• Lelystad
 • Solliciteren is gesloten
 • Opdrachtnummer: Z 21381

provincie Flevoland

Voor de provincie Flevoland zijn we op zoek naar een     

  

Communicatie adviseur Regionale Energietransitie (RES)

De Organisatie
De RES Flevoland is één van de 30 RES-regio’s in Nederland. Het betreft hier een samenwerkingsverband van provincie, gemeenten en waterschap. Er is een kernteam RES actief dat bestaat uit 4 leden die procesmatig optreedt in de RES Flevoland en bestaat uit een onafhankelijk programmamanager, een vertegenwoordiger gemeenten, en vertegenwoordiger provincie en een projectsecretaris. De provincie Flevoland treedt op als penvoerder (faciliterend en financieel beheer) voor de RES Flevoland. De RES Flevoland valt projectmatig onder de afdeling Strategie en Beleid van de provincie Flevoland.

Opdrachtomschrijving
De communicatieadviseur RES zal helpen bij het opstellen van een communicatieplan van de RES. Het verder uitbouwen van ons netwerk met de partners (die als zijn aangesloten FEA/RES). En in 1 a 2 werkgroepen zal leiden vanuit de meegebrachte expertise op het gebied van communicatie. Tevens dient er uitvoering plaats te vinden van het communicatieplan met nieuwsbrieven en andere externe uitingen.

Project RES
Binnen de regio Flevoland werken 6 gemeenten, 1 waterschap en de provincie samen aan de regionale energiestrategie (RES). Op dit moment staat het uitwerken aan het bod in de RES 1.0 centraal op de thema’s duurzame opwek elektriciteit en warmte. In samenwerking binnen de regio worden afspraken vastgelegd en bevinden we ons in de fase, waarin de participatie en consultatie van de lokale gemeenschap over het bod voor elektriciteit lokaal wordt vormgegeven.

Als communicatie & participatie adviseur voor de RES werk je in een complex krachtenveld. In de komende maanden waarin (boven) lokale inzet door gemeenten centraal staat, heb je als hoofdtaak om de regierol op regionaal niveau in te vullen om daarmee de (boven) lokale inzet krachtig te kunnen ondersteunen. De basis vormt een regionale visie op communicatie & participatie en een plan van aanpak dat aansluit op (boven) lokale behoeften. Het participatietraject is laat tot ontwikkeling gekomen. Zowel op bestuurlijk als op ambtelijk niveau is een zichtbare regierol met grote daadkracht in voorstellen en (gezamenlijke) uitvoering op korte termijn nodig. Voor communicatie bestaat er een netwerk met adviseurs uit de aangesloten gemeenten. De opgave hierbij is om proactief de gemeenten onderling te verbinden en bewoners, stakeholders en raadsleden te betrekken bij de aankomende fasen van uitvoering. Bijvoorbeeld voor het thema: onderzoeken en vaststellen van zoekgebieden voorwindmolens en zonnevelden.

Binnen het kernteam ben je verantwoordelijk voor de inrichting en voortgang op de thema’s communicatie & participatie en maak je een passende werkverdeling met de collega’s (0,6 fte) op dit onderwerp. Samenwerking en ruimte bieden aan je collega bij de uitvoering van de werkzaamheden is een voorwaarde voor succesvolle samenwerking tussen professionals. Het initiëren van activiteiten en het betrekken van andere kernteamleden, bestuurders en externe stakeholders vormt een belangrijk onderdeel van het takenpakket. Je draagt zorg voor betrokkenheid van de deelnemende organisaties op jouw thema’s. Je weet te schakelen in het krachtenveld. Je zoekt actief de verbinding met aanpalende RES-en of andere betrokken instanties op je vakgebied om zo kennis te verbinden.

Competenties:

 • Je bent in staat om inhoudelijke opgaven te verbinden en om te zetten in concrete samenwerkingstrajecten;
 • Je bent samenwerkings- én resultaatgericht en kunt goed in teamverband werken;
 • Je bent een doorpakker, probleem oplossen, zelfredzaam, volhardend, ondernemend en initiatiefrijk.

Eisen en wensen:   

 1. Bij de uitvoering van de opdracht worden geen IT-middelen ter beschikking gesteld. Onder IT-middelen wordt verstaan: laptop en toebehoren. Indien nodig stelt de opdrachtgever een token ter beschikking;
 2. Je beschikt over minimaal 2 jaar aantoonbare kennis en werkervaring van de inhoud, het netwerk en de belangen van de stakeholders, waarbij overzicht houden, communiceren en presenteren aan bestuurders en/of stakeholders inzichtelijk wordt gemaakt;
 3. Je hbet minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als actieve trekker van communicatie én participatietrajecten (benoem dit duidelijk in het cv.);
 4. Je beschikt over minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring binnen de energietransitie (benoem dit duidelijk in het cv.);
 5. Je hebt minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als verantwoordelijke op deze thema’s: stakeholders, communicatie, participatietrajecten en/of energietransitie in RES- verband.
Daarom zijn we benieuwd naar wie jij bent! Voeg een motivatiebrief van maximaal 2 pagina’s A4 en CV van maximaal 3 pagina’s A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe (PDF). Ten aanzien van referenties de vragen wij: naam, bedrijf en telefoonnummer Je wordt beoordeeld op zowel eisen als wensen. Wanneer er niet wordt voldaan aan een eis, komt je niet in aanmerking voor de opdracht (knock-out). Daarnaast wordt er beoordeeld op diverse wensen. In je aanbieding moeten eisen en wensen plus de mate waarin hieraan voldaan wordt expliciet benoemd worden. Vermeld het opdrachtnummer op je eventuele reactie. Stuur je CV en motivatiebrief voor 21 september 2021 naar ons administratiekantoor zp@jong-en-ko.nl
Overige informatie in verband met Corona 
In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Komt de kandidaat in aanmerking voor een interview, dan plant de opdrachtgever vooralsnog een video-gesprek in met de kandidaat. Er zal tijdig contact worden opgenomen om de instructies hiervoor door te nemen. De kandidaat voert het gesprek alleen.
 • Begindatum: 1 oktober 2021
 • Einddatum opdracht: 12 maanden vanaf begindatum
 • Optie tot verlenging: Ja, 1×15 maanden
 • Standplaats: Lelystad
 • Uren : 16 uren per week
 • Gesprek: 27 september as.
Een indicatie van je uurtarief voor deze opdracht zien wij graag in je mail. ZP&co werkt in opdracht van de externe opdrachtgevers met uurtarieven inclusief reis en verblijfkosten, exclusief BTW.  
Nadere informatie verkrijgbaar bij team ZP&co 085 – 487 85 00.  
ZP&co is een bemiddelingsorganisatie/coöperatie voor ZZP’ers met een HBO+ werk-denkniveau. Wij hebben geen winstdoelstelling. Jij als Zelfstandig Professional staat centraal in onze coöperatie. Doe mee en word lid. Bedrijven die op zoek zijn naar ZZP’ers. Wij hebben ze. Meld jouw vacature aan op ons administratiekantoor zp@jong-en-ko.nl Met een achterban van ruim 14.000 ZZP’ers heeft de coöperatie altijd een oplossing.   

     

Communicatie adviseur Regionale Energietransitie (RES)  /provincie Flevoland / 85 incl.2,25/ flextender / 6793

Tagged as: Beleids- en Adviesdiensten, Marketing en Communicatie, Milieu en Groen