• Amsterdam
 • Solliciteren is gesloten
 • Opdrachtnummer: X 21386

Gemeente Amsterdam

Voor Gemeente Amsterdam zijn we op zoek naar een

Samenwerkingsgerichte multidisciplinaire Projectmanager


Organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheer bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/

Afdeling
Het Ingenieursbureau Amsterdam is dé partner binnen de gemeente op het gebied van inkoop, techniek en projectrealisatie in grond-, weg- en waterbouw. Met bijna 1000 medewerkers werken we aan de civiele constructies in Amsterdam, hebben we expertise op water en deltatechnologie, stedelijke inrichting en milieu, infrastructuur en verkeersadvies en leveren we project- en contractmanagement. We bouwen aan kennisnetwerken met onze partners, zowel binnen als buiten de organisatie. Het Ingenieursbureau is heel plat georganiseerd, wat wil zeggen dat je de ruimte krijgt om bijvoorbeeld zelf een kennisvakgroep op te richten of een ontwikkeling van buiten naar binnen te halen als je ziet dat dit belangrijk is voor de stad. Nieuwe samenwerkingen aangaan, pilot’s draaien en aan de lat staan voor je eigen ontwikkeling – dat kan allemaal bij het Ingenieursbureau! Werken voor het Ingenieursbureau Amsterdam betekent: – bijna letterlijk werken in de achtertuin van haar eigenzinnige bewoners; – elke dag kunnen fietsen door je eigen projectgebied en de projecten dagelijks zien vorderen; Wil je werken voor het grootste gemeentelijke Ingenieursbureau aan een van meest interessante gebiedsontwikkeling in Amsterdam? Reageer dan snel.

Opdrachtomschrijving
Het Hoogheemraadschap Hollands-Noorderkwartier (HHNK) bereidt een dijkversterkingsproject in het dorp Durgerdam voor. In Durgerdam trekt HHNK hierbij samen op met gemeente Amsterdam en provincie Noord-Holland om tegelijkertijd ook een impuls te geven aan de ruimtelijke kwaliteit en openbare ruimte. Het project vanuit de opgave van de gemeente betreft de herinrichting van de openbare ruimte, die boven op de dijk van HHNK ligt. Ook moeten de nutsvoorzieningen van Liander en Waternet vernieuwd worden, waarbij de intentie met de nutsbedrijven is uitgesproken samen op te trekken. Het doel van de opgave is een waterveilige, toekomstbestendige openbare ruimte waarbij de wensen van de buurt zijn verwerkt. Denk aan duurzaam, autoluw, veilig en goed ingepast in het monumentale beeld van Durgerdam. Je bent als projectmanager onderdeel van het kernteam Durgerdam samen met HHNK. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het opzetten van een intern projectteam die de komende 2 jaar het Voorontwerp verder uitwerkt naar een aanbesteding en realisatie. Binnen het IPM-model gedachte is afgesproken dat HHNK de rol van omgevingsmanager vervult en de communicatie richting het dorp vormgeeft. Uiteraard in goed overleg en met overeenstemming in het kernteam. We zoeken een samenwerkingsgerichte projectmanager die de belangen vanuit de gemeente met partijen als Waternet, Liander, HHNK en goed georganiseerde buurtbewoners goed kan verbinden. Ervaring met vergelijkbare multidisciplinaire projecten, het werken bij een overheid, goede communicatieve vaardigheden en een proactieve houding worden gevraagd. Ook ben je in staat om de kennis en ervaring vanuit de gemeente Amsterdam effectief in te zetten in deze opgave en deze met partners te delen. Denk bijvoorbeeld aan de ervaringen van schade aan woningen door ongewenste zettingen. Je rapporteert aan een ambtelijk opdrachtgever van Verkeer en Openbare ruimte en geeft mede vorm aan de Stuurgroep Durgerdam waarin je met de verschillende financiers aan tafel zit. Je bereid de besluitvorming en de onderbouwing van het definitief ontwerp voor en brengt deze opgave tot realisatie. Het verantwoorden van de voortgang van de opgave met voortgangrapportages is onderdeel van je verantwoordelijkheid. Het kernteam en het projectteam Durgerdam hanteert een IPM-model. Deze uitvraag betreft de rol van Projectmanager waarbij de kandidaat mogelijk een andere IPM-rol erbij kan nemen. Voor de uitwerking van het DO en uitvoering is het team nog niet bemenst.

Eisen en wensen  

 1. Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam.
 2. Je beschrijft in maximaal 1-A4 waarom jij de meest geschikte kandidaat bent. Hieruit dient ook te blijken dat je over uitstekende Nederlandse schriftelijke vaardigheden beschikt.
 3. Je dient minimaal 1 relevante referentie op te geven.
  Vul in: organisatie – naam contactpersoon – telefoonnummer contactpersoon.
 4. Je beschikt over aantoonbaar HBO werk- en denkniveau. Werk- en denkniveau is opgedaan door relevante werkervaring in vergelijkbare omgeving en projecten.
 5. Je hebt ruime werkervaring >5 jaar binnen een lokale overheid, nutsbedrijven en of waterschappen.
 6. Je hebt aantoonbare ervaring met het voorbereiden en realiseren van multidisciplinaire projecten in een eindverantwoordelijke rol als projectmanager.
 7. Je hebt ervaring met RAW en met relevante wetgeving (milieu, duurzaamheid, EMVI aspecten, etc.).
 8. Je hebt ervaring met samenwerkingsovereenkomsten en contracten in projecten.
 9. Je hebt affiniteit met directievoering UAV en projectleiding van openbare ruimte projecten met diverse raakvlakken met andere opgaven.
 10. Je hebt gewerkt als projectleider in binnenstedelijke opgaven.
 11. Je hebt ervaring met duurzaamheidsopgaven zoals energietransitie in combinatie met openbare ruimte opgaven.
 12. Je hebt ervaring met dijkversterkingsopgaven en de wereld van de Waterschappen.
Daarom zijn we benieuwd naar wie jij bent! Voeg een motivatiebrief van maximaal 2 pagina’s A4 en CV van maximaal 3 pagina’s A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe in Word. Ten aanzien van referenties vragen wij: naam, bedrijf en telefoonnummer. Je wordt beoordeeld op zowel eisen als wensen. Wanneer er niet wordt voldaan aan een eis, komt je niet in aanmerking voor de opdracht (knock-out). Daarnaast wordt er beoordeeld op diverse wensen. In je aanbieding moeten eisen en wensen plus de mate waarin hieraan voldaan wordt expliciet benoemd worden. Vermeld het opdrachtnummer op je eventuele reactie. Stuur je CV en motivatiebrief voor 27 september 2021 naar ons administratiekantoor info@jong-en-ko.nl.  
Overige informatie in verband met Corona   
In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Komt de kandidaat in aanmerking voor een interview, dan plant de opdrachtgever vooralsnog een video-gesprek in met de kandidaat. Er zal tijdig contact worden opgenomen om de instructies hiervoor door te nemen. De kandidaat voert het gesprek alleen.  
 • Begindatum: 1 oktober 2021
 • Einddatum: 29 maart 2023
 • Optie tot verlenging: Ja; tot 30 september 2024
 • Standplaats: Amsterdam
 • Uren: 16 tot 20 uur per week
 • Aantal kandidaten: 1
 • Gesprek: z.s.m.
Deze opdracht is een niet specifieke zzp opdracht. Informeer naar de mogelijkheden. De functie wordt uitgevoerd op basis van een gezagsverhouding. Er is sprake van leiding en toezicht door de opdrachtgever. Voor de periode van de opdracht gaan wij een tijdelijk dienstverband met je aan. Salarisindicatie:  4800  euro tot maximaal 5800 euro bruto per maand op basis van 40 uur. (afhankelijk van leeftijd en ervaring).
ZP&co is een bemiddelingsorganisatie/coöperatie voor ZZP’ers met een HBO+ werk-denkniveau. Wij hebben geen winstdoelstelling. Jij als Zelfstandig Professional staat centraal in onze coöperatie. Doe mee en word lid. Bedrijven die op zoek zijn naar ZZP’ers. Wij hebben ze. Meld uw vacature aan op ons administratie info@jong-en-ko.nl.  Met een achterban van ruim 14.000 ZZP’ers heeft de coöperatie altijd een oplossing. 
Samenwerkingsgerichte multidisciplinaire Projectmanager/185435/Negometrix/110

Tagged as: Projectmanagement