerking, het hebben van overtuiging en het overbruggen van tegenstellingen. Aan te tonen met praktijkvoorbeelden. Geef concreet aan wat is gedaan en welke uitdagingen zijn opgelost.
Daarom zijn we benieuwd naar wie jij bent! Voeg een motivatiebrief van maximaal 2 pagina’s A4 en CV van maximaal 3 pagina’s A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe in Word. Ten aanzien van referenties vragen wij: naam, bedrijf en telefoonnummer. Je wordt beoordeeld op zowel eisen als wensen. Wanneer er niet wordt voldaan aan een eis, komt je niet in aanmerking voor de opdracht (knock-out). Daarnaast wordt er beoordeeld op diverse wensen. In je aanbieding moeten eisen en wensen plus de mate waarin hieraan voldaan wordt expliciet benoemd worden. Vermeld het opdrachtnummer op je eventuele reactie. Stuur je CV en motivatiebrief voor 24 september 2021 naar ons administratiekantoor zp@jong-en-ko.nl.  
Overige informatie in verband met Corona   
In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Komt de kandidaat in aanmerking voor een interview, dan plant de opdrachtgever vooralsnog een video-gesprek in met de kandidaat. Er zal tijdig contact worden opgenomen om de instructies hiervoor door te nemen. De kandidaat voert het gesprek alleen.  
 • Begindatum: 1 november 2021
 • Einddatum: 1 april 2022
 • Optie tot verlenging: Ja 4 keer 3 maanden
 • Standplaats: Arnhem
 • Uren: 32 uur per week  
 • Aantal kandidaten: 1
 • Gesprek: z.s.m
Een indicatie van je uurtarief voor deze opdracht zien wij graag in je mail. ZP&co werkt in opdracht van de externe opdrachtgevers met uurtarieven inclusief reis en verblijfkosten, exclusief BTW.  
Indien je geen ZZP’er bent kun je ook reageren. Wij bieden je dan, voor de periode van de opdracht, een marktconform salaris.  
ZP&co is een bemiddelingsorganisatie/coöperatie voor ZZP’ers met een HBO+ werk-denkniveau. Wij hebben geen winstdoelstelling. Jij als Zelfstandig Professional staat centraal in onze coöperatie. Doe mee en word lid. Bedrijven die op zoek zijn naar ZZP’ers. Wij hebben ze. Meld uw vacature aan op ons administratie info@jong-en-ko.nl.  Met een achterban van ruim 14.000 ZZP’ers heeft de coöperatie altijd een oplossing. 
Adviseur bevolkingszorg/Veiligheids Gezondheidsregio Gelderland-Midden/inhuur gelderland/75/

Tagged as: Beleids- en Adviesdiensten