• Utrecht
 • Solliciteren is gesloten
 • Opdrachtnummer: Z 21346

Gemeente Utrecht

Voor de gemeente Utrecht zijn we op zoek naar een

Senior programma manager Cloud transitie

 De organisatie
DomstadIT is de afdeling bij de gemeente Utrecht die in nauwe samenwerking met andere organisatieonderdelen ICT ontwikkelt, levert, installeert en beheert om te zorgen voor een stabiele en optimaal beschikbare ICT infrastructuur. Wij zijn klantgericht en gemotiveerd om de beste IT te leveren aan onze organisatie en daarmee bij te dragen aan de strategische opgaven in de stad voor gezond stedelijk leven.

Als senior programma manager cloud-transitie ga je rechtstreeks werken voor de concernmanager.
Je stuurt deel-projectleiders aan en zorgt voor goede leveranciersafspraken. Je legt verantwoording af aan de stuurgroep over de stand van zaken in het project.
Binnen DomstadIT werken we agile in Scrum teams. Kenmerkend voor het werk is de combinatie tussen beheer en ontwikkeling. Enerzijds bieden we de business een constant niveau van dienstverlening. Anderzijds zijn innovatie en het meegaan met technologische ontwikkelingen essentieel om aan de veranderende wensen van de business te kunnen voldoen. Hier een weg in vinden, is onze dagelijkse uitdaging.

Opdrachtomschrijving
De groei van de stad leidt tot grote maatschappelijke uitdagingen voor wonen, werken, verplaatsen en verduurzamen. Om die uitdagingen het hoofd te bieden zijn de Opgaven van de Stad opgesteld. Goed ondersteunen van deze opgaven vraagt om een investering in het fundament van de Digitale Stad en radicaal verbeteren van de IT-dienstverlening. Zo kunnen we de kansen die digitalisering biedt, maximaal benutten bij de realisatie van de Opgaven van de Stad.
Met de inrichting van de informatievoorziening willen we bijdragen aan de volgende business drivers:

 • Business continuïteit tegen aanvaardbare kosten, stabiliteit en zekerheid.
 • Flexibel en sneller reageren op wensen en behoeften van burgers, ondernemers en de eigen organisatie.
 • Aansluiten op landelijke trends en ontwikkelingen, zoals de Digitaliseringsagenda, Samen Organiseren en Common Ground.
 • Gebruikmaken van technologische innovaties, zoals continu aanpassen, ‘Anything as a Service’, kunstmatige intelligentie (AI) en datagedreven werken.

Om deze ambitieuze doelstellingen te realiseren is in 2020 het programma Cloudtransitie opgestart.
Het programma bestaat uit 3 onderdelen; infrastructuur, applicaties en regie-organisatie.

 • Het betreft een meerjarig programma
 • Complexe materie die we in samenhang verder realiseren
 • Governance impact op de gehele organisatie qua techniek; doelstelling is een geruisloze implementatie
 • Per werkstroom is er een sponsor met daaronder specifieke werkpakketten

We zoeken een tijdelijke invulling gedurende 6 maanden. Overdracht naar interne projectmanager behoort tot de opdracht.
De oplossing die we voor ogen hebben is voor een deel cloud. We gaan drie omgevingen maken. We gaan de huidige omgeving, het datacenter dat we nu hebben in een datacenter van een leverancier zetten. Dit vanuit de gedachte dat we eigenlijk niet meer eigen rekencentra willen hebben. De andere stroom is dat we een gedeelte van de applicaties gaan oppakken en in bijvoorbeeld de Azure of AWS cloud gaan zetten. Daarmee staan ze wel helemaal in de cloud. De derde stroming is dat we applicaties van leveranciers gaan afnemen. Ook Common Ground is een beweging, die zal zich hoofdzakelijk in de cloud omgeving afspelen.
Samengevat: we gaan hardware van onszelf in een datacenter van de leverancier zetten. We gaan applicaties afnemen (SaaS) van de leverancier en we gaan applicaties opzetten die we in platformen zoals Azure en AWS gaan plaatsen. Daarnaast ontwikkelen we onszelf in een regierol over verschillende functies heen.
De senior projectmanager die we zoeken gaat de aansturing op zich nemen van de 3 werkstromen.

Verantwoordelijkheden

 • Realisatie van eerstvolgende doelstellingen en mijlpalen per programmaonderdeel.
 • Na 6 maanden (of eerder gedurende looptijd) overdracht van taken en verantwoordelijkheden naar interne programma manager van Gemeente Utrecht.
 • Communicatie over voortgang en inhoudelijke ontwikkelingen met sr. Stakeholders en medewerkers gemeente Utrecht.
 • Verantwoording afleggen over inhoudelijke en procesmatige voortgang aan de stuurgroep voorzitter (CIO) en stuurgroep. Tevens voorbereiding stuurgroepstukken.
 • Inhoudelijke bewaking van opgeleverde producten (business cases en planningen) per werkstroom.
 • Uitvoering van programma binnen de huidige financiële kaders.
 • Inhoudelijke afstemming met afhankelijke projecten programma’s zoals digitale stad, common ground, programma gegevensbescherming en werken 3.0.
 • Inhoudelijke sparringpartner / adviseur voor verschillende werkstromen infrastructuur, applicatieportfolio en vernieuwde regie-organisatie.

Eisen en wensen

  1. Je hebt WO werk- en denkniveau.
  2. Je hebt 3-10 jaar ervaring met soortgelijke programma’s met een sterk inhoudelijk karakter en grote organisatieverandering.
  3. Je beschikt over een helicopterview van strategische IT-ontwikkelingen en toepasbaarheid hiervan voor gemeente Utrecht.
  4. Je hebt aantoonbare technische en functionele kennis van en ervaring met grootschalige cloudtransities naar hybride cloud-omgevingen
  5. Je hebt aantoonbare kennis van de functionaliteit en toepassing moderne ICT-infrastructuur, applicaties
  6. Je hebt aantoonbare kennis van applicatie Portfolio management en cloudmigraties van applicaties.
  7. Je hebt aantoonbare kennis en ervaring met enterprise architectuur, en met name common ground. principes in combinatie met Enterprise architectuur.
  8. Je hebt aantoonbare kennis en praktijkervaring met Cloud-Leveranciersmanagement.
  9. Je hebt aantoonbare kennis van en praktijkervaring met projectmatig werken in een scrumomgeving;
  10.  Je hebt kennis en werkervaring bij grote gemeentelijke (G4) en/of (semi)overheid organisaties in de afgelopen 5 jaar.
  11. Je hebt aantoonbare kennis van en ervaring met privacy & informatie beveiliging (AVG)
  12. Je bent communicatief sterk.
  13. Je bent een pragmatische uitvoerder.
  14. Je bent een sparringpartner voor sr management op gebied van IT-strategische onderwerpen.
  15. Je hebt organisatietalent en het vermogen dingen voor elkaar te krijgen en doorbraken te creëren in impasses.
  16. Je bent organisatiesensitief gecombineerd met stakeholdermanagement.
  17. Je hebt ervaring met werken binnen een regieorganisatie.
  18. Je bent een echte teamspeler.
Daarom zijn we benieuwd naar wie jij bent! Voeg een motivatiebrief van maximaal 2 pagina’s A4 en CV van maximaal 3 pagina’s A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe in Word. Ten aanzien van referenties vragen wij: naam, bedrijf en telefoonnummer. Je wordt beoordeeld op zowel eisen als wensen. Wanneer er niet wordt voldaan aan een eis, komt je niet in aanmerking voor de opdracht (knock-out). Daarnaast wordt er beoordeeld op diverse wensen. In je aanbieding moeten eisen en wensen plus de mate waarin hieraan voldaan wordt expliciet benoemd worden. Vermeld het opdrachtnummer op je eventuele reactie. Stuur je CV en motivatiebrief voor 17 september 2021 naar ons administratiekantoor zp@jong-en-ko.nl.  
Overige informatie in verband met Corona   
In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Komt de kandidaat in aanmerking voor een interview, dan plant de opdrachtgever vooralsnog een video-gesprek in met de kandidaat. Er zal tijdig contact worden opgenomen om de instructies hiervoor door te nemen. De kandidaat voert het gesprek alleen.  
 • Begindatum: Na ontvangst van geldige VOG
 • Einddatum: 30 april 2022 
 • Optie tot verlenging: Onbekend
 • Standplaats: Utrecht
 • Uren: 36 uur per week  
 • Aantal kandidaten: 1
 • Gesprek: z.s.m
Een indicatie van je uurtarief voor deze opdracht zien wij graag in je mail. ZP&co werkt in opdracht van de externe opdrachtgevers met uurtarieven inclusief reis en verblijfkosten, exclusief BTW.  
Indien je geen ZZP’er bent kun je ook reageren. Wij bieden je dan, voor de periode van de opdracht, een marktconform salaris.  
ZP&co is een bemiddelingsorganisatie/coöperatie voor ZZP’ers met een HBO+ werk-denkniveau. Wij hebben geen winstdoelstelling. Jij als Zelfstandig Professional staat centraal in onze coöperatie. Doe mee en word lid. Bedrijven die op zoek zijn naar ZZP’ers. Wij hebben ze. Meld uw vacature aan op ons administratie info@jong-en-ko.nl.  Met een achterban van ruim 14.000 ZZP’ers heeft de coöperatie altijd een oplossing. 
Senior programma manager Cloud transitie/gemeente utrecht/nego4/135/

Tagged as: ICT en IT, Interim management