• Amsterdam
 • Solliciteren is gesloten
 • Opdrachtnummer: X 21383

Gemeente Amsterdam

Voor Gemeente Amsterdam zijn we op zoek naar een

Technisch manager / projectleider


Organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheer bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/

Afdeling
Werken voor het Ingenieursbureau Amsterdam betekent: Bij­na let­ter­lijk wer­ken in de ach­ter­tuin van haar ei­gen­zin­ni­ge be­wo­ners; Wer­ken in een com­plexe ste­de­lij­ke om­ge­ving met veel sta­ke­hol­ders en bot­sen­de be­lan­gen, waar­in je uit­ge­daagd wordt om te bou­wen op je er­va­ring en nieu­we din­gen uit te pro­be­ren; Elke dag kun­nen fiet­sen door je ei­gen pro­ject­ge­bied en het pro­ject da­ge­lijks zien vor­de­ren. Energietransitie, klimaatadaptatie, mobiliteitstransitie, een snel groeiende stad die vraagt om veilige infrastructuur, een leefbare openbare ruimte en een enorme opgave om de bestaande stad in stand te houden. Het Ingenieursbureau van de gemeente Amsterdam werkt aan deze opgave met bijna 600 professionals in eigen dienst en circa 300 ingehuurde collega’s. Van constructeurs en hydrologen, tot werkvoorbereiders en projectleiders, van directievoerders en planners, tot risico-analisten en innovatie-aanjagers. Zij werken aan de sprong over het IJ, land maken voor IJburg, de instandhouding van kilometers walmuur en de inrichting van honderden straten en vele gebiedsontwikkelingen. Meer weten? www.amsterdam.nl/ingenieursbureau. We bouwen aan kennisnetwerken met onze partners, zowel binnen als buiten de organisatie. Het Ingenieursbureau is heel plat georganiseerd, wat wil zeggen dat je de ruimte krijgt om bijvoorbeeld zelf een kennisvakgroep op te richten of een ontwikkeling van buiten naar binnen te halen als je ziet dat dit belangrijk is voor de stad. Nieuwe samenwerkingen aangaan, pilots draaien en aan de lat staan voor je eigen ontwikkeling – dat kan allemaal bij het Ingenieursbureau!

Opdrachtomschrijving

Je richt je als technisch projectleider op het groot onderhoudsprogramma voor civiele constructies in de stad. Dit programma kenmerkt zich door een groot aantal deelprojecten met een geringe omvang, maar met een complexiteit op het gebied van techniek en/of omgevingsmanagement. De werkzaamheden van de technisch projectleider richten zich grofweg op het structureren van het project, het bepalen van een doelmatige projectaanpak, het aansturen van projectmedewerkers, het interpreteren van technisch resultaten en het rapporteren van projectresultaten. Veel van de benodigde expertise/inzet zal bij externe bureaus ingekocht moeten worden, dus een professionele aansturing van deze bureaus is essentieel. Eigenschappen voor deze functie zijn een proactieve instelling, gewend om risico gestuurd te werken, goed organiserend vermogen, resultaatgericht en goede sociale vaardigheden. De functie is het meest passend voor een technisch medewerker met minimaal 3-5 jaar ervaring op het gebied projectmanagement en affiniteit met beweegbare constructies (sluizen en beweegbare bruggen). Wij zijn op zoek naar een technisch projectleider die de benodigde technisch kennis heeft en tegelijkertijd zorgt voor een goede samenwerking met de interne/externe projectteamleden en opdrachtgever. De nadruk van de werkzaamheden liggen op het aansturen van meerdere projecten betreffende het onderhoud aan een (soms monumentale) brug, sluis of oever.

Eisen en wensen  

 1. Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam.
 2. Je beschrijft in maximaal 1-A4 waarom jij de meest geschikte kandidaat bent. Hieruit dient ook te blijken dat je over uitstekende Nederlandse schriftelijke vaardigheden beschikt.
 3. Je dient minimaal 1 relevante referentie op te geven.
  Vul in: organisatie – naam contactpersoon – telefoonnummer contactpersoon.
 4. Je beschikt minimaal over aantoonbaar HBO werk- en denkniveau. Dit werk- en denkniveau is opgedaan door relevante werkervaring en een minimaal een behaald MBO diploma (civiele) techniek.
 5. Je hebt in de afgelopen 5 jaar tenminste 3 jaar aantoonbare ervaring opgedaan als projectleider van het ontwerp en de realisatie van een civiele constructie in een stedelijke omgeving.
 6. Je hebt ervaring met RAW contracten.
 7. Je hebt technische kennis op het gebied van bruggen of kades.
 8. Je hebt technische kennis op het gebied van beweegbare bruggen of sluizen.
 9. Je hebt ervaring met het werken aan projecten in een stedelijke omgeving, bij voorkeur in de gemeente Amsterdam.
 10. Je hebt ervaring met het leiden van civieltechnische projecten en procedures in de uitvoering.
Daarom zijn we benieuwd naar wie jij bent! Voeg een motivatiebrief van maximaal 2 pagina’s A4 en CV van maximaal 3 pagina’s A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe in Word. Ten aanzien van referenties vragen wij: naam, bedrijf en telefoonnummer. Je wordt beoordeeld op zowel eisen als wensen. Wanneer er niet wordt voldaan aan een eis, komt je niet in aanmerking voor de opdracht (knock-out). Daarnaast wordt er beoordeeld op diverse wensen. In je aanbieding moeten eisen en wensen plus de mate waarin hieraan voldaan wordt expliciet benoemd worden. Vermeld het opdrachtnummer op je eventuele reactie. Stuur je CV en motivatiebrief voor 24 september 2021 naar ons administratiekantoor info@jong-en-ko.nl.  
Overige informatie in verband met Corona   
In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Komt de kandidaat in aanmerking voor een interview, dan plant de opdrachtgever vooralsnog een video-gesprek in met de kandidaat. Er zal tijdig contact worden opgenomen om de instructies hiervoor door te nemen. De kandidaat voert het gesprek alleen.  
 • Begindatum: 18 oktober 2021
 • Einddatum: 17 oktober 2022
 • Optie tot verlenging: Ja; tot 17 september 2023
 • Standplaats: Amsterdam
 • Uren: 24 tot 36 uur per week
 • Aantal kandidaten: 1
 • Gesprek: z.s.m.
Deze opdracht is een niet specifieke zzp opdracht. Informeer naar de mogelijkheden. De functie wordt uitgevoerd op basis van een gezagsverhouding. Er is sprake van leiding en toezicht door de opdrachtgever. Voor de periode van de opdracht gaan wij een tijdelijk dienstverband met je aan. Salarisindicatie:  5800  euro tot maximaal 6300 euro bruto per maand op basis van 40 uur. (afhankelijk van leeftijd en ervaring).
ZP&co is een bemiddelingsorganisatie/coöperatie voor ZZP’ers met een HBO+ werk-denkniveau. Wij hebben geen winstdoelstelling. Jij als Zelfstandig Professional staat centraal in onze coöperatie. Doe mee en word lid. Bedrijven die op zoek zijn naar ZZP’ers. Wij hebben ze. Meld uw vacature aan op ons administratie info@jong-en-ko.nl.  Met een achterban van ruim 14.000 ZZP’ers heeft de coöperatie altijd een oplossing. 
Technisch manager / projectleider/185454/Negometrix/110

Tagged as: Interim management, Projectmanagement, Techniek