• Amsterdam
 • Solliciteren is gesloten
 • Opdrachtnummer: X 21354

Gemeente Amsterdam

Voor Gemeente Amsterdam zijn we op zoek naar een

Medewerker Sociaal Wijkteam, specialisatie Jeugd


Organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheer bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/

Afdeling
Amsterdam Zuidoost is één van de zeven stadsdelen van Amsterdam. De stadsdelen zijn de schakel tussen de buurt en het stadhuis. Ieder stadsdeel heeft een eigen dagelijks bestuur en stadsdeelcommissie. De stadsdeelcommissies bestaan uit vertegenwoordigers uit de buurten. Zij behartigen de belangen van bewoners en ondernemers en adviseren het dagelijks bestuur en het stadsbestuur over wat er speelt in het stadsdeel. De stadsdeelorganisaties zijn in de eerste plaats gericht op de uitvoering van stedelijk beleid. Veel ambtenaren die in de stadsdelen werken, zie je dagelijks op straat voor bijvoorbeeld het onderhoud van het groen, handhaving en het ophalen van huisvuil.

Het stadsdeel Zuidoost is een dynamisch en vitaal stadsdeel met een internationale uitstraling en zijn rond de 83.000 inwoners, meer dan 100 culturen en circa 50.000 arbeidsplaatsen. Het is een gebied waar het goed wonen en plezierig recreëren is. Stadsdeel Zuidoost heeft een divers samengesteld personeelsbestand die met succes  in samenwerking met bewoners en bedrijfsleven grote vernieuwingsprojecten in gang hebben gezet op het gebied van ruimtelijke, economische en maatschappelijke ontwikkeling en het beheer van de openbare ruimte.

Opdrachtomschrijving

Het Sociaal Wijkteam werkt vanuit de gedachte één huishouden, één plan, één contactpersoon. Binnen het team wordt expertise samengebracht vanuit verschillende disciplines (zorg en welzijn, jeugd, veiligheid wonen en financiën) zodat de problemen integraal worden opgepakt. De specialisten werken intensief met elkaar, leren van elkaar zodat zij de situatie integraal kunnen benaderen. Er wordt nauw samengewerkt met maatschappelijke partners zoals scholen, huisartsen, veilig thuis en welzijnsinstellingen. Het Sociaal Wijkteam neemt hierin de regie en behoudt het overzicht over het proces.
De medewerker van het Sociaal Wijkteam gaat in contact met de inwoner en stelt samen met het huishouden een ondersteuningsplan op. Het uitgangspunt is het netwerk vergroten en de contacten versterken. Gebruik maken van waar mogelijk het voorveld en waar noodzakelijk, toeleiden naar maatwerkvoorzieningen. Hierin werkt het sociaal wijkteam nauw samen met de backoffice Wmo en Jeugd.

Eisen en wensen  

 1. Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam.
 2. Je beschrijft in maximaal 1-A4 waarom jij de meest geschikte kandidaat bent. Hieruit dient ook te blijken dat je over uitstekende Nederlandse schriftelijke vaardigheden beschikt.
 3. Je dient minimaal 1 relevante referentie op te geven
  Vul in: organisatie – naam contactpersoon – telefoonnummer contactpersoon.
 4. Je bent in het bezit van een SKJ-registratie (reg.nummer vermelden).
 5. Je beschikt minimaal over een afgeronde hbo-opleiding Pedagogiek, MWD of SPH.
 6. Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring in een vergelijkbare functie bij een gemeente in de afgelopen 2 jaar.
 7. Je hebt kennis van de problematiek rondom jeugd, blijkend uit werkervaring in de jeugdzorg
 8. Je hebt kennis van de regionale sociale kaart
 9. Je hebt kennis en/of werkervaring op het gebied van veiligheid, het jonge kind en GGZ problematiek.
Daarom zijn we benieuwd naar wie jij bent! Voeg een motivatiebrief van maximaal 2 pagina’s A4 en CV van maximaal 3 pagina’s A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe in Word. Ten aanzien van referenties vragen wij: naam, bedrijf en telefoonnummer. Je wordt beoordeeld op zowel eisen als wensen. Wanneer er niet wordt voldaan aan een eis, komt je niet in aanmerking voor de opdracht (knock-out). Daarnaast wordt er beoordeeld op diverse wensen. In je aanbieding moeten eisen en wensen plus de mate waarin hieraan voldaan wordt expliciet benoemd worden. Vermeld het opdrachtnummer op je eventuele reactie. Stuur je CV en motivatiebrief voor 21 september 2021 naar ons administratiekantoor info@jong-en-ko.nl.  
Overige informatie in verband met Corona   
In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Komt de kandidaat in aanmerking voor een interview, dan plant de opdrachtgever vooralsnog een video-gesprek in met de kandidaat. Er zal tijdig contact worden opgenomen om de instructies hiervoor door te nemen. De kandidaat voert het gesprek alleen.  
 • Begindatum: 27 september 2021
 • Einddatum: 31 januari 2022
 • Optie tot verlenging: Ja, tot 30 juni 2023
 • Standplaats: Amsterdam
 • Uren: 32 tot 36 uur per week
 • Aantal kandidaten: 1
 • Gesprek: z.s.m.
Deze opdracht is een niet specifieke zzp opdracht. Informeer naar de mogelijkheden. De functie wordt uitgevoerd op basis van een gezagsverhouding. Er is sprake van leiding en toezicht door de opdrachtgever. Voor de periode van de opdracht gaan wij een tijdelijk dienstverband met je aan. Salarisindicatie:  3500  euro tot maximaal 4000 euro bruto per maand op basis van 40 uur. (afhankelijk van leeftijd en ervaring).
ZP&co is een bemiddelingsorganisatie/coöperatie voor ZZP’ers met een HBO+ werk-denkniveau. Wij hebben geen winstdoelstelling. Jij als Zelfstandig Professional staat centraal in onze coöperatie. Doe mee en word lid. Bedrijven die op zoek zijn naar ZZP’ers. Wij hebben ze. Meld uw vacature aan op ons administratie info@jong-en-ko.nl.  Met een achterban van ruim 14.000 ZZP’ers heeft de coöperatie altijd een oplossing. 
Medewerker Sociaal Wijkteam, specialisatie Jeugd/185256/Negometrix/65

Tagged as: Sociaal Maatschappelijk Domein