• Amsterdam
 • Solliciteren is gesloten
 • Opdrachtnummer: X 21356

Gemeente Amsterdam

Voor Gemeente Amsterdam zijn we op zoek naar een

Projectleider structurele integratie programma


Organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheer bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/

Afdeling
Verkeer en Openbare Ruimte zorgt voor de bereikbaarheid, veiligheid en kwaliteit van de openbare ruimte van Amsterdam. Zij werken aan een stad die bereikbaar is op alle niveaus: internationaal, nationaal, regionaal, stedelijk en lokaal. Verkeer en Openbare Ruimte is de eigenaar van het integrale stedelijk verkeer en vervoersysteem (behalve rail), regisseur van de mobiliteitsketen en namens het bestuur eigenaar van de stedelijke eigendommen.

Opdrachtomschrijving

Klimaatverandering betekent een enorme opgave voor de stad. Niet alleen ruimtelijk maar ook in het sociale en financiële domein. Een klimaatbestendig Amsterdam betekent dat we weerbaar en wendbaar zijn in het opvangen van de gevolgen van klimaatverandering (klimaatadaptatie), terwijl we ons als gemeente daarnaast inzetten om onze bijdrage te leveren aan het tegengaan van verdere klimaatverandering (mitigatie, zoals door de energietransitie en circulaire economie). De gevolgen van het veranderende klimaat betekenen grote risico’s voor de stad, die ook zijn toegelicht in de strategie klimaatadaptatie. Tegelijkertijd biedt klimaatadaptatie kansen om de stad leefbaar en veilig te houden, bijvoorbeeld door vergroening. De gemeente Amsterdam wil klimaatadaptatie tot ‘het nieuwe normaal’ maken in relevante projecten en activiteiten, waarbij een iteratieve aanpak belangrijk is, omdat klimaatverandering lastig te voorspellen is. Aan jou de taak om deze enorme uitdaging structureel te integreren in Amsterdam! Het programma komt voort uit een bestuursopdracht, die in mei 2019 door het College is vastgesteld. Dit is in lijn met het landelijke Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie. In februari 2020 is de strategie voor klimaatadaptatie door het College vastgesteld en de uitvoeringsagenda in april 2021. In het programma wordt nauw samengewerkt tussen de directies Verkeer en Openbare Ruimte, Ruimte en Duurzaamheid, het Ingenieursbureau en Waternet, maar ook met alle andere betrokkenen.

Verantwoordelijkheden

 • Uitvoering van het plan van aanpak voor de pijler Structurele Integratie binnen het programma, specifiek obv de strategie en uitvoeringsagenda;
 • Opstellen en bijhouden van een overzicht van bewezen en nog te ontwikkelen maatregelen en beleid, binnen alle domeinen;
 • Ontwikkelen van een proces tbv een iteratieve implementatie van maatregelen, nieuwe randvoorwaarden en beleid voor de komende jaren;
 • Ontwikkelen implementatiestrategie voor huidige (e/o benodigde) werkprocessen;
 • Stakeholder management met en tussen verschillende directies en binnen de gehele keten, op alle niveaus (bestuurlijk, management, middenmanagement, uitvoerend);
 • Coördinatie van de ontwikkeling en uitvoering van directie-specifieke activiteiten om klimaatadaptatie te integreren;
 • Zorgdragen voor samenhang en afstemming tussen de andere pijlers binnen het programma
 • Toezien op voortgang van de pijler en signaleren van eventuele hulpvragen;
 • Aanspreekpunt namens het programma voor onderdelen die raken aan deze pijler;

Eisen en wensen  

 1. Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam.
 2. Je beschrijft in maximaal 1-A4 waarom jij de meest geschikte kandidaat bent. Hieruit dient ook te blijken dat je over uitstekende Nederlandse schriftelijke vaardigheden beschikt.
 3. Je dient minimaal 1 relevante referentie op te geven.
  Vul in: organisatie – naam contactpersoon – telefoonnummer contactpersoon.
 4. Je bent in het bezit van een erkende wo diploma. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.
 5. Je hebt werkervaring bij een 150+ gemeente.
 6. Je hebt werkervaring als Senior projectleider, met ondersteuning van een klein team van strategisch adviseurs en junior projectleiders, binnen een project of programmateam.
 7. Je hebt werkervaring binnen de gemeente Amsterdam, met kennis van de verschillende directies, processen en opgaven.
 8. Je hebt bij voorkeur werkervaring met het ontwikkelen en implementeren van (nieuwe) standaarden in de organisatie.
 9. Je hebt bij voorkeur werkervaring met het ontwikkelen en leiden van iteratieve processen (agile / lean six sigma).
 10. Je hebt bij voorkeur minimaal 5 jaar specifieke werkervaring op het gebied van klimaatadaptatie.
 11. Je hebt bij voorkeur een opleiding of training op het gebied van klimaatadaptatie.
Daarom zijn we benieuwd naar wie jij bent! Voeg een motivatiebrief van maximaal 2 pagina’s A4 en CV van maximaal 3 pagina’s A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe in Word. Ten aanzien van referenties vragen wij: naam, bedrijf en telefoonnummer. Je wordt beoordeeld op zowel eisen als wensen. Wanneer er niet wordt voldaan aan een eis, komt je niet in aanmerking voor de opdracht (knock-out). Daarnaast wordt er beoordeeld op diverse wensen. In je aanbieding moeten eisen en wensen plus de mate waarin hieraan voldaan wordt expliciet benoemd worden. Vermeld het opdrachtnummer op je eventuele reactie. Stuur je CV en motivatiebrief voor 24 september 2021 naar ons administratiekantoor info@jong-en-ko.nl.  
Overige informatie in verband met Corona   
In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Komt de kandidaat in aanmerking voor een interview, dan plant de opdrachtgever vooralsnog een video-gesprek in met de kandidaat. Er zal tijdig contact worden opgenomen om de instructies hiervoor door te nemen. De kandidaat voert het gesprek alleen.  
 • Begindatum: z.s.m.
 • Einddatum: 1 jaar na startdatum
 • Optie tot verlenging: Ja
 • Standplaats: Amsterdam
 • Uren: 20 tot 28 uur per week
 • Aantal kandidaten: 1
 • Gesprek: z.s.m.
Deze opdracht is een niet specifieke zzp opdracht. Informeer naar de mogelijkheden. De functie wordt uitgevoerd op basis van een gezagsverhouding. Er is sprake van leiding en toezicht door de opdrachtgever. Voor de periode van de opdracht gaan wij een tijdelijk dienstverband met je aan. Salarisindicatie:  5800  euro tot maximaal 6300 euro bruto per maand op basis van 40 uur. (afhankelijk van leeftijd en ervaring).
ZP&co is een bemiddelingsorganisatie/coöperatie voor ZZP’ers met een HBO+ werk-denkniveau. Wij hebben geen winstdoelstelling. Jij als Zelfstandig Professional staat centraal in onze coöperatie. Doe mee en word lid. Bedrijven die op zoek zijn naar ZZP’ers. Wij hebben ze. Meld uw vacature aan op ons administratie info@jong-en-ko.nl.  Met een achterban van ruim 14.000 ZZP’ers heeft de coöperatie altijd een oplossing. 
Projectleider structurele integratie programma/183645/Negometrix/110

Tagged as: Projectmanagement, Sociaal Maatschappelijk Domein