• Elst
 • Opdrachtnummer: Z 21374

Gemeente Nijmegen

Voor de gemeente Nijmegen zijn we op zoek naar een

Trekker Participatie Regionale Energiestrategie (RES) Arnhem-Nijmegen

Opdrachtomschrijving

Op 1 januari 2021 is “de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen” (een gemeenschappelijke regeling) van start gegaan. Dit is een samenwerking tussen 18 gemeenten. De Groene Metropoolregio werkt aan vijf grote opgaven. Op www.groenemetropoolregio.nl vind je meer informatie over de regio en de verschillende opgaven.

Binnen de opgave Circulaire Regio werkt de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen namens 16 gemeenten aan de Regionale Energiestrategie. Hiervoor is een projectorganisatie van 8-10 medewerkers (in deeltijd) gevormd onder leiding van een procesregisseur. Je komt bij de projectorganisatie te werken.
Als Trekker Participatie heb je de taak om het in gang gezette participatietraject rondom de RES verder op te pakken en uit te voeren. Dit doe je samen met de 16 deelnemende gemeenten, 3 waterschappen in de regio, de provincie en netbeheerder Alliander en ruim 500 stakeholders. De stakeholders die een relevante rol voor zichzelf zien voor de uitvoering van de RES zijn verbonden in de zogeheten Participatietafel. De trekker Participatie is o.a. mede verantwoordelijk voor het verder doorontwikkelen en vormen van deze participatietafel. Tevens is de Trekker Participatie aan zet om zo goed mogelijk de vele stakeholders aan boord te houden ofwel te krijgen. Actief meedenken en meewerken om dit in het proces en in de praktijk vorm te geven is daarom jouw focus.

Verantwoordelijkheden
De uitkomst is een Regionale Energie Strategie 2.0, waarin de regio als bijdrage aan de landelijke klimaatopgave een (geactualiseerd) bod doet t.a.v. grootschalige opwekking van hernieuwbare energie die de regio in 2030 wil realiseren. Onderdeel van de RES regio Arnhem Nijmegen is tevens een Regionale Structuur Warmte.

Je werkt samen met de medewerkers van de projectwerkorganisatie, en stemt af met deelnemende gemeenten aan de RES Arnhem-Nijmegen.

Als resultaatgebieden voor 2021-2022 zijn benoemd:

 • Je zorgt voor de doorstart van de participatietafel;
 • Je vormt actief deel uit van de werkorganisatie RES;
 • Je draagt bij aan de ontwikkeling van het plan van aanpak RES2.0 inclusief planning gericht op het proces tot en met RES 2.0 vanuit de blik van participatie;
 • Je geeft uitvoering aan de afspraken die met partijen zijn gemaakt in het vastgestelde bod RES 1.0;
 • Je ontwikkelt voorstellen en afspraken met partijen over hun inzet in het proces en beoogde resultaten;
 • Je schrijft mee aan een geactualiseerde RES die wordt geagendeerd in alle gemeenteraden en gelijkwaardige organen van de RES-partners inclusief het hiervoor benodigde proces.

Competenties

 • (Bestuurlijk) sensitief
 • Overtuigingskracht
 • Proactief
 • Verbinder
 • Resultaat gericht
 • Goede mondelingen en schriftelijke communicatievaardigheden

Eisen en wensen

 1. Je hebt aantoonbaar minimaal 2 jaar actuele (sinds 2015) en brede ervaring met participatietrajecten.
 2. Je beschikt aantoonbaar over antennes voor de belangen van inwoners, overheidspartners en andere belanghebbenden. Geef 2 overtuigende voorbeelden uit je actuele werkpraktijk.
 3. Je hebt een voor deze opdracht afgeronde relevante opleiding (b.v. communicatie) op HBO+/WO-niveau.
 4. Je bent flexibel op inhoud en tijdstippen. Het RES-proces is lastig voorspelbaar. Het is goed mogelijk dat er andere werkzaamheden bij komen. Daarnaast kent het proces ook pieken in de werkzaamheden. Het is belangrijk dat je flexibel bent en die pieken op kunt opvangen.
 5. Je hebt aantoonbare ervaring met werken in een complexe omgeving in combinatie met participatieprocessen. Geef twee voorbeelden uit je actuele werkpraktijk.
 6. Je hebt eerdere ervaring met regionale energietransitie (RES). Geef twee aansprekende voorbeelden uit je werkpraktijk.
Daarom zijn we benieuwd naar wie jij bent! Voeg een motivatiebrief van maximaal 2 pagina’s A4 en CV van maximaal 3 pagina’s A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe in Word. Ten aanzien van referenties vragen wij: naam, bedrijf en telefoonnummer. Je wordt beoordeeld op zowel eisen als wensen. Wanneer er niet wordt voldaan aan een eis, komt je niet in aanmerking voor de opdracht (knock-out). Daarnaast wordt er beoordeeld op diverse wensen. In je aanbieding moeten eisen en wensen plus de mate waarin hieraan voldaan wordt expliciet benoemd worden. Vermeld het opdrachtnummer op je eventuele reactie. Stuur je CV en motivatiebrief voor 1 oktober 2021 naar ons administratiekantoor zp@jong-en-ko.nl.  
Overige informatie in verband met Corona   
In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Komt de kandidaat in aanmerking voor een interview, dan plant de opdrachtgever vooralsnog een video-gesprek in met de kandidaat. Er zal tijdig contact worden opgenomen om de instructies hiervoor door te nemen. De kandidaat voert het gesprek alleen.  
 • Begindatum: 1 oktober 2021
 • Einddatum: 31 december 2021
 • Optie tot verlenging: Ja; 2 keer 1 jaar 
 • Standplaats: Elst
 • Uren: 20 uur per week  
 • Aantal kandidaten: 1
 • Gesprek: z.s.m
Een indicatie van je uurtarief voor deze opdracht zien wij graag in je mail. ZP&co werkt in opdracht van de externe opdrachtgevers met uurtarieven inclusief reis en verblijfkosten, exclusief BTW.  
Indien je geen ZZP’er bent kun je ook reageren. Wij bieden je dan, voor de periode van de opdracht, een marktconform salaris.  
ZP&co is een bemiddelingsorganisatie/coöperatie voor ZZP’ers met een HBO+ werk-denkniveau. Wij hebben geen winstdoelstelling. Jij als Zelfstandig Professional staat centraal in onze coöperatie. Doe mee en word lid. Bedrijven die op zoek zijn naar ZZP’ers. Wij hebben ze. Meld uw vacature aan op ons administratie info@jong-en-ko.nl.  Met een achterban van ruim 14.000 ZZP’ers heeft de coöperatie altijd een oplossing. 
Trekker Participatie Regionale Energiestrategie (RES) Arnhem-Nijmegen/gemeente nijmegen/inhuur gelderland/105/

Tagged as: Bouw en Infra, Interim management, Milieu en Groen, Projectmanagement