• Elst
 • Solliciteren is gesloten
 • Opdrachtnummer: Z 21373

Gemeente Nijmegen

Voor de gemeente Nijmegen zijn we op zoek naar een

Trekker Energie & Ruimte, onderdeel Warmte Regionale Energiestrategie (RES)

Opdrachtomschrijving

Op 1 januari 2021 is “de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen” (een gemeenschappelijke regeling) van start gegaan. Dit is een samenwerking tussen 18 gemeenten. De Groene Metropoolregio werkt aan vijf grote opgaven. Op www.groenemetropoolregio.nl vind je meer informatie over de regio en de verschillende opgaven.

Binnen de opgave Circulaire Regio werkt de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen namens 16 gemeenten aan de Regionale Energiestrategie. Hiervoor is een projectorganisatie van 8-10 medewerkers (in deeltijd) gevormd onder leiding van een procesregisseur. Je komt bij de projectorganisatie te werken. Als Trekker Energie & Ruimte, onderdeel Warmte heb je de taak om het in gang gezette traject rondom de RES t.a.v  de warmteclusters, de Transitievisies Warmte (TVW) en de Regionale Structuurvisie Warmte (RSW) verder op te pakken en uit te voeren. Dit doe je samen met de 16 deelnemende gemeenten, 3 waterschappen in de regio, de provincie en netbeheerder Alliander en andere relevante stakeholders. Samen met de andere trekkers in de werkorganisatie werk je aan een inspirerend, breed en bestuurlijk gedragen proces en overeenkomstige uitkomst.

Verantwoordelijkheden
De uitkomst is een Regionale Energie Strategie 2.0, waarin de regio als bijdrage aan de landelijke klimaatopgave een (geactualiseerd) bod doet t.a.v. grootschalige opwekking van hernieuwbare energie die de regio in 2030 wil realiseren. Onderdeel van de RES regio Arnhem Nijmegen is tevens een Regionale Structuur Warmte.

Je werkt samen met de medewerkers van de projectwerkorganisatie, en stemt af met deelnemende gemeenten aan de RES Arnhem-Nijmegen.Daarbij coördineer je het proces voor de verdere ontwikkeling van de warmteclusters en afstemming tussen de Transitievisies Warmte (TVW) en de Regionale Structuurvisie Warmte (RSW). Daarbij begeleid en volg je de deelnemende gemeenten zo passend mogelijk om de RES 1.0 zoveel als mogelijk naar de realisatie te brengen. Uiteraard is oog voor participatief en bestuurlijk draagvlak daarbij relevant. Daarom werk je nauw samen met de andere trekkers en leden van de projectorganisatie en stuur je de assistent Energie&ruimte aan om deze zo goed mogelijk te kunnen laten ondersteunen in dit proces.

Als resultaatgebieden voor 2021-2022 zijn benoemd:

 • Je zorgt voor de doorstart en functioneren van de werkorganisatie op het vlak van energie & ruimte, onderdeel warmte;
 • Je stemt ontwikkeling van de zoekgebieden nauw af met de trekker elektriciteit;
 • Je helpt mee aan het ontwikkelen van het plan van aanpak RES2.0 inclusief planning gericht op het proces tot en met RES 2.0, inclusief bestuurlijke besluitvormingsmomenten;
 • Je geeft uitvoering aan de afspraken die met partijen zijn gemaakt in het vastgestelde bod RES 1.0;
 • Je ontwikkelt voorstellen en afspraken met gemeenten over het verder brengen van de warmteclusters uit de RES 1.0, de TVW en de RSW;
 • Je schrijft mee aan een geactualiseerde RES die wordt geagendeerd in alle gemeenteraden en gelijkwaardige organen van de RES-partners inclusief het hiervoor benodigde proces.

Competenties

 • Bestuurlijke sensitiviteit
 • Overtuigingskracht
 • Proactief
 • Resultaatgericht
 • Goede mondelingen en schriftelijke communicatievaardigheden

Eisen en wensen

 1. Je hebt minimaal 1 jaar aantoonbare actuele (sinds 2018) ervaring met of kennis van de Warmtetransitie.
 2. Je beschikt aantoonbaar over antennes voor de belangen van betrokken partners binnen de warmtetransitie . Geef twee overtuigende voorbeelden uit je werkervaring sinds 2018.
 3. Je beschikt aantoonbaar over ervaring met (bestuurlijke) processen bij gemeenten en hebt gevoel voor bestuurlijke verhoudingen. Geef twee overtuigende voorbeelden uit je werkpraktijk.
 4. Je hebt een afgeronde relevante opleiding op HBO+/WO-niveau op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling of ander relevant vakgebied i.r.t. de energietransitie.
 5. Je bent flexibel wat betreft inhoud en tijdstippen van werken. Het RES-proces is lastig voorspelbaar. Het is goed mogelijk dat er andere werkzaamheden bij komen. Daarnaast kent het proces ook pieken in de werkzaamheden. Het is belangrijk dat je flexibel bent en die pieken op kunt opvangen.
 6. Je hebt aantoonbare ervaring met werken in een complexe omgeving in combinatie met participatieprocessen. Geeft twee voorbeelden uit je werkpraktijk sinds 2018.
 7. Je hebt aantoonbaar recente (sinds 2018) ervaring als procesmanager.
Daarom zijn we benieuwd naar wie jij bent! Voeg een motivatiebrief van maximaal 2 pagina’s A4 en CV van maximaal 3 pagina’s A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe in Word. Ten aanzien van referenties vragen wij: naam, bedrijf en telefoonnummer. Je wordt beoordeeld op zowel eisen als wensen. Wanneer er niet wordt voldaan aan een eis, komt je niet in aanmerking voor de opdracht (knock-out). Daarnaast wordt er beoordeeld op diverse wensen. In je aanbieding moeten eisen en wensen plus de mate waarin hieraan voldaan wordt expliciet benoemd worden. Vermeld het opdrachtnummer op je eventuele reactie. Stuur je CV en motivatiebrief voor 21 september 2021 naar ons administratiekantoor zp@jong-en-ko.nl.  
Overige informatie in verband met Corona   
In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Komt de kandidaat in aanmerking voor een interview, dan plant de opdrachtgever vooralsnog een video-gesprek in met de kandidaat. Er zal tijdig contact worden opgenomen om de instructies hiervoor door te nemen. De kandidaat voert het gesprek alleen.  
 • Begindatum: 1 oktober 2021
 • Einddatum: 31 december 2021
 • Optie tot verlenging: Ja; 2 keer 1 jaar 
 • Standplaats: Elst
 • Uren: 20 uur per week  
 • Aantal kandidaten: 1
 • Gesprek: z.s.m
Een indicatie van je uurtarief voor deze opdracht zien wij graag in je mail. ZP&co werkt in opdracht van de externe opdrachtgevers met uurtarieven inclusief reis en verblijfkosten, exclusief BTW.  
Indien je geen ZZP’er bent kun je ook reageren. Wij bieden je dan, voor de periode van de opdracht, een marktconform salaris.  
ZP&co is een bemiddelingsorganisatie/coöperatie voor ZZP’ers met een HBO+ werk-denkniveau. Wij hebben geen winstdoelstelling. Jij als Zelfstandig Professional staat centraal in onze coöperatie. Doe mee en word lid. Bedrijven die op zoek zijn naar ZZP’ers. Wij hebben ze. Meld uw vacature aan op ons administratie info@jong-en-ko.nl.  Met een achterban van ruim 14.000 ZZP’ers heeft de coöperatie altijd een oplossing. 
Trekker Energie & Ruimte, onderdeel Warmte Regionale Energiestrategie (RES)/gemeente Nijmegen/inhuur Gelderland/105/

Tagged as: Bouw en Infra, Milieu en Groen, Projectmanagement