• Groningen
 • Solliciteren is gesloten
 • Opdrachtnummer: Z 21395

Waterschap Noorderzijlvest

Voor het Waterschap  Noorderzijlvest zijn we op zoek naar een     

  

Manager projectbeheersing

De organisatie
Er zijn 300 waterschappers die werken voor Noorderzijlvest. Samen zorgen zij ervoor dat de 383.000 inwoners in het beheergebied veilig kunnen leven met water, kunnen genieten van schoon water, voorzien zijn van voldoende water in elk seizoen en erop kunnen vertrouwen dat hun afvalwater wordt gezuiverd. Het beheergebied beslaat een groot deel van de provincie Groningen, Noord- en Midden Drenthe en een stukje Friesland. 

Werk jij graag in een dynamische projectomgeving? Binnen een team dat graag samen de schouders eronder zet? En in een flexibele organisatie waarin volop ruimte is voor (door)ontwikkeling en collegialiteit hoog in het vaandel staat? Voor vier uitdagende projecten zoeken wij een Manager Projectbeheersing (project 1,5 fte)  met scherpe blik en een blauwgroen hart.

Opdrachtomschrijving
Het waterschap Noorderzijlvest heeft voor een aantal grote projecten projectteams ingericht volgens het Integraal Project Management (IPM) model:

 • Het team Paterswoldsemeer:
  Het team staat voor de uitdaging om de waterkwaliteit volgens de Kaderrichtlijn Water-normen te verbeteren. Zonder dat de vele omwonenden en recreanten die het Paterswoldsemeer kent te veel last krijgen van waterplanten. Hoe? Onder meer door de aanleg van natuurvriendelijke oevers, vissenbossen en vissenhotels. Deze maatregelen zijn in co-creatie met verschillende stakeholders bedacht.
  Meer informatie over het project: 
  https://paterswoldsemeer.noorderzijlvest.nl/
 • Het team Onlanden:
  We worden er steeds vaker mee geconfronteerd, veranderingen in het klimaat waaronder extreme regenbuien. Om wateroverlast zo veel mogelijk te voorkomen in provincie Groningen, is extra ruimte voor waterberging nodig. We onderzoeken de mogelijkheden om in en rondom de Onlanden extra berging mogelijk te maken. Een mooie uitdaging, in een omgeving met bijzondere natuurwaarden, een kenmerkend landschap en cultuurhistorisch erfgoed.
  Meer informatie over het project: https://www.noorderzijlvest.nl/optimalisatie-van-de-onlanden/

 • Het IPM team RWZI:
  De rioolwaterzuiveringsinstallaties in Marum, Zuidhorn en Gaarkeuken in de gemeente Westerkwartier zijn verouderd en aan vervanging toe. Op de plek van de huidige zuivering in Gaarkeuken bouwt het waterschap Noorderzijlvest een nieuwe installatie. Om het rioolwater van Marum en Zuidhorn naar de nieuwe zuivering in Gaarkeuken te transporteren, legt het waterschap in totaal 20 km persleidingen aan onder de grond.
  Meer informatie over het project: 
  https://www.noorderzijlvest.nl/rwzi-westerkwartier
 • Het IPM team Zoutkamp:
  In het beheersgebied van het waterschap zijn een groot aantal maatregelen nodig om in te spelen op klimaatveranderingen en bodemdaling door gaswinning. Naar aanleiding van de ernstige wateroverlast in Groningen in 1998 en 2012 zet het Waterschap in op het realiseren van klimaat adaptieve maatregelen om de waterhuishouding in het beheergebied te verbeteren. Specifiek voor Zoutkamp, gelegen aan het Lauwersmeerbetekent dit een vergroting van de afvoercapaciteit van het gemaal H.D. Louwes en de verhoging van de regionale kering in het dorp. Samen met provincie Groningen en gemeente Het Hogeland is een gebiedsplan ontwikkeld, waarin de waterveiligheidsopgave van het Waterschap centraal staat, maar ook een tiental koppelprojecten worden gerealiseerd. Het gebiedsplan is inmiddels uitgewerkt tot een Voorlopig Ontwerp. Op dit moment staan we in de startblokken om het Voorlopig Ontwerp, samen met een aannemer in Bouwteam verband verder uit te werken tot een Definitief ontwerp.
  Meer informatie over het project: https://www.noorderzijlvest.nl/nieuwe-waterwerken-zoutkamp 

Als manager projectbeheersing overzie jij veel; de scope, de planning, het budget, de kwaliteit, de kansen en de risico’s. Dankzij jouw waakzame en scherpe blik zorg jij ervoor dat jouw teamleden dit ook zien en dat hier goed op gestuurd wordt. Je schakelt daarbij o.a. tussen projectteam en aannemer. Verder ben je verantwoordelijk voor de voortgangsrapportages en documentbeheersing van het project.

Als manager projectbeheersing hebt je een onafhankelijke en centrale rol binnen de projectteams: je analyseert en structureert en weet lastige onderwerpen te agenderen. Je verbindt de IPM rollen en stemt samen met de IPM-rolhouders af en bent spin in het web. Je bent verantwoordelijk voor de integrale projectbeheersing van de projecten op de aspecten scope, tijd/planning, geld/budget, kwaliteit, informatie en de organisatie van de risicobeheersing. Je hebt een duidelijke visie op de projectbeheersing. Je bent ook verantwoordelijk voor de voortgangsrapportages en documentbeheersing. De manager projectbeheersing is zowel toetser (primair op het functioneren van het systeem en de interne processen van het programma) als sparringpartner voor de andere (IPM)-teamleden. Op basis van informatie en analyse van een gegeven situatie, kom je tot een weloverwogen en realistische beslisinformatie. 

Competenties
Jij bent oplettend en kritisch; weinig ontgaat jou. Als je collega’s voor informatie achter de broek moet zitten, dan doe je dat. Maar op een innemende, welwillende wijze natuurlijk. Je maakt gemakkelijk contact. Hierdoor weet je goed wat er speelt, zowel intern als extern. Een link tussen dat wat jou ter ore komt en de te beheersen projectelementen is snel gelegd; is het een kans, een risico, heeft het effect op de planning of op het budget? Je behaalt graag resultaten, het liefst samen met je teamgenoten. Je voelt goed aan wat er op bestuurlijk vlak nodig is en je weet daar ook rekening mee te houden. Het werk moet van goede kwaliteit zijn, dat staat voor jou buiten kijf.

Eisen en wensen:   

 1. Je beschikt minimaal over minimaal een afgeronde hbo opleiding op gebied van techniek en/of bedrijfsvoering en/of economie;
 2. Je beschikt over minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring, opgedaan in de afgelopen 6 jaar als manager projectbeheersing;
 3. Je hebt werkervaring bij of voor een Waterschap;
 4. Je beschikt over werkervaring binnen een IPM team;
 5. Je hebt kennis van en ervaring met verschillende contract- en aanbestedingsvormen;
 6. Je hebt bij voorkeur kennis van watersystemen/KRW of aantoonbare affiniteit hiermee.
Daarom zijn we benieuwd naar wie jij bent! Voeg een motivatiebrief van maximaal 2 pagina’s A4 en CV van maximaal 3 pagina’s A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe (PDF). Ten aanzien van referenties de vragen wij: naam, bedrijf en telefoonnummer Je wordt beoordeeld op zowel eisen als wensen. Wanneer er niet wordt voldaan aan een eis, komt je niet in aanmerking voor de opdracht (knock-out). Daarnaast wordt er beoordeeld op diverse wensen. In je aanbieding moeten eisen en wensen plus de mate waarin hieraan voldaan wordt expliciet benoemd worden. Vermeld het opdrachtnummer op je eventuele reactie. Stuur je CV en motivatiebrief voor 6 oktober 2021 naar ons administratiekantoor zp@jong-en-ko.nl
Overige informatie in verband met Corona 
In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Komt de kandidaat in aanmerking voor een interview, dan plant de opdrachtgever vooralsnog een video-gesprek in met de kandidaat. Er zal tijdig contact worden opgenomen om de instructies hiervoor door te nemen. De kandidaat voert het gesprek alleen.
 • Begindatum:15 oktober 2021
 • Einddatum opdracht: 12 maanden vanaf begindatum
 • Optie tot verlenging: Ja; 6×6 maanden
 • Standplaats: Groningen
 • Uren : 18 of 36 uren per week (1,5 Fte)
 • Gesprek: 13 of 15 oktober as.
Een indicatie van je uurtarief voor deze opdracht zien wij graag in je mail. ZP&co werkt in opdracht van de externe opdrachtgevers met uurtarieven inclusief reis en verblijfkosten, exclusief BTW.  
Nadere informatie verkrijgbaar bij team ZP&co 085 – 487 85 00.  
ZP&co is een bemiddelingsorganisatie/coöperatie voor ZZP’ers met een HBO+ werk-denkniveau. Wij hebben geen winstdoelstelling. Jij als Zelfstandig Professional staat centraal in onze coöperatie. Doe mee en word lid. Bedrijven die op zoek zijn naar ZZP’ers. Wij hebben ze. Meld jouw vacature aan op ons administratiekantoor zp@jong-en-ko.nl Met een achterban van ruim 14.000 ZZP’ers heeft de coöperatie altijd een oplossing.   

     

Manager projectbeheersing /Waterschap Noorderzijlvest / 0-115 / groningen huurt in/ 2035

Tagged as: Bouw en Infra, Interim management, Projectmanagement, Techniek