• Voorschoten
 • Solliciteren is gesloten
 • Opdrachtnummer: Z 21390

gemeente Voorschoten

Voor gemeente Voorschoten zijn we op zoek naar een

Senior beleidsadviseur groen/ landschappen Voorschoten

De organisatie
De gemeente Voorschoten heeft ruim 25.000 inwoners en behoort tot de top 10 van beste woongemeenten. We stellen alles in het werk om goede voorzieningen te bieden aan álle inwoners van Voorschoten. We vinden het belangrijk dat onze medewerkers goed in hun vel zitten en het naar hun zin hebben. Je krijgt daarom bij ons als medewerker de kans om je talenten veelvuldig in te zetten. Er is een prettige, informele werksfeer en we bieden veel ruimte om jezelf te ontwikkelen.

Na een periode van samenwerking met de gemeente Wassenaar gaan we per 1 september als zelfstandige gemeente verder. We werken vanuit onze drie kernwaarden: vakkundig, betrouwbaar en in eenvoud. Dit betekent onder andere dat we goede dienstverlening leveren, afspraken nakomen, efficiënt werken en zaken niet onnodig ingewikkeld maken. We werken op onderdelen opgavengericht en in samenwerking met inwoners, ondernemers en andere samenwerkingspartners.

De organisatie is onderverdeeld in vier domeinen: Mens en Samenleving, Fysieke Leefomgeving, Organisatie en Publiek en Bestuur.

Afdeling
Je komt te werken bij de afdeling Fysieke leefomgeving (FLO), team ruimtelijke advisering. FLO richt zich op de ontwikkeling van het fysieke domein. Zij houden zich onder meer bezig met verkeer en mobiliteit, groen, water, milieu, economische zaken en toerisme, vastgoed, toezicht én vergunningen, wonen, stedenbouw, monumenten en cultureel erfgoed én archeologie. Een heel divers pakket dus!

Opdrachtomschrijving

 • Je bent verantwoordelijk voor (de uitvoering van) het natuur & landschapsbeleid;
 • Je verzorgt de uitvoering van projecten die het landschap, de biodiversiteit of de stedelijke inrichting versterken;
 • Je adviseert op (Wabo-)aanvragen van inwoners ten aanzien van de effecten op het landschap, de stedenbouwkundige structuur of het ecologisch functioneren van de omgeving;
 • Je adviseert ook bij projecten (bijv. Valkenburg, Groene zone, Starrenburg III, Intratuin etc.);
 • Je adviseert en ondersteunt het bestuur en het onderhoudt contacten met de verschillende stakeholders;
 • Je stemt af met andere overheden (hoe kunnen we samenwerken en profiteren van elkaar) in regionale overleggen en je adviseert de wethouder binnen deze samenwerking;
 • Je zorgt voor de werving van subsidies voor de uitvoering van projecten;
 • Je zorgt voor het inbedden van het vakgebied in het andere beleid c.q. samen met de andere beleidsvelden de omgevingskwaliteiten bepalen en werken aan een omgevingsvisie en –plan;
 • Je werkt samen en stemt af met de afdeling beheer om ook het beheer van de eigen landgoederen en groenvoorzieningen zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de cultuurhistorische en ecologische kracht van het landschap;
 • Je versterkt en je houdt de verschillende groenstructuren en ecologische verbindingen toekomstbestendig;
 • Opstellen van bestuurlijke stukken, zoals College- en raadsbesluiten en raadsinformatiebrieven.

Competenties

 • Je weet goed overzicht te houden en het proces te bewaken op gestelde deadlines van het College en de Raad;
 • Je bent communicatief sterk, werkt integraal en in staat problemen tot de kern terug te brengen en je weet kort en bondig informatie te delen en goed in het overbrengen in woord en geschrift;
 • Je kunt zelfstandig op basis van genomen besluiten concrete acties uitzetten richting intern en extern betrokken partijen;
 • Je beschikt over een goede dosis bestuurlijke sensitiviteit en kunt schakelen tussen diverse niveaus en disciplines (afdelingen, teams) binnen de gemeentelijke organisatie;
 • Je bent praktisch ingesteld, weet het overzicht te behouden;
 • Je kunt goed samenwerken en neemt initiatieven en beschikt over voldoende overtuigingskracht.

Eisen en wensen  

 1. Je beschikt over een afgeronde opleiding op hbo-bachelor niveau op het gebied van landschapsarchitectuur;
 2. Je hebt aantoonbare werkervaring met het opstellen van stukken ten behoeve van bestuurlijke besluitvorming (duidelijk weergegeven in het cv);
 3. Je beschikt over aantoonbare kennis van de vakgebieden landschap, stedenbouw en ecologie opgedaan d.m.v. werkervaring of een opleiding / cursus;
 4. Je hebt aantoonbare werkervaring binnen het domein Ruimtelijke Ontwikkeling;
 5. Je beschiktover aantoonbare werkervaring als beleidsadviseur groen/landschappen binnen een gemeentelijke organisatie in de afgelopen 3 jaar;
 6. Je bent uiterlijk beschikbaar per 18 oktober 2021.
Daarom zijn we benieuwd naar wie jij bent! Voeg een motivatiebrief van maximaal 2 pagina’s A4 en CV van maximaal 3 pagina’s A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe in Word. Ten aanzien van referenties vragen wij: naam, bedrijf en telefoonnummer. Je wordt beoordeeld op zowel eisen als wensen. Wanneer er niet wordt voldaan aan een eis, komt je niet in aanmerking voor de opdracht (knock-out). Daarnaast wordt er beoordeeld op diverse wensen. In je aanbieding moeten eisen en wensen plus de mate waarin hieraan voldaan wordt expliciet benoemd worden. Vermeld het opdrachtnummer op je eventuele reactie. Stuur je CV en motivatiebrief voor 23 september naar ons administratiekantoor zp@jong-en-ko.nl.  
Overige informatie in verband met Corona   
In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Komt de kandidaat in aanmerking voor een interview, dan plant de opdrachtgever vooralsnog een video-gesprek in met de kandidaat. Er zal tijdig contact worden opgenomen om de instructies hiervoor door te nemen. De kandidaat voert het gesprek alleen.  
 • Begindatum: medio oktober 2021
 • Einddatum: 15 april 2022
 • Optie tot verlenging: Ja; 3×6 maanden
 • Standplaats: Voorschoten
 • Uren: 24 uur per week  
 • Gesprek: 29 september as.
Een indicatie van je uurtarief voor deze opdracht zien wij graag in je mail. ZP&co werkt in opdracht van de externe opdrachtgevers met uurtarieven inclusief reis en verblijfkosten, exclusief BTW.  
Indien je geen ZZP’er bent kun je ook reageren. Wij bieden je dan, voor de periode van de opdracht, een marktconform salaris.  
ZP&co is een bemiddelingsorganisatie/coöperatie voor ZZP’ers met een HBO+ werk-denkniveau. Wij hebben geen winstdoelstelling. Jij als Zelfstandig Professional staat centraal in onze coöperatie. Doe mee en word lid. Bedrijven die op zoek zijn naar ZZP’ers. Wij hebben ze. Meld uw vacature aan op ons administratie zp@jong-en-ko.nl.  Met een achterban van ruim 14.000 ZZP’ers heeft de coöperatie altijd een oplossing. 
Senior beleidsadviseur groen/landschapper Voorschoten /gemeente Voorschoten/ 85 incl 2,25fee / flextender/ 6784

Tagged as: Beleids- en Adviesdiensten, Bouw en Infra, Milieu en Groen