• Elst
 • Solliciteren is gesloten
 • Opdrachtnummer: Z 21372

Gemeente Nijmegen

Voor de Gemeente Nijmegen zijn we op zoek naar een

Procescoördinator Regionale Energiestrategie (RES) Arnhem-Nijmegen

 

Opdrachtomschrijving

Op 1 januari 2021 is “de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen” (een gemeenschappelijke regeling) van start gegaan. Dit is een samenwerking tussen 18 gemeenten. De Groene Metropoolregio werkt aan vijf grote opgaven. Op www.groenemetropoolregio.nl vind je meer informatie over de regio en de verschillende opgaven.

Binnen de opgave Circulaire Regio werkt de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen namens 16 gemeenten aan de Regionale Energiestrategie. Hiervoor is een projectorganisatie van 8-10 medewerkers (in deeltijd) gevormd onder leiding van een procesregisseur. Je komt bij de projectorganisatie te werken.
Als procescoördinator heb je de taak om het in gang gezette traject rondom de RES verder op te pakken en uit te voeren waarbij je de rechterhand vormt van de procesregisseur. Jouw focus richt zich met name op de dagelijkse gang van zaken met de werkorganisatie. Dit doe je samen met de 16 deelnemende gemeenten, 3 waterschappen in de regio, de provincie en netbeheerder Alliander en andere relevante stakeholders. Samen zorg je voor een inspirerend, breed en bestuurlijk gedragen proces en overeenkomstige uitkomst.

Verantwoordelijkheden

De uitkomst is een Regionale Energie Strategie 2.0, waarin de regio als bijdrage aan de landelijke klimaatopgave een (geactualiseerd) bod doet t.a.v. grootschalige opwekking van hernieuwbare energie die de regio in 2030 wil realiseren. Onderdeel van de RES regio Arnhem Nijmegen is tevens een Regionale Structuur Warmte.

Als procescoördinator RES werk je nauw samen met de procesregisseur RES. Samen vormen jullie de leiding van de werkorganisatie waarbij de procescoördinator de focus heeft op de onderlinge samenwerking in de werkorganisatie en de algemene procesvoortgang.

Je werkt samen met de medewerkers van de projectorganisatie, coördineert hun werkzaamheden en stemt af met andere collega’s van de Groene metropoolregio en deelnemende gemeenten aan de RES Arnhem-Nijmegen.

Als resultaatgebieden voor 2021-2022 zijn benoemd:

 • Je zorgt samen met de procesregisseur voor de doorstart en functioneren van de werkorganisatie;
 • Je stelt een plan van aanpak RES2.0 inclusief planning op gericht op het proces tot en met RES 2.0, inclusief bestuurlijke besluitvormingsmomenten;
 • Je geeft uitvoering aan de afspraken die met partijen zijn gemaakt in het vastgestelde bod RES 1.0;
 • Je ontwikkelt voorstellen en afspraken met partijen over hun inzet in het proces en beoogde resultaten;
 • Je schrijft mee aan een geactualiseerde RES die wordt geagendeerd in alle gemeenteraden en gelijkwaardige organen van de RES-partners inclusief het hiervoor benodigde proces.

Competenties

 • Oog voor zowel strategie als uitvoering;
 • Flexibele denker en doener;
 • Resultaatgericht;
 • Communicatief vaardig in woord en geschrift;
 • Verbinder en teamontwikkelaar;
 • Kan goed organiseren en structuur aanbrengen;
 • Gericht op oplossingen en kan daar mensen adequaat op aansturen.

Eisen en wensen

 1. Je hebt aantoonbaar WO- werk- en denkniveau.
 2. Je hebt minimaal 1 jaar aantoonbare actuele ervaring (sinds 2018) met het coördineren en operationeel managen van complexe (maatschappelijke) processen en het verbinden van opgaven en partijen.
 3. Je hebt minimaal 1 jaar aantoonbare actuele ervaring (sinds 2018) met het opstellen en aansturen van een actieprogramma waardoor de samenhang en integrale voortgang van het proces efficiënt verloopt.
 4. Er wordt zowel flexibiliteit op inhoud als tijdstippen verwacht. Het RES-proces is lastig voorspelbaar. Het is goed mogelijk dat er andere werkzaamheden bij komen. Daarnaast kent het proces ook pieken in de werkzaamheden. Het is belangrijk dat je flexibel bent en die pieken op kunt opvangen.
 5. Je hebt aantoonbare ervaring met werken in een complexe omgeving en met participatieprocessen.
 6. Je hebt recente (sinds 2018) ervaring als procesmanager.
 7. Je hebt aantoonbaar eerdere ervaring met en kennis van regionale energietransitie (RES) en ruimtelijke opgaven.
Daarom zijn we benieuwd naar wie jij bent! Voeg een motivatiebrief van maximaal 2 pagina’s A4 en CV van maximaal 3 pagina’s A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe in Word. Ten aanzien van referenties vragen wij: naam, bedrijf en telefoonnummer. Je wordt beoordeeld op zowel eisen als wensen. Wanneer er niet wordt voldaan aan een eis, komt je niet in aanmerking voor de opdracht (knock-out). Daarnaast wordt er beoordeeld op diverse wensen. In je aanbieding moeten eisen en wensen plus de mate waarin hieraan voldaan wordt expliciet benoemd worden. Vermeld het opdrachtnummer op je eventuele reactie. Stuur je CV en motivatiebrief voor 21 september 2021 naar ons administratiekantoor zp@jong-en-ko.nl.  
Overige informatie in verband met Corona   
In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Komt de kandidaat in aanmerking voor een interview, dan plant de opdrachtgever vooralsnog een video-gesprek in met de kandidaat. Er zal tijdig contact worden opgenomen om de instructies hiervoor door te nemen. De kandidaat voert het gesprek alleen.  
 • Begindatum: 1 oktober 2021
 • Einddatum: 31 december 2021
 • Optie tot verlenging: Ja; 2 keer 1 jaar
 • Standplaats: Elst
 • Uren: 20 uur per week  
 • Aantal kandidaten: 1
 • Gesprek: z.s.m
Een indicatie van je uurtarief voor deze opdracht zien wij graag in je mail. ZP&co werkt in opdracht van de externe opdrachtgevers met uurtarieven inclusief reis en verblijfkosten, exclusief BTW.  
Indien je geen ZZP’er bent kun je ook reageren. Wij bieden je dan, voor de periode van de opdracht, een marktconform salaris.  
ZP&co is een bemiddelingsorganisatie/coöperatie voor ZZP’ers met een HBO+ werk-denkniveau. Wij hebben geen winstdoelstelling. Jij als Zelfstandig Professional staat centraal in onze coöperatie. Doe mee en word lid. Bedrijven die op zoek zijn naar ZZP’ers. Wij hebben ze. Meld uw vacature aan op ons administratie info@jong-en-ko.nl.  Met een achterban van ruim 14.000 ZZP’ers heeft de coöperatie altijd een oplossing. 
Procescoördinator Regionale Energiestrategie (RES) Arnhem-Nijmegen/gemeente nijmegen/inhuur gelderland/105/

Tagged as: Interim management, Projectmanagement