• Nieuwegein
 • Solliciteren is gesloten
 • Opdrachtnummer: Z 21393

gemeente Nieuwegein

Voor gemeente Nieuwegein zijn we op zoek naar een

Handhavingsjurist met ervaring in OOV-zaken

Organisatie
Nieuwegein is een jonge, levendige stad met historische accenten. Een complete stad met veel ruimte en groen, uitstekende voorzieningen en moderne woningen. Nieuwegein ligt centraal gelegen en heeft eigen aansluitingen op de doorgaande autowegen A27, A2 en A12 en beschikt over efficiënt openbaar vervoer, waaronder een sneltramverbinding met de buurgemeenten IJsselstein en Utrecht. In deze complete stad ligt voor de Gemeente Nieuwegein ook een taak in het verduurzamen van de stad.

Afdeling
De afdeling Toezicht, Veiligheid en Leefbaarheid  (TVL) draagt binnen de gemeente bij aan het in stand houden en vergroten van de leefbaarheid en veiligheid van de stad voor bewoners, ondernemers en gebruikers. Door toezicht en aanwezigheid in de wijken dragen we bij aan het welbevinden van een ieder. De afdeling kent een breed scala aan producten en een grote diversiteit in doelgroepen en werkprocessen. Hier vindt alle bestuursrechtelijk en strafrechtelijk toezicht en handhaving  plaats voor uiteenlopende beleidsvelden. De afdeling bestaat uit 5 teams: Omgevingstoezicht, Stadstoezicht, Strategie en ondersteuning, Wijkcoördinatoren en Openbare Orde en Veiligheid. Er werken ongeveer zeventig mensen. Als handhavingsjurist maak je deel uit van het team Strategie en ondersteuning.

Opdrachtomschrijving
Je hebt 5 directe collega handhavingsjuristen. De senior verdeelt het werk en zet je in op de taken die gedaan moeten worden. Deze variëren van opmaken van vooraanschrijvingen, handhavingsbesluiten en verweervoering in bezwaar en beroepsprocedures. Je stelt zelf handhavingsbesluiten op, voert gesprekken met interne en externe partijen en belanghebbenden en stemt af met vergunningverlening. Je werkt nauw samen met alle toezichthouders en buitengewoon opsporingsambtenaren van de afdeling TVL, maar ook met de collega’s op het werkveld openbare orde en veiligheid. Samen zijn jullie verantwoordelijk voor de lopende handhavingstrajecten. Jij en je directe collega’s worden aangesproken op de juridische kwaliteit van het gezamenlijk product en je coacht net als de andere juristen de directe collega´s om de juridische kwaliteit van de handhaving te optimaliseren. Ook denk je mee over de borging van de handhaafbaarheid van beleid, de oplossing van complexe vraagstukken en het, waar mogelijk, voorkomen van overtredingen. Handhaving is hierbij het laatste redmiddel.

Competenties

 • Teamplayer;
 • politiek-sensitief;
 • Je bent in staat “out of the box” te denken.

Eisen en wensen  

 1. Je beschikt over een afgeronde opleiding op wo bachelor niveau in de richting van Staats- en Bestuursrecht;
 2. Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als handhavingsjurist;
 3. Je beschikt over minimaal 1 jaar aantoonbare kennis van bestuursrechtelijk handhaven op het terrein van openbare orde en veiligheid, blijkend uit relevante, recente werkervaring;
 4. Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 7 jaar als handhavingsjurist bij een gemeentelijke instelling;
 5. Je hebt aantoonbare kennis van of werkervaring met de Wro, Wabo en Awb (20 punten);
 6. Je bent uiterlijk beschikbaar per 1 november 2021.
Daarom zijn we benieuwd naar wie jij bent! Voeg een motivatiebrief van maximaal 2 pagina’s A4 en CV van maximaal 3 pagina’s A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe in Word. Ten aanzien van referenties vragen wij: naam, bedrijf en telefoonnummer. Je wordt beoordeeld op zowel eisen als wensen. Wanneer er niet wordt voldaan aan een eis, komt je niet in aanmerking voor de opdracht (knock-out). Daarnaast wordt er beoordeeld op diverse wensen. In je aanbieding moeten eisen en wensen plus de mate waarin hieraan voldaan wordt expliciet benoemd worden. Vermeld het opdrachtnummer op je eventuele reactie. Stuur je CV en motivatiebrief voor 23 september naar ons administratiekantoor zp@jong-en-ko.nl.  
Overige informatie in verband met Corona   
In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Komt de kandidaat in aanmerking voor een interview, dan plant de opdrachtgever vooralsnog een video-gesprek in met de kandidaat. Er zal tijdig contact worden opgenomen om de instructies hiervoor door te nemen. De kandidaat voert het gesprek alleen. 
 • Begindatum: Z.s.m.
 • Einddatum: 4 maanden vanaf begindatum
 • Optie tot verlenging: ja, 2×4 maanden
 • Standplaats: Nieuwegein
 • Uren: 36 uur per week  
 • Gesprek: 30 september as.
Een indicatie van je uurtarief voor deze opdracht zien wij graag in je mail. ZP&co werkt in opdracht van de externe opdrachtgevers met uurtarieven inclusief reis en verblijfkosten, exclusief BTW.  
Indien je geen ZZP’er bent kun je ook reageren. Wij bieden je dan, voor de periode van de opdracht, een marktconform salaris.  
ZP&co is een bemiddelingsorganisatie/coöperatie voor ZZP’ers met een HBO+ werk-denkniveau. Wij hebben geen winstdoelstelling. Jij als Zelfstandig Professional staat centraal in onze coöperatie. Doe mee en word lid. Bedrijven die op zoek zijn naar ZZP’ers. Wij hebben ze. Meld uw vacature aan op ons administratie zp@jong-en-ko.nl.  Met een achterban van ruim 14.000 ZZP’ers heeft de coöperatie altijd een oplossing.
Handhavingsjurist met ervaring in OOV-zaken / gemeente Nieuwegein/ Schaal 10 +2.25/flextender/ 6785

Tagged as: Interim management, Juridisch