VNG

Voor de VNG zijn we op zoek naar een

Senior implementatieadviseur voor PGB2.0 systeem

 De organisatie
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) werkt aan een krachtige lokale overheid. VNG Realisatie stelt daarbij de lokale uitvoering van de maatschappelijke opgaven door gemeenten centraal. Onder meer door het actief participeren in de
netwerken van gemeenten en hun partners, daar samenwerking te stimuleren via ‘samen organiseren’ en waar mogelijk standaarden te ontwikkelen die de dienstverlening van gemeenten verbeteren. Zo draagt VNG Realisatie bij aan vier gemeentelijke speerpunten:

 •  werken als één overheid, met leden en partners, aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken op sociaal, fysiek en veiligheidsdomein;
 • verbeteren van de dienstverlening;
 • een efficiënte en wendbare organisatie;
 • anticiperen op de toekomst.

De afdeling
Zelf regie voeren over je leven, ook als je zorg en ondersteuning nodig hebt. Dat kan mede dankzij het persoonsgebonden budget (pgb), een budget dat mensen met een chronische beperking of ziekte toegekend kunnen krijgen om zelf zorg in te kopen. Het PGB2.0-systeem verzorgt de administratieve ondersteuning van budgethouders, hun zorgverleners, de verstrekkers (gemeente of zorgkantoor) en de SVB bij het toekennen en beheren van budgetten en zorgovereenkomsten, en het registreren en betalen van zorgdeclaraties. Met PGB2.0 kan dit snel, gemakkelijk, overzichtelijk en veilig.
De invoering van PGB2.0 is een ketenprogramma, gericht op de vervanging van het huidige pgb-systeem. Het team bij VNG Realisatie draagt bij aan de landelijke invoering van PGB2.0 bij gemeenten. Het helpt de gemeenten het systeem te implementeren en ondersteunt hen in de communicatie hierover met hun budgethouders.

Het team – bestaande uit een implementatieadviseur, een communicatieadviseur, een accountmanager, een functioneel specialist en een technisch specialist – verbindt, onder leiding van een projectleider, samen met gemeenten, kennis en expertise passend binnen de beweging van Samen Organiseren. Daarbij wordt nauw samengewerkt met beleidsmedewerkers en andere inhoudelijke experts van de VNG.

Opdrachtomschrijving
Binnen de VNG loopt een project op het gebied van het persoonsgebonden budget (pgb). Centraal staat de gefaseerde invoering van een nieuw pgb-systeem voor de administratieve ondersteuning van het trekkingsrecht, waarmee verdere standaardisatie en vereenvoudiging van het proces wordt bewerkstelligd. De invoering van het PGB2.0- systeem gebeurt in nauwe samenwerking met andere ketenpartners, waaronder het ministerie VWS, SVB en zorgkantoren. ‘Zorgvuldigheid boven snelheid’ vormt hierbij steeds het uitgangspunt.
Gemeenten worden vanuit het project ondersteund bij de invoering van PGB2.0, onder andere door het aanbieden van webinars, informatiesessies, een implementatie- en communicatietoolkit en een online community. Zie voor meer informatie:
https://www.vngrealisatie.nl/producten/ontwikkeling-en-implementatie-pgb20 De verwachting is dat in de komende periode de uitvoeringsvraagstukken in toenemende mate aandacht vragen. Gemeenten zullen zich voorbereiden en aan de slag gaan met de invoering van het nieuwe pgb-systeem. Daarom zoekt de VNG Realisatie versterking van het team.
Als senior implementatieadviseur is het jouw taak om gemeenten te ondersteunen bij de voorbereidingen op en de implementatie van PGB2.0. Je bent, samen met de accountmanager(s), het centrale aanspreekpunt voor alle aan PGB2.0 gerelateerde zaken vanuit gemeenten. Je faciliteert gemeenten in het scherp krijgen van hun implementatievragen op het gebied van PGB2.0. Verder ben je in staat deze vragen zelf te beantwoorden of te zorgen voor beantwoording door collega’s uit het PGB2.0 projectteam en hiermee gemeenten op weg te helpen in de implementatie.

Verantwoordelijkheden

 • Opstellen, selecteren en bewaken en actueel houden van de inhoudelijke planning voor de tranchegewijze aansluiting van gemeenten
 • Voorbereiden en leiden thematische seminars/webinars voor gemeenten over de inhoud/functionaliteit en voortgang van het PGB2.0 systeem
 • Informatie over PGB 2.0 op een voor elke gemeente meest passende manier uitleggen en overdragen en fungeren als vraagbaak
 • Materiedeskundig en vertegenwoordiger van de VNG in het proces van (door)ontwikkeling van de functionaliteiten van het systeem PGB2.0
 • Zorgt voor het verzamelen, delen en verspreiden van kennis en ervaring door afstemming met beleidsambtenaren en ketenpartners op dit gebied
 • Deelnemen aan landelijke projectgroepen en werkgroepe
 • Bijhouden en verwerken van de lessons learned tijdens het aansluitproces en, waar nodig, (toezien op het) bijstellen van relevante documenten zoals planningen, factsheets, draaiboeken, instructies en presentaties
 • In samenspraak met de accountmanager(s) onderhouden van contact met en enthousiasmeren van bij de tranches betrokken gemeenten om aan te sluiten op PGB2.0
 • In afstemming met VWS en SVB, organiseren van de nazorg bij gemeenten, na aansluiting op PGB2.0
 • In samenwerking met collega’s uit het PGB2.0-projectteam, (pro)actief bewaken van de voorbereidingen bij gemeenten op de aansluiting op PGB2.0
 • Actief deelnemen aan de ondersteuning van gemeenten bij de aansluiting op PGB2.0
 • Sturing geven aan de bijdragen van ketenpartners bij de aansluiting van gemeenten gedurende de landelijke uitrol
 • Toezien op de directe inbreng van collega’s uit het PGB2.0-projectteam bij het aansluitproces van gemeenten
 • Rapporteren over de voortgang van de implementatie bij gemeenten van PGB2.0 binnen de projectenstructuur van PGB2.0 aan de projectleider

Eisen en wensen

  1. Je hebt een afgeronde WO opleiding in de richting van bedrijfskunde, bestuurskunde of informatiemanagement;
  2. Je hebt minimaal 5 jaar ervaring op WO werk- en denkniveau;
  3. Je beschikt over ervaring van tenminste 2 jaar, opgedaan in de laatste 5 jaar, in de rol van coördinator of expert in projecten die decentraal bij meerdere gemeenten tegelijkertijd geïmplementeerd zijn;
  4. Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring binnen het sociaal domein;
  5. Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met informatisering vraagstukken bij gemeenten of vergelijkbare (semioverheid) organisaties.
  6. Je hebt ervaring met gemeenten of  vergelijkbare (semi overheids)organisaties waarbij ervaring is opgedaan met de
   werkwijzen en uitvoeringspraktijk op het terrein van de Wmo of Jeugdwet.
  7. Je hebt ervaring met de ketenbrede samenwerking m.b.t. het PGB
  8. Je hebt ervaring (opgedaan in de afgelopen vijf jaar), in de rol van adviseur of consultant, in het schakelen tussen de
   werelden van bestuurders, lokale politiek, bedrijfsvoering, inkoop, informatie- en ICT management en
   informatiebeveiliging, en onderling verbinden van deze werelden;
  9. Je hebt aantoonbaar netwerk bij gemeenten binnen het sociaal domein op het gebied van informatiemanagement.
  10. Je hebt technische kennis, opgedaan in de afgelopen 7 jaar, van gemeentelijke infrastructuren en van business IT alignement, blijkend uit cv;
  11. Je beschikt over uitgebreide inzicht, toepassings- en productkennis in relatie tot het PGB-trekkingsrecht, opgedaan
   in de afgelopen 5 jaar;
  12. Je hebt ervaring met projecten waarbij de complexiteit en impact van lokaal beleid versus implementatie is voorgevallen, blijkend uit cv of opdrachten;
  13. Je bent inhoudelijk op de hoogte van de actuele ontwikkelingen rond PGB qua stand van zaken en (on)mogelijkheden, blijkend uit motivatie.
Daarom zijn we benieuwd naar wie jij bent! Voeg een motivatiebrief van maximaal 2 pagina’s A4 en CV van maximaal 3 pagina’s A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe in Word. Ten aanzien van referenties vragen wij: naam, bedrijf en telefoonnummer. Je wordt beoordeeld op zowel eisen als wensen. Wanneer er niet wordt voldaan aan een eis, komt je niet in aanmerking voor de opdracht (knock-out). Daarnaast wordt er beoordeeld op diverse wensen. In je aanbieding moeten eisen en wensen plus de mate waarin hieraan voldaan wordt expliciet benoemd worden. Vermeld het opdrachtnummer op je eventuele reactie. Stuur je CV en motivatiebrief voor 27 september 2021 naar ons administratiekantoor zp@jong-en-ko.nl.  
Overige informatie in verband met Corona   
In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Komt de kandidaat in aanmerking voor een interview, dan plant de opdrachtgever vooralsnog een video-gesprek in met de kandidaat. Er zal tijdig contact worden opgenomen om de instructies hiervoor door te nemen. De kandidaat voert het gesprek alleen.  
 • Begindatum: 1 oktober 2021
 • Einddatum: 31 december 2021
 • Optie tot verlenging: Ja; in overleg tot de maximale contractduur van 36 maanden is bereikt
 • Standplaats: Den Haag – Vanuit huis
 • Uren: 32 uur per week  
 • Aantal kandidaten: 1
 • Gesprek: z.s.m
Een indicatie van je uurtarief voor deze opdracht zien wij graag in je mail. ZP&co werkt in opdracht van de externe opdrachtgevers met uurtarieven inclusief reis en verblijfkosten, exclusief BTW.  
Indien je geen ZZP’er bent kun je ook reageren. Wij bieden je dan, voor de periode van de opdracht, een marktconform salaris.  
ZP&co is een bemiddelingsorganisatie/coöperatie voor ZZP’ers met een HBO+ werk-denkniveau. Wij hebben geen winstdoelstelling. Jij als Zelfstandig Professional staat centraal in onze coöperatie. Doe mee en word lid. Bedrijven die op zoek zijn naar ZZP’ers. Wij hebben ze. Meld uw vacature aan op ons administratie info@jong-en-ko.nl.  Met een achterban van ruim 14.000 ZZP’ers heeft de coöperatie altijd een oplossing. 
 Senior implementatieadviseur voor PGB2.0 systeem/VNG/CMT/100/

Tagged as: Beleids- en Adviesdiensten, Sociaal Maatschappelijk Domein